Ugdome kartu

Sandra Kneitienė
,
mokytoja metodininkė

Nuo kovo 30 dienos, Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“, kaip ir visoje Lietuvoje, ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Suprasdami bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ir vaikais svarbą, ieškome įvairių darbo formų vaiko ugdymuisi. Bendradarbiauti su tėvais, inicijuoti ir sėkmingai organizuoti sąveiką – svarbiausias uždavinys.

 

Mokytojai ir kiti specialistai (muzikos, kūno kultūros mokytojai, logopedai, socialinis, specialusis pedagogai, psichologas), glaudžiai bendradarbiaudami tarpusavyje, visą ugdomąją medžiagą, atitinkančią ikimokyklinio ugdymo programą, skelbia „Padlet com“ platformoje. Veiklos pateikiamos visai savaitei. Ugdomoji medžiaga (piešimas, karpymas, fizinis ugdymas ir kitos veiklos), pateikiama atsižvelgiant į vaikų amžių, galimybes, namuose turimas priemones.

 

Siekdami užtikrinti gerus vaiko pasiekimus įvairiose ugdymo srityse ir jo galias atitinkančią pažangą, su tėvais tariamės, kokių ugdymosi rezultatų tikimės ir kokių galime pasiekti. Pirmiausia žvelgiame iš vaiko perspektyvos – sėkmingai ugdytis pagal asmenines galias, skiriant vienodą dėmesį visoms vaiko raidos sritims – sveikatos, socialinei, kalbos, pažinimo, meninei. Sėkmingas tėvų, mokytojų palaikymas ir parama suteikia vaikams visuminį ugdymąsi: mažieji žaidžia, kelia klausimus, tyrinėja, eksperimentuoja, renkasi veiklos būdus ir priemones, geba kūrybingai save išreikšti.

 

Pasak Paulinos mamos: „Mergaitė noriai atlieka užduotis, žiūri mokomuosius filmukus, mankštinasi. Labai patogu, kad jos atsiunčiamos iš karto, visai savaitei – tokiu būdu galime planuoti jų atlikimą, nes mums, tėveliams, dar ir dirbti nuotoliniu būdu visas dienas reikia… malonu paskambinti ir pabendrauti su mokytojomis.“

 

Anot Eriko mamytės: „Labai džiaugiamės mokytojų bendradarbiavimu susidarius tokiai situacijai. Nuotolinis ugdymas vykdomas labai sklandžiai. Užduotys vaikams (ir tėveliams) pateikiamos aiškiai ir smagiai (aprašymų, vaizdo įrašų ar nuotraukų forma). Iškilus klausimams visada galime konsultuotis su mokytojomis. Turime laiko apsvarstyti, kaip ir kada vaikui pateikti užduotis, kad tai nevirstų prievarta. Jei vaikui nepatinka viena ar kita tos dienos veikla, jos neužmirštame, atidedame, ir vėliau būtinai atliekame. Mokytojos visada peržiūri mūsų siųstas nuotraukas, vaizdo įrašus ir pakomentuoja, kaip mums tuo metu sekasi. Kol kas visas darbas ir mokymasis vyksta tikrai sklandžiai.“

 

Rugilės mamos nuomone: „Susiklosčius tokioms aplinkybėms, reikia priimti naujus iššūkius, naujas žinias, o naujovės – visada naudingos. Mums viskas patinka, nes iki nuotolinio mokymo atrodė, kad nebesugalvojame kuo užimti, kuo sudominti dukrytę, o kad prasidėjo pamokėlės, labai džiaugiamės. Būtų smagu, kad ateityje mokytojos kaskart tokių užduočių skirtų namuose.“

 

Palanki mokytojų ir kitų pedagogų bei specialistų sąveika su vaikais ir tėvais, daro lemiamą įtaką gerai vaiko savijautai ir palankiai veikia įgyjamą patirtį.

 

Milanos mamos nuomonė: „Viskas vyksta natūraliai ir džiaugsmingai. Aš, iš mamos pozicijos, esu patenkinta. Gražu, kaip mokytojos rūpinasi vaikais. Matau, kaip mano vaikas tobulėja, mokosi kurti darbelius, viskas vyksta lengvai.“

 

Pasak Gabijos mamos: „Ugdant vaiką nuotoliniu būdu, gerėja santykiai su vaiku, daugiau kartu praleisto laiko, suteikia vaikui džiaugsmo, pasitikėjimo savimi, bei rūpesčio. Galima pastebėti individualius vaiko gebėjimus, sužinoti, kas sekasi geriau, o kas ne taip gerai. Kokios užduotys labiau patinka, kuria linkme vaikas tobulėja sparčiau. Didesnė veiklų, užduočių įvairovė, pasirinkimo galimybės.“

 

Jogailos tėvelių nuomone: „Nuotolinis mokymas patinka, matom, kad vaikutis neužmiršta darželio veiklos, kiekvieną dieną sudominamas skirtingomis užduotimis, o kai tėveliai šalia, tai ir užduotis atlikti smagu.“

 

Mokytojai bei specialistai reflektuoja su tėveliais aptardami vaikų ugdymo kokybę, veiksmingumą, atsižvelgdami į jų lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtingą ugdymosi patirtį. Tėvai aktyviai bendradarbiauja ir išsako lūkesčius dėl vaiko ugdymosi. Vaikų patirtį, įspūdžius, žinias, tėvai perteikia atsiųsdami vaizdo medžiagą, nuotraukų, periodiškai rengiame vaizdo susitikimus.

 

Pasak Nojaus šeimos: „Nuotolinio ugdymo programa, šiuo karantino laikotarpiu, tenkina visus vaiko poreikius, užduočių pakanka. Žinoma, retkarčiais vaikui stinga motyvacijos, noro užduotis atlikti. Kadangi, mums, tėveliams, niekas nepasikeitė, abu dirbame, kaip ir prieš karantiną, užsiėmimus perkėlėme vakarui, o tai daro įtaką vaiko motyvacijai. Tariamės su močiute, kai kurias užduotis pavyksta atlikti dienos metu. Stengiamės išlaikyti dienos ritmą ir tęsti ugdymą pagal darželio rekomendacijas. Iš esmės viskas tenkina, ypač užduočių pateikimas ir bendradarbiavimas su pedagogais.“

 

Mano nuomone, nuotolinis ugdymas – graži investicija į bendradarbiavimą su tėvais ir vaikais. Bendravimas, kalbėjimasis, susitarimai – pamatinė vertybė – tai įstaigos ir tėvų bendradarbiavimo pagrindas. Šis iššūkis tik parodo, jog naujos ugdymo priemonės ir formos padeda prisitaikyti prie pakitusių sąlygų ir kūrybingai spręsti netikėtus klausimus. O pasibaigus karantinui, galėsime tarpusavyje dalintis sukaupta ugdomąja medžiaga. Svarbiausia – savo mažuosius draugus pasitikti geros nuotaikos ir, bendromis jėgomis, su tėveliais, siekti kokybiško vaiko ugdymosi.

 

AČIŪ TĖVELIAMS IR VAIKAMS UŽ NUOŠIRDŲ BENDRADARBIAVIMĄ!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.