Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejuje – skaitmeninės eksponatų istorijos pradžia

Gruodžio 4 d. apie mus rašė: „Džiaugiamės, kad ir mokyklų muziejai pradeda jungtis prie Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS). Vienas pirmųjų, pradėjusių viešinti mokyklos muziejaus eksponatus Lietuvos muziejų kolekcijų portale LIMIS, – Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejus.“

 

Šių metų rugsėjį Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija su Lietuvos dailės muziejumi pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų tikslų, dirbant su valstybine Lietuvos integralia muziejų informacine sistema, susipažino su LIMIS-C, LIMIS-M ir LIMIS-K posistemių administravimo tvarka. Įdiegę įstaigos elektroninio katalogo viešąją prieigą internete, suformavome duomenis apie progimnazijos Švietimo muziejaus rinkinius, jų grupes ir šifrus. Nustatėme pagrindines muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptis: archeologija, archyvas, dokumentai, etnografija, fotografija, istorija, numizmatika, raštija, rašytiniai dokumentai, sportas.

 

Suskaitmeninti Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejuje saugomi eksponatai bus įkelti į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, matomi vertingiausi eksponatai, nes jie bus įamžinti, viešinami. Tai bus naudinga saugant mokyklos paveldą ir prieinamumą prie jo internete, o muziejui LIMIS bus svarbi pati apskaitos sistema. Visų Švietimo muziejaus eksponatų vaizdai bus paskelbti muziejų kolekcijų interneto svetainėje LIMIS. Juos rasite surinkę šias nuorodas: LIMIS Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejus arba www.limis.lt. Mūsų muziejų rasite skiltyje „Pasirinkite muziejų“.

 

Kas gi yra ši inovatyvi sistema ir kokie jos tikslai? Vienas iš LIMIS centro tikslų – padėti muziejams nuskenuoti ir nufotografuoti atrinktus muziejaus eksponatus. Norintiesiems pamatyti muziejaus eksponatus toks inovatyvumas sukuria galimybę tai padaryti labai greitai.

Tokia naujovė pasieks ir Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejų. Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro darbuotojų grupė, aprūpinta šiuolaikine kultūros paveldui skaitmeninti skirta technine įranga, suteiks galimybę nufotografuoti ir nuskenuoti eksponatus, t. y. suskaitmeninti vertingiausias mūsų surinktas vertybes.

 

Lietuvos muziejuose įdiegta, naudojama, plėtojama Lietuvos muziejų rinkinių duomenų bazes susiejanti, vienodais standartais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema sudaro galimybę čia dirbantiems specialistams, neprisijungus prie pagrindinio LIMIS-C posistemio, vykdyti muziejuose sukauptų vertybių automatizuotą apskaitą, skaitmeninę informaciją apie jas saugoti sistemos duomenų bazėse, archyvuoti, susieti su jų skaitmeninėmis bylomis, viešinti ir teikti į kitas duomenų bazes. Tokios pat darbo su LIMIS galimybės yra sudarytos ir savivaldybių, žinybiniams ir kitiems Lietuvos muziejams. Jiems yra sukurtas alternatyvus LIMIS posistemis M, kurį naudodami muziejų darbuotojai tiesiogiai per interneto naršyklę jungiasi prie LIMIS sistemos ir vykdo vertybių automatizuotą apskaitą, kaupia, viešina, į kitas duomenų bazes, svetaines teikia skaitmeninę informaciją.

 

Didžioji dalis įvairių dokumentinio paveldo objektų jau aprašyta Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje. Duomenys apie daugiau negu 2 tūkst. objektų (šiuo metu sistemoje yra 256396 / 502441 skaitmeniniai objektai) yra paviešinti LIMIS svetainėje www.limis.lt, virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos svetainėje www.epaveldas.lt ir didžiausioje Europos kultūros paveldo svetainėje www.europeana.eu.

Jau šiuo metu virtualiai galite stebėti 1986 m. įkurtos mūsų mokyklos Švietimo muziejaus informaciją. Jame yra sukaupta eksponatų, kurie primena, kokia mokykla buvo praėjusiame šimtmetyje, galima skaityti apie buvusius mokyklos auklėtinius. Netrukus šalia aprašymų pateiksime kultūros paveldo objektų originalias skaitmenines kopijas, vaizdo, garso įrašų skaitmenines kopijas. Elektroninio katalogo viešąją prieigą nuolat pildysime, plėtosime, atnaujinsime aktualia informacija.

Džiaugiamės maloniu bendravimu su Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vadove Danutė Mukiene, Skaitmeninimo skyriaus vedėja Skirmante Kvietkauskiene, Metodinio skyriaus vedėja Dalia Sirgėdaite.

 

Jau dabar akcijoje „Padovanok muziejui eksponatą“ kviečiame dalyvauti buvusius ir dabartinius vadovus, mokytojus, mokinius ir studentus. Su Jumis bus sudarytas aktas, aptartos sąlygos. Būtų džiugu, jei perduotumėte muziejui dar išlikusius ir išsaugotus eksponatus (plokšteles, skelbimus, plakatus, atvirukus, dainų sąsiuvinius, laiškus, nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.) tam, kad būtų galima ryškiau nušviesti kiekvienais metais vis labiau tolstančią istoriją ir papildyti muziejaus ekspoziciją, kad ateinančios kartos galėtų teisingai įvertinti mūsų istorijos raidą.

 

Marija KIRKIENĖ

Visagino „Gerosios vilties“ prog-jos Švietimo muziejaus kuratorė-fondų saugotoja

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras