Vasara – idealios sąlygos vaiko kompetencijoms ugdyti(s) ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Rasa Ratkevičienė
,
Kauno l.-d. „Vaivorykštė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

„Ateities mokyklą vaizduojamės, kaip tam tikrą visuomenės dalelę – bendriją, kurią sudaro mokiniai, mokytojai ir tėvai. Jų bendras tikslas – brandinti jauną žmogų, atverti jam tobulėjimo kelius. To pasiekti neįmanoma, jei netikime, kad kiekvienas gali ir privalo tobulėti.“ Meilė Lukšienė

 

Kaip ir kasmet, vasarą, Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ ugdymo(si) procesas persikelia į kiemo teritoriją. Birželio mėnesį atidarėme „Vasaros stovyklą – 2019“. Vasara – puikus metų laikas ir idealios sąlygos visoms vaiko kompetencijoms ugdyti(s), palankios sąlygos patirtiniam vaikų ugdymui(si), STEAM ugdymo(si) iniciatyvoms, bendrystės su socialiniais partneriais, tėvais ir savanorystės idėjų plėtotei. Visko daug… ir tai nieko nekainuoja!

 

Puoselėjame savo įstaigos kultūrą ir tradicijas, kasmet paįvairindami vaikų vasaros stovyklos programą naujomis idėjomis. „Organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi mokyklos organizacija ir kuri pripažįstama organizacijos narių, turi įtakos jų elgesiui ir yra palaikoma organizacijos istorijos, mitų bei pasireiškia per tradicijas, ceremonijas, ritualus ir simbolius.“ (Jucevičienė, 2003)

 

Kuriame vaikams palankią mokymo(si) aplinką ištisus metus, atsižvelgiame į mokymosi paradigmą, – kiekvienam ugdytiniui stengiamės užtikrinti galimybę ugdytis individualiai ar grupėje, sudarome sąlygas saviraiškai ir prigimtinių vaiko galių sklaidai. Didelį dėmesį skiriame vaikų sveikatinimui, kūrybiškumui, bendravimui ir bendradarbiavimui. Lietuvių liaudies identiteto, tautiškumo puoselėjimui, bendrystės ryšių ir savanorystės idėjų, organizacijos kultūros plėtotei. Taip atspindime ir Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ kurioje teigiama, kad privalu „visose mokyklose sukurti tinkamą mokymosi aplinką, nes ji, šalia mokymo programų kokybės, labai svarbi ateities visuomenės narių kūrybingumui ugdyti. Mokymo(si) aplinka – tai visos edukacinę vertę turinčios žmogaus gyvenimo ir veiklos erdvės, įgalinančios asmeninį individo tobulėjimą, pasiekiamą per mokymo(si) pastangas. Fizinė mokymo(si) erdvė vis dažniau mokslininkų laikoma vienu svarbiausių veiksnių, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo įstaigos veiklą, sudarant sąlygas mokinių mokymuisi, žinių kūrimui ir dalijimuisi jomis“. (Mokymo(si) aplinka XXI amžiuje)

 

Mūsų, visos bendruomenės narių, – darbuotojų, vaikų, tėvų – pastangomis, kūrybiškumu, stipriu pedagoginiu potencialu, minimaliomis finansinėmis išlaidomis net ir vasarą įstaigoje organizuojamas ugdymo(si) procesas, atspindintis „Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptį 2019–2021 metams: edukacinių erdvių tobulinimas, pritaikymas įvairesnių ugdymo organizavimo formų vykdymui ir finansų racionalus panaudojimas“, taip pat – Geros mokyklos koncepciją: „svarbiausiu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu laikomas tinkamas mokyklos misijos įgyvendinimas, t. y. geri (pageidaujami, priimtini) ugdymo(si) rezultatai ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirtys. Gyvenimas mokykloje – saviraiškus dalyvavimas. Jį apibūdina šie bruožai: veiklos, įvykiai ir nuotykiai (būreliai, organizacijos, projektai, akcijos, talkos, pramogos ir kiti renginiai); mokinių savijauta (būti priimtam, gerbiamam, saugiam, džiaugtis buvimu mokykloje ir laikyti jį prasmingu); bendruomeniškumas (narystė, vienybė, dalijimasis, rūpinimasis kitais, pagalba, įsipareigojimai). Saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime yra toks pat svarbus asmenybės augimui, kaip ir formalus ugdymas. Geroje mokykloje gyvenimas ir ugdymas(is) susilieja, susipinant veikloms, joms skirtoms erdvėms, laiko organizavimui ir patirtims. Mokyklos gyvenime daug įdomios veiklos, įvykių ir nuotykių, kurių iniciatoriumi bei lyderiu gali būti bet kuris mokyklos bendruomenės narys. Vyrauja darna, humaniški santykiai, tolerancija ir geranoriškumas. Skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai“.

Ką mes veikiame lopšelyje-darželyje vasarą?! Žaidžiame!

 

Mokytojų darbo grupė, atsižvelgusi į vaikų, tėvų, mokytojų siūlymus, parengė birželio ir liepos mėnesiams vaikų kokybiško užimtumo Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ veiklos planą – „Vasaros stovykla – 2019“, kuriame kasdien gausu įvairių veiklų vaikams ir visai įstaigos bendruomenei: menas, dizainas, eksperimentai, sportas, sveika mityba, veiklos valstybinėms ir Lietuvių liaudies tradicinėms šventėms paminėti, kita. Planas viešinamas „Grupių žiniose“, skelbiamas įstaigos svetainėje https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/.

 

Birželio mėnesį sąlygos ugdymo veikloms lauke buvo ypač palankios. Vaikai kasdien turėjo daug įvairios veiklos, todėl galėjo visiškai laisvai rinktis sau patinkančius, tos dienos plane numatytus ir kieme organizuotus užsiėmimus – nuo sporto, meno iki sveikatai palankios mitybos ir kt. Po aktyvaus poilsio žaidimų lauke, savo įspūdžiais mažieji dalijosi su grupės mokytojais: reflektavo veiklas, pasakojo savo dienos įspūdžius, vertino ir įsivertino savo galimybes, įvardijo tai, ką naujo sužinojo, patyrė ar išmoko.

 

Visos stovyklos metu organizuojamos, inspiruojamos veiklos – holistinės, visaapimančios. Tai – patyriminis ugdymas: jaunųjų kūrėjų, architektų diena ir projektas (panaudojant antrines žaliavas) – sukurti savo miestą Kauną. Tema: „Kaunas tvarkosi…“

Eksperimentai spalvomis – tai STEAM idėja. Eksperimentai spalvomis „Spalvų magija“ (idėjos autorė Joana Tėvelytė, menų pedagogė, meno terapijos specialistė, ekspertė).

Meida (7 metai): „Smagu buvo, kai buvo spalvų diena. Tą dieną mes visi buvome apsirengę raudonai, kiti kitom spalvom. Šokome ir linksminomės. Bet labiausiai patiko lieti spalvą ant medžiagos ir stebėti, kaip ji susimaišo su kita spalva. Išbandėme įvairius variantus, su visomis spalvomis, buvo smagu ir įdomu.“ Ypatinga veikla – „Spalvota upė“: dažoma spalvota kreida ant asfalto ir pilamas vanduo, sukuriantis spalvotos upės ar ežero iliuziją.

 

„Burbulienė“ (idėjos autorės mokytojos metodininkės Laima Motiejūnienė ir Audronė Rekašienė). Dovydas (5 metai): „Pūčiau burbulus, pūčiau burbulus į baseiną, jie buvo raudoni, buvo mėlyna.“ Simas (5 metai): „Aš pūčiau burbulus ant žalios pirštinės, pasidarė burbulas, dar pūčiau į baseiną, išpūčiau 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.“ Ditė (5 metai): „Aš žaidžiau su Daugirdu, pūčiau burbulus, gaudžiau, jų buvo daug, gal šimtas…“ Barbora (5 metai): „Pūsti man patiko su šiaudeliu per vandenį, vanduo buvo raudonas, o kitų vaikų mėlynas, žalias, žydras, geltonas. Patiko šokti, pūsti ir gaudyti balionus. Linkiu vaikams gerumo, sveikatos ir nesistumdyti. O auklėtojoms sveikatos, geros širdies ir nesusirgti.“ Eva (7 metai): „Man patiko burbulų diena. Mes gaminome „burbulienę“ baseine iš muilo burbulų ir dažų. Gavosi labai gražūs burbulai. Kai ore buvo labai daug burbulų – buvo gražu.“

 

„Žemės menas“, „Augalų atspaudai molyje“ – kūrybos procese padėjo idėjos autorė Joana Tėvelytė. Atlikus kūrybinę užduotį, labai svarbu užsirašyti vardą, ir kiek metų…

Vaikų, tėvų, pedagogų gamintos priemonės (panaudojant antrines žaliavas) edukacinei veiklai – pačios įdomiausios! Žaidimas „Skaičių ir spalvų karalystėje“ mokė pažinti spalvas ir matematikos pradmenų. „Ferrari, audi ir kiti lenktyniniai automobiliai ir jaunieji lenktynininkai“ „važiuojantys“ (bėgantys) kas greičiau, iš dėžių ir vienkartinių lėkščių pagamintais automobiliais, pridėjo ir žaismingumo ir daug teigiamų emocijų visiems estafetės dalyviams. „Pievų žaidimai“ (autorė mokytoja metodininkė Genovaitė Valeikienė) – dirbtinė žolė ir gėlės iš plastikinių butelių, skrendančios bitės iš vienkartinių plastikinių puodelių – vaikams itin įdomus greičio ruožas.

 

Birželio mėnesį oras buvo puikus! Grūdinomės – maudėmės baseinuose, žaidėme su vandens šautuvais kasdien! Lopšelyje-darželyje įrengtas refleksoterapinis takas, panaudojant gamtinę medžiagą (medžio žievė, samanos, akmenėliai, smėlis…), todėl pereiti jį basomis, nors ir iššūkis (spaudžia, duria ir kutena) – norisi visiems. Kasryt mankštinomės kieme. Mankštą vedė kūno kultūros pedagogas Gediminas Mažeika. Ema (7 metai): „Labai patiko maudytis baseine, nes su draugais labai linksma, smagu, gali pakvailioti, taškytis vandeniu, šokinėti.“

 

Kaip be šokių ir dainų?! Šokio ir muzikos stovyklautojus mokė muzikos mokytoja Lijana Neverauskienė – tikra teatro artistė ir muzikantė, mokanti groti net vargonais! Milita (6 metai): „Man patiko vasaros stovykloje rengti vaikams koncertus. Su Fausta paruošdavome dainas iš išleistuvių ir jas dainuodavome draugams. Vyko tikras koncertas su prisistatymais ir plojimais. Dainavome dainas: „Ašarėlė“, „Žalia dilgėlė“, „Pavydas“. Kiekvieną rytą susirinkę į kiemą ir sustoję į didelį stovyklautojų „Šilumos ratą“, dainavome Darželio dainą (himną), skandavome grupių komandų specialiai stovyklai sukurtas skanduotes. Visų vaikų balsų dauguma išrinkta 2019 m. svarbiausia stovyklos taisyklė, kurią pasiūlė Matas (7 metai ) – „Saugok save ir kitus“. Ji buvo kasdien primenama vaikams.

 

Žaidėme krepšinį ir futbolą! Krepšinio taisyklių mokė specialiai į stovyklą atvykęs Klaudijus Jašinskas, studentas, savanoris – Nacionalinės krepšinio akademijos treneris. Pirmųjų žingsnių futbolo vartų link vaikus mokė Gediminas Mažeika. Jis – ne tik mūsų kūno kultūros mokytojas, bet ir tarptautinės kategorijos futbolo teisėjas!

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, nes įstaigoje turime šiltnamį. Jį prižiūrime, rimtai dirbame: nuo ankstyvo pavasario sėjame, sodiname, laistome, todėl jau birželį džiaugiamės daržo gėrybėmis. Šiltnamis mums – stebėjimų, tyrinėjimų ir atradimų laboratorija! Šiais metais jame radome blakę! Kiek buvo klausimų, atsakymų ir kiek spėliojimų…

 

Kadangi esame pripažinti „Sveikatą stiprinančia mokykla“, stengiamės gyventi sveikai. Saugome savo sveikatą: kalbame apie palankų sveikatai maistą. Svečiuose apsilankė netgi virtuvės šefas iš Kauno visuomenės sveikatos biuro, kuris kartu su Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Gintarė Grigaliūniene kalbėjo apie sveikatai palankius maisto produktus, sprendė užduotis, gamino sveikuoliškus patiekalus. O Kauno kolegijos studentė Daiva Kanclerytė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gintarė Grigaliūnienė surengė „Sveikatos dieną“ (viktoriną, konkursą), mokė sveikos gyvensenos ir burnos higienos. Fausta (7 metai): „Man patiko diena, kai vyko sveikatos viktorina. Buvo labai įdomios užduotys, linksmos varžybos. Įdomiausia buvo pamatyti, kaip sunku nuplauti rankas, nes pašvietus pamatėme, kad daugelis vaikų gerai jų nenuplovė. Supratome, kad rankos būtų nuplautos gerai, jas reikia plauti ilgiau.“

 

Įstaigoje aktyviai palaikoma ir plėtojama savanorystės idėja. Salvija – savanorė gimnazistė, prieš 10 metų lankiusi grupę „Vėjūnė“, džiaugėsi sugrįžus į vaikystę ir suteiktą galimybę kartu stovyklauti. Neatsiejama mūsų bendrystė su mokykla, todėl viena diena paskelbta – Svečių diena. „Kviečiu į svečius „Paparčio“ pradinės mokyklos draugus!“ (idėjos autorė mokytoja metodininkė Laima Motiejūnienė). Į svečius atvyko ir kartu pusdienį praleido visa pradinės mokyklos ketvirtokų klasė. Dainaras (7 m.): „Man labai patiko sporto rungtys, kai buvo atėję mokiniai. Buvo linksma varžytis su lankais, lenktyniauti mašinėlėmis. Buvo komandinės rungtys ir aš galėjau kartu su draugais rungtyniauti. Mes visada nugalėdavome.“

 

Birželis – vasaros saulėgrįža – Joninės, Rasos šventė. Šventė visa bendruomenė! Idėjos autorės ir renginio organizatorės – įstaigos darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir vesti“, mokytojos metodininkės: Audronė Utkaitė, Virginija Šalčienė, Aušra Lagunavičienė, Reda Žukauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičienė. Sveikinome Janiną, Jonuką ir Rasą. Vaišinomės mūsų lopšelio-darželio vaišėmis! Žinoma, plukdėme vainikus, pagal žemėlapį ieškojome paparčio žiedo, sprendėme užduotis, mokėmės lietuvių liaudies dainų ir šokių, žaidėme, šokome ir džiaugiamės nepakartojamomis akimirkomis! Mingailė (6 metai): „Labai patiko Joninių šventė. Buvo linksma dainavome dainas, pynėm vainikus, prisiminėme įvairias žoleles, kuo jos naudingos ir reikalingos. Ieškojome paparčio žiedo, o po to plukdėme vainikus. Buvo labai smagu!“

 

Ugdome vaikus, vadovaudamiesi įstaigos strategija, vertybėmis ir filosofija. Puoselėjame vaikų, tėvų, pedagogų, socialinių partnerių bendrystę, įstaigos tradicijas, kultūrą, vertybines nuostatas ir neabejojame, kad Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ bendruomenės veikla atspindi Geros mokyklos koncepciją: „Mokykloje puoselėjamos pozityvios vertybės, skatinamas sveikas gyvenimo būdas. Mokyklos gyvenime ryškus bendruomeniškumas. Jaučiama organizacijos narių vienybė, talkinimas kitiems, įsipareigojimas draugams ir mokyklos bendruomenei. Tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo principais. Stiprūs ryšiai tarp vaikų, vaikų tėvų ir mokytojų, užtikrinantys ugdymo tikslų įgyvendinimą. Ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali. Atvira ugdymo(si) aplinka – nuo tradicinių klasių erdvių pereinama prie „klasių be sienų“.

 

Tėvų atsiliepimai: „Vasaros stovykla – tai dienos pilnos netikėtumų ne tik mūsų vaikams, bet ir mums, tėvams. Svarbu sekti stovyklos planą ir aktyviai įsijungti (pagal galimybes) į organizuojamas veiklas. Puikiai organizuota Joninių, Svečių, Spalvų, Vandens dienos. Ačiū išradingiems pedagogams. Mūsų vaikams čia gera.“ (Jorio mama). „Ignas labiausiai laukia futbolo turnyrų ir vandens pramogų. Šaunu, kad su didžiuliu noru vasarą eina į darželį“. (Igno mama). „Labai smagi ir puikiai organizuota Joninių šventė. Emutei labai patinka Spalvų dienos. Džiaugiuosi, kad darželyje vyksta vasaros stovykla“. (Emos mama)

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo įstaigos bendruomenės komanda. Nesustosime ieškoti, stebėti, atrasti, girdėti, suprasti ir… džiuginti įstaigos bendruomenę novatoriškomis idėjomis ir projektais!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.