Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ – pasidalijimo gerąja patirtimi renginys

Jovita Kiržgalvienė
,
Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ direktorė

Vaikai, kuriuos šiandien ugdome, rytoj taps pasaulio ateities kūrėjais. Mūsų lūkesčiai jų atžvilgiu – labai dideli. Todėl neatsitiktinai šiandien apie ugdymo kokybę kalbama itin dažnai, o pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama probleminiam, tyrinėjimu grįstam mokymui, sudarančiam sąlygas ne tik išmokti, bet ir konstruoti naujas žinias.

 

Gruodžio 12 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Pažink. Patirk. Atrask.“ Renginio idėja – dalytis gerąja patirtimi bei aptarti būdus, padedančius gerinti ugdymo kokybę ikimokyklinio ugdymo įstaigose, siekiant patyrimine praktika grįsto ugdymo.

Konferencijos metu vyko atviros veiklos bei meistriškumo pamokos, kurias organizavo Tauragės VRCM „Pušelė“ pedagogės. Antroje renginio dalyje buvo skaitomi pranešimai.

 

Atviros veiklos sulaukė didelio susidomėjimo. Jų metu buvo galima nukeliauti į „Popieriaus laboratoriją“ (mokytoja Jolita Jonikienė), kurioje mažieji tyrinėtojai atskleidė popieriaus paslaptis ir, savo džiaugsmui, patys jį pasigamino. Veikloje „Kuo kvepia Kalėdos?“ (mokytoja Danguolė Macijauskienė) ikimokyklinukai gamino kalėdinius sausainius: sijojo, svėrė, matavo, aptarė produktų spalvą, kvapą, kalbėjo apie sveikatai palankią mitybą ir skanavo pačių išsikeptus gardumynus. Veiklos „Spalvoti žaidimai“ (mokytoja Gražina Petrikauskienė) metu vaikų mintys ir sumanymai virto spalvingais piešiniais ant balto popieriaus lapo, akmenuko ar cukraus gabalėlio. O „Sniego ir ledo paslaptys“ (mokytoja Zita Trakšelienė) sužavėjo tuo, kad mažieji ikimokyklinukai ne tik stebėjo vandens virsmo kelią, bet ir patys pasigamino dirbtinio sniego. Visas veiklas lydėjo emocija ir nuoširdus atradimų džiaugsmas.

 

Meistriškumo pamokų metu konferencijos dalyviai turėjo galimybę patobulinti savo IKT kompetencijas dirbdami „H5P“ ir „PhotoFunia“ programėlėmis (auklėtoja Irena Naujokienė). Didelio dėmesio sulaukė mokytojos Almos Knistautienės pamoka, kurios metu akvareliniai margumynai virto taškų ir liejinių improvizacijomis. Mokytoja Marija Pukelytė paskatino pamatyti grožį paprastoje popieriaus skiautelėje… Taip gimė nuostabūs kalėdiniai koliažai. Mokytoja Lina Jomantienė pasidalijo mintimis ir idėjomis apie bendrystę su tėvais, susirinkimų organizavimą, kartu pamokydama pasigaminti nepakartojamus kalėdinius angelus.

 

Plenarinio posėdžio metu pranešimus apie patirtinį ugdymą skaitė pedagogės iš Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“, Tauragės lopšelių-darželių „Kodėlčius“, „Ąžuoliukas“.

Buvo dalijamasi įžvalgomis apie patirtinio ugdymo galimybes vykdant projektinę veiklą, įgyvendinant vaikų socializacijos programas (Milana Beišienė, Tauragės l.-d. „Kodėlčius“), pristatytas tyrimas apie mokymosi už mokyklos ribų tendencijas ir galimybes (Lina Nevardauskienė, Tauragės l.-d. „Kodėlčius“). Mokytojo kūrybiškumas – svarbus veiksnys pedagogo darbe, todėl Ramunė Kumpienė (Tauragės l.-d. „Ąžuoliukas”) pristatė, kaip išradingai galima panaudoti mokyklos erdves vaikų patirčiai ir žinioms praplėsti.

 

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ pedagogių komanda (Kristina Janušienė, Orinta Mitrienė, Sigutė Kekienė, Simona Borusevičienė) pristatė jų ugdymo įtaigoje vykdomas veiklas, pasidalijo patirtinio ugdymo praktika. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Snieguolė Mažeikienė, pedagogės Rima Šauklienė ir Jūratė Kucinienė pristatė pranešimus apie įstaigoje vykdytus tarptautinius projektus ir jų teikiamą naudą: kaip „Erasmus+“, „eTwinning“ programų projektai atvedė į STEAM pasaulį, pasidalijo STEAM projektinėmis patirtimis ir taikymo galimybėmis ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

 

Mokytojos Sigita Bartkuvienė, Daiva Pilypienė, Rasa Žygaitienė iš Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pristatė unikalų respublikinį projektą „Lino grožis ir skonis“, atvėrusį vaikams galimybę stebėti ir dalyvauti lino kelyje nuo sėklytės išbėrimo į žemę iki linų iškūlimo ir pabaigtuvių. Buvo pristatyta projekto veiklas apibendrinanti knyga.

Renginyje buvo demonstruojamos Tauragės VRCM „Pušelė“ darbuotojų Marijos Pukelytės bei Rimos Zaveckienės autorinių darbų parodos.

 

Konferencijos metu pamatytos veiklos bei išklausyti pranešimai, anot jos dalyvių, labiausiai sužavėjo praktiniu pritaikomumu. Akivaizdu, kad mokytojas šiandien turi būti ypač smalsus. Juk vaikai netaps kūrėjais ir mąstytojais, jeigu mes patys tokie nebūsime. Tik pedagogo kūrybiškumas, nuolatinis ieškojimas leidžia mokiniams sukurti tobulėjimą skatinantį lauką.

Kelti vaikui iššūkius priverčiant jį mąstyti ir pačiam rasti atsakymus į iškilusius klausimus – pagrindinė patirtinio ugdymo idėja. Nuo mokymosi už mokyklos ribų, atradimų ekologiniame darže, smėlio dėžėje iki STEAM iššūkių – tokia integruotą ugdymąsi skatinanti patirtinio ugdymo koncepcija šiandien skatina žvelgti plačiau ir mokymosi procesą paversti nuostabia atradimų laboratorija.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.