Talentingi vaikai kurs ateities pasaulį

Renata Jankevičienė
,
Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Panevėžio rajono švietimo centro (PRŠC) atstovai, šiuo metu įgyvendinantys net du tarptautinius „Erasmus+“ projektus – KA3 „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (angl. „Early childhood education – building sustainable motivation and value paradigm for life“) ir KA2 „Prosocialinės vertybės“ (angl. „Prosocial values“) – buvo pakviesti į Veronoje vykusią tarptautinę konferenciją „Talentinga mokykla talentingiems mokiniams“ (angl. „A Talented school for Talented students“).

 

Plenarinėje konferencijos dalyje pranešimus skaitė Azerbaidžano, Italijos, Indijos ir Turkijos lektoriai. Itin didelio susidomėjimo sulaukė Podar Jumbo Kids (Indija) prezidentė dr. Swati Popat Vats, pateikusi įdomių praktinių pavyzdžių, kaip atpažinti talentingus vaikus. Viena iš užduočių sulaukė ypatingų auditorijos aplodismentų, nes ją teisingai atliko trys iš 1400 konferencijos dalyvių. Šiuos žmones dr. Swati Popat Vats pavadino talentingais. Pranešimo metu lektorė citavo Amerikos psichologės Carol Dweek mintis apie apdovanotus (angl. gifted) ir talentingus (talented) vaikus, pabrėždama, kad jų intelektas nėra to paties lygio. Pateikdama praktinius pavyzdžius lektorė akcentavo, kaip reikėtų dirbti su ypatingais vaikais. Anadolu universiteto (Turkija) prof. Ugur Sak tęsdamas ypatingų vaikų ugdymo temą iškėlė hipotezę, jog „maži gebėjimų skirtumai vaikystėje sniego gniūžtės principu perauga į didelius dėl daugialypio proceso, kurį lemia sąveika tarp žmogaus ir aplinkos“. Kol suaugusieji dalijosi mintimis apie vaikų ugdymą, mažieji talentai Veronos universiteto auditorijose išbandė „Clementoni“ robotukus.

 

Antroje konferencijos dalyje darbo grupėse buvo skaitomi pranešimai ir pristatyti vykdomi tarptautiniai projektai. Trakijos universiteto atstovė Inglika Angelova pristatė kartu su Panevėžio rajono švietimo centru, Italijos, Turkijos, Ispanijos bei Makedonijos įstaigomis įgyvendinamą projektą „Prosocialinės vertybės“. Lektorė kalbėjo apie švietimo sistemos išsibalansavimą, kai mokytojai daug dirba, kad užsitikrintų ekonominę gyvenimo kokybę, suardydami gyvenimo harmoniją ir pusiausvyrą. Vienas svarbiausių dalykų švietime yra būti motyvuotam, įsitraukusiam ir jaustis gerai. Iglika Angelova iškėlė retorinį klausimą: „Ar mes pakankamai protingi, kad užpildytume bendravimo su vaikais spragą?“. Sėkmingas gyvenimas nepriklauso nuo pažymių mokykloje. Tėvai vaikų dažnai klausia: „Ką tu mąstai mokykloje?“ Mums kaip profesionalams svarbiausia suprasti, kaip mokykloje panaikinti disbalansą. Turime sukoncentruoti savo vaizduotę į elgesį, kuris turi būti ne tik socialinis, bet ir prosocialus, nes būtent pastarasis suteikia gyvenimui daugiau energijos. Jei sujungsime prosocialų elgesį su žaidimais, geriau suprasime švietimą ir įgysime išminties. Iglikos Angelovos pasiūlytas žaidimas „Kas yra norma“ įtraukė visus klausytojus. Šia praktine veikla lektorė atskleidė, kad švietime būtina laužyti nusistovėjus stereotipus apie tai, kas yra „normalu“.

 

Kitą Panevėžio rajono švietimo centro kartu su partneriais iš Maltos, Bulgarijos, Turkijos ir Graikijos įgyvendinamą projektą pristatė PRŠC direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Lektorė akcentavo, kad šiandien žmonijai iškyla rimtų problemų, turinčių įtakos vietinei, regioninei ir pasaulinei aplinkai bei socialinei ir ekonominei plėtrai. Sparčiai nyksta kai kurie gamtos ištekliai, todėl vienas iš švietimo tikslų – integruoti tvaraus vystymosi principus ir vertybes į ugdymo procesą bei sieti juos su praktika. Vaikystė – tai laikas, kai formuojamos nuostatos ir vertybiniai pagrindai. Tyrimai atskleidžia, kad net maži vaikai gali sudėtingai mąstyti apie šias gamtosaugos problemas. Mokytojams svarbu pripažinti, kad tvarų vystymąsi remia trys kartu veikiantys ramsčiai: aplinkosaugos, socialinis-kultūrinis ir ekonominis. J. Vaitiekūnienė pateikė daug praktinių pavyzdžių ir įvairių metodų, kaip mokytojai galėtų dirbti su mokiniais siekdami subalansuotos plėtros.

 

Italijoje Panevėžio rajono švietimo centro atstovai kartu su projekte dalyvaujančiais Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijų mokytojais turėjo galimybę susipažinti, kaip profesinio rengimo centre gyvenimui rengiami mokymosi negalią turintys mokiniai, kurie varžėsi tortelini gaminimo varžybose, pritaikė savo žinias dengdami stalus ir aptarnaudami į iškilmingą vakarienę atvykusius  savo tėvelius bei  šventės svečius. Keletą dienų praleidę Italijoje ir diskutuodami su Azerbaidžano, Bulgarijos, Indijos, Ispanijos, Italijos, Makedonijos, Rusijos bei Turkijos švietimo sistemų atstovais supratome, kad „tik talentingi vaikai kurs ateities pasaulį“, todėl itin svarbu pastebėti kiekvieno vaiko talentą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.