Vadybos ir kultūrinio bendradarbiavimo pamokos

Semtis profesinės patirties nebūtina keliauti už jūrų marių ‒ tuo įsitikino Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro pedagogės Alina Vaitekūnienė ir Edita Šalkovskaja, inovacijų ir veiksmingesnių sprendimo būdų galima dairytis ir kaimyninėje Lenkijoje. Per „Erasmus+“ projekto „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ stažuotę mokymo centro darbuotojos gilinosi, kaip kolegos iš „Zespol Szkol Technicznych“ (plataus profilio profesinio mokymo centro) Rybniko mieste įgyvendina bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ‒ darbdaviais ‒ politiką ir kitas strategines partnerystes.

 

Stiprioji kolegų pusė ‒ pasidalytoji lyderystė

 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro darbuotojos, vykusios į Rybniko mieste įsikūrusią profesinę mokyklą, kuri turi išplėtotus santykius su vietos įmonėmis, vylėsi pasisemti patirties įstaigos veiklos, darbų organizavimo klausimais, sprendžiančiais strateginių partnerysčių su socialiniais partneriais įgyvendinimą. Pasak pedagogės ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro praktikos vadovės A. Vaitekūnienės, aplankytos įstaigos veikla darniai koordinuojama: „Veiklos organizavimas šioje mokykloje yra sklandus, nes kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už konkrečią sritį ir būtent jai skiria daugiausia laiko, nuosekliai į ją gilinasi.“

 

Kadangi A. Vaitekūnienė Lietuvoje dirba vadybinį darbą, specialistė organizaciniams kolegų veiklos principams skyrė ypatingą dėmesį. „Bendruomeniškumo dvasia, visapusiška komunikacija su kolegomis, mokiniais stengiantis siekti bendro tikslo ‒ viena stipriųjų šio profesinio mokymo centro pusių. Pavyzdžiui, bendri renginiai su vietos bendruomene, darbdaviais, vietos politikais ir kitų švietimo įstaigų kolektyvais ‒ įprasta praktika. Dalis šių suinteresuotų grupių, ypač švietimo politikos atstovai ir, žinoma, darbdaviai, aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, konsultuodami dėl mokymo programų turinio, specialistų poreikio ir įdarbinimo klausimais“, ‒ pasakoja Vilniaus technologijų mokymo centro praktikos vadovė.

Ypatingas dėmesys ‒ specialistų praktikai įmonėse

 

A. Vaitekūnienė kaip vieną iš gerųjų praktikų įvardijo Lenkijos kolegų bendradarbiavimą su įmonėmis: „Kartą per savaitę ar mėnesį jos kviečia įvairių specialybių mokinius pasisemti patirties. Taip įgyvendinamas mokymasis darbo vietoje, o įmonės užsiaugina būsimą darbuotoją. Tokiu bendradarbiavimu yra suinteresuotos pačios įmonės, kurios geriausiems mokiniams moka skatinamąsias stipendijas“, ‒ pasakoja praktikos vadovė.

Profesijos mokytoja E. Šalkovskaja antrina kolegei ir patvirtina, kad toks darbdavių indėlis į ruošiamą profesionalą yra labai sveikintinas. Pabrėždama abipusę naudą, ji komentuoja šio bendradarbiavimo principus: „Tarp darbdavio ir mokinio pasirašomos ilgalaikės sutartys, sudarančios sąlygas mokiniams maždaug kas mėnesį atlikti praktiką įmonėje. Savo ruožtu darbdavys moka stipendiją geriausiems būsimiems specialistams, o baigę mokymo įstaigą šie mokiniai turi kurį laiką dirbti įmonėje. Pavyzdžiui, mokinys, būdamas 16 metų, profesinėje mokykloje pasirenka specialybę kartu su galimybe įgyti išsilavinimą gimnazijos skyriuje ir mokosi čia ketverius metus, o praktiką kasmet atlieka pas tą patį darbdavį.“

 

Pasak profesijos mokytojos E. Šalkovskajos, mokyklos administracija skiria ypatingą dėmesį darbdavių lūkesčiams patenkinti: vyksta konsultacijos, darbo rinkos tyrimai, analizuojami vietos įmonių poreikiai ir lūkesčiai. Gilindamasi, kaip kolegos Lenkijoje rengia dalykų mokymo programas ir jų turinį pritaiko organizuodami mokinių praktinį mokymą, ji pastebi, kad, be veiklos organizavimo skirtumų, tarp Lietuvos ir Lenkijos profesinio mokymo sistemų yra ir nemažai panašumų ‒ taip pat organizuojamas mokinių priėmimas ir mokymo procesas.

Lenkijos šimtmečio minėjimas

 

Projekto dalyvės buvo pakviestos į iškilmingą mokymo centre vykusį Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio minėjimą, kuriame buvo pristatytos kaip garbingos viešnios iš Lietuvos. „Per minėjimą mokyklos vadovas trumpai papasakojo ir Lietuvos nepriklausomybės siekimo istoriją, o šalia Lenkijos vėliavos garbingai buvo iškabinta ir mūsų trispalvė“, ‒ prisimena pedagogė E. Šalkovskaja.

Pozityviai šį kolegų bendradarbiavimą mini ir A. Vaitekūnienė: „Kolegos Lenkijoje skyrė mums daug dėmesio: mokyklos vadovas pasitiko dar oro uoste, lydėjo pirmąją viešnagės dieną ir pristatė mokymo įstaigos veiklą, taip pat netikėtai buvome pagerbtos šventiniuose renginiuose ‒ toks sutikimas paliko gilų įspūdį.“

 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.