Viktorina „Žinių mūšis“ – renginys, skatinantis mokinių tautiškumą, pilietiškumą

Sigita Indriekienė, Jovita Matkevičienė, Olga Venislovienė
,
specialiosios pedagogės metodininkės

Žmogus vystosi sąveikaudamas su aplinka, mokosi pažinti, bendrauti ir tapti mažiau priklausomas. Šiuolaikiniame ugdyme akcentuojama vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP),  socialinė įtrauktis, integracija. Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro mokytojos jau penktus metus organizuoja tarpmokyklinę viktoriną „Žinių mūšis“ SUP turintiems mokiniams. Mokinių komandos iš įvairių miesto bei rajono mokyklų susirenka pasivaržyti ir įrodyti, kiek daug žino apie Lietuvą ir pasaulį.

 

Organizuojant viktoriną siekiama paskatinti įvairių gebėjimų mokinius domėtis Lietuvos vardą pasaulyje garsinančiais žmonėmis, jų pasiekimais bei kitais įdomiais muzikos, istorijos, gamtos, geografijos faktais. Atsižvelgiama ir į aktualias ekologijos, gamtos išsaugojimo temas. Pastebime, kad komandos dirba glaudžiai bendradarbiaudamos, diskutuodamos, draugiškai konkuruodamos. Tai ugdo mokinių bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius.

 

Rimvydo Ančerevičiaus nuotraukos

Atsakę į viktorinos klausimą vaikai iš karto sužino teisingą atsakymą, kuris pateikiamas skaidrėse, iliustruotose nuotraukomis, vaizdo, garso įrašais. Ši vizualizacija reikalinga geresniam mokinių, turinčių SUP, žinių įsisavinimui. Viktorinos tikslas yra ne tik patikrinti turimas žinias, bet ir suteikti naujos informacijos. Mokinių bendravimas paremtas bendradarbiavimu, kai kiekvienas vaikas jaučiasi išgirstas ir suprastas bendraamžių, mokytojų, tada jis gali realizuoti savo gebėjimus, bandyti ir nebijoti klysti. Kitokia ugdomoji veikla neįprastoje aplinkoje yra vienas iš būdų šiems vaikams patirti sėkmę, kelti savivertę, pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Kasmet, laukdami viktorinos, mokyklose mokiniai noriai, entuziastingai ruošiasi, mokosi, ieško naujų faktų.

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktis švietimo srityje – tai pirmiausia darbas, didinant ugdymo įstaigų atvirumą priimti kitokius vaikus. Taip pat pasiryžimas skirti didesnį dėmesį jų socialinių ryšių mezgimui, skatinimui dalyvauti įvairiose veiklose. Viktorina „Žinių mūšis“ yra sėkmingas renginys, skatinantis mokinių tautiškumą, pilietiškumą, organizuojamas kasmet, pažymint Lietuvai svarbias datas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras