Tauragėje inovacijos transformuoja neformalųjį švietimą

Įdiegusi skaitmeninę neformaliojo švietimo apskaitos sistemą, Tauragės rajono savivaldybė iš esmės keičia moksleivių užklasinės veiklos valdymą. Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas sako, kad nuo šio rudens neformalusis ugdymas taps ne tik skaidresnis, bet ir užtikrins adekvatų finansavimą paklausioms moksleivių būrelių programoms.

 

Tauragės rajono savivaldybė įdiegė neformaliojo švietimo apskaitos sistemą, kuri leis sukoncentruoti finansavimą populiariausiose užklasinio ugdymo srityse ir atsisakyti nepaklausių būrelių. Apskaitos sistema veikia itin paprastai: į būrelį atėjęs vaikas specialiame įrenginyje nuskenuoja turimą elektroninį moksleivio pažymėjimą, o elektroninė sistema užregistruoja kiekvieną jo apsilankymą.

 

„Technologiškai inovatyvus įrankis padės objektyviai vertinti, ar pasiteisina neformalaus švietimo politika rajone ir kaip realiai keičiasi vaikų užimtumas. Manau, kad tokia kontrolė ir duomenų analizės pagrindu priimami informuoti sprendimai, apjungti su informacinių technologijų suteikiamomis galimybėmis, didins vaikų saugumą rajone po pamokų, be to bus galima geriau kontroliuoti jų popamokinę veiklą“, – teigia jis.

 

Naujovė leis ne tik stebėti realų vaikų lankomumą neformaliojo ugdymo užsiėmimuose (Tauragės muzikos mokykloje, Tauragės sporto centre, Tauragės moksleivių kūrybos centre, laisvųjų mokytojų vedamuose būreliuose), bet ir, atsižvelgiant į gaunamus duomenis, efektyviau administruoti neformaliajam ugdymui skirtas lėšas. D. Kaminsko nuomone, savivaldybės pasitelktas įrankis padės didinti ir tėvų pasitikėjimą švietimu.

 

Jei mokinys keletą kartų be pateisinamos priežasties praleis užsiėmimus, mokytojai galės juos pašalinti iš sąrašų ir atverti kelią būrelį lankyti kitiems, galbūt anksčiau į jį nepatekusiems vaikams. Tai taip pat leis matyti, kokius būrelius renkasi moksleiviai, kiek stabiliai jie yra lankomi, kokių būrelių trūksta arba yra per daug.

Sistema padės įgyvendinti principą, pagal kurį neformalaus švietimo pinigai „keliauja“ paskui vaiką pagal jo poreikius, pasitarnaus planuojant ir gerinant popamokinės veiklos situaciją rajone.

Tauragės r. savivaldybė per metus neformaliajam švietimui skiria apie 1,38 mln. eurų, taip pat šiuo metu vykdoma ES lėšomis finansuojama neformalaus švietimo programa, kuriai gauta 153 tūkst. eurų.

 

Sistemą Tauragėje įdiegusios bendrovės „UCS Baltic“ direktorius Darius Simanavičius sako, kad savivaldybė nuo šiol užtikrins, jog būrelių lankomumas nebūtų žymimas formaliai, kadangi įdiegus sistemą pasižymėti galės tik su savo pažymėjimu atėjęs vaikas.

„Mūsų sukurtos sistemos tikslas – padėti įstaigoms mažinti biurokratiją, taupyti darbuotojų laiką, geriau valdyti lėšas bei nukreipti jas pagal realų poreikį“, – teigia jis.

 

Analogiška sistema jau įdiegta ir kelerius metus veikia Šiaulių miesto savivaldybėje.

Šios savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė tvirtina, jog sistema Šiauliuose pasiteisino: savivaldybė jau kelerius metus stebi ir analizuoja realius vaikų srautus būreliuose ir nukreipia neformaliam švietimui skirtas lėšas ten, kur jų tikrai reikia. A. Lesauskienė sako, kad įdiegus šią sistemą dalis lėšų sutaupoma ir skiriama elektroninės bibliotekos visiems Šiaulių vaikams vystymui.

 

Neformalaus švietimo apskaitos programą sukūrė savo srities lyderė UAB „UCS Baltic“, jau 20 metų diegianti specializuotus kompiuterinius kasos ir verslo valdymo sprendimus maitinimo ir apgyvendinimo įstaigoms bei praėjimo kontrolės sistemas sporto ir pramogų kompleksams. Taip pat bendrovė diegia ir kitas su el. dienynu integruotas sistemas, naudojamas atsiskaitymui mokyklų valgyklose (UPAY) bei praėjimo sistemas mokykloms.

 

UAB UCS Baltic“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.