Šviesių emocijų diena Nevarėnų pagrindinėje mokykloje

Audronė Ciparienė
,
lietuvių kalbos mokytoja

Lapkričio 22 d. Telšių r. Nevarėnų pagrindinėje mokykloje vyko metodinė diena „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo įtaka mokyklos mikroklimatui“. Tai ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Saugios psichologinės aplinkos kūrimas ugdymo įstaigose per socialines emocines kompetencijas“, kurią kartu su Telšių švietimo centru (TŠC) kūrė mokyklos specialistės, baigiamasis renginys, į kurį buvo pakviesti miesto mokyklų ir darželių pedagogai.

Kaip sakė TŠC metodininkė Ramutė Ežerskytė, darbo grupės vadovė, psichologo asistentė Indrė Kuprijanovienė, socialinė pedagogė Sandra Lukošienė ir logopedė Ina Vandzinskienė buvo pirmosios rajone, pasiryžusios ne tik parašyti, bet ir sėkmingai įgyvendinti šią programą. Dažnas pastebi, kad mokyklos edukacinės erdvės, kurias ne vienerius metus kuria įstaigos bendruomenė, padeda kurti emocinį mokinių saugumą.

 

Programa apėmė net penkis etapus ir į savo veiklas įtraukė visus – nuo ikimokyklinukų iki mokinių tėvelių. Šių metų vasario mėnesį mokykloje vyko seminaras „Emocinio intelekto lavinimas: kaip padėti vaikams suprasti save ir valdyti savo emocijas?“(lektorė psichologė Irma Čekauskienė). Kovą mokyklos specialistės surengė seminarą Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogams. Vėliau I. Kuprijanovienė ir S. Lukošienė atliko tyrimą „Klasės mikroklimato įtaka mokyklos bendruomenės mikroklimatui“. Pavasarį mokytojai dalijosi ir savo gerąja patirtimi: vedė atviras pamokas, filmavo socialinio ir emocinio ugdymo metodų taikymą pamokose, dalijosi per projektus įgyta patirtimi.

 

Metodinės dienos renginius poetiniu žodžiu „Iš kur atsiranda vaikai“ smagiai pradėjo Nevarėnų pagrindinės mokyklos mokiniai, garsiai įvardiję, kad yra „pagaminti Lietuvoje“. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Irena Žutautienė, pasidžiaugusi, kad šia programa sklandžiai įgyvendinamas vienas iš mokyklos uždavinių. Pranešimus ne tik pedagogams, bet ir atvykusiems tėveliams skaitė Telšių lopšelio-darželio logopedė Laura Stasiulienė, šio darželio direktorė Irena Daubarienė, „Germanto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Inga Kavaliūnienė, „Džiugo“ gimnazijos psichologė Isidora Stonienė. Išgirdome daug naudingos informacijos, patyrėme atradimo džiaugsmą: skaidrėse išvydome, kad Telšių miesto darželyje yra interaktyviosios grindys, ugdymo procese pasitelkiami netradiciniai metodai, kuriama savita ugdymo filosofija. Mokytoja I. Kavaliūnienė pasidalijo patirtimi, kaip jos klasės mokinių tėveliai kūrybiškai dalyvauja ugdymo ir popamokinėse veiklose. Psichologė atkreipė dėmesį į dalykus, kurių labiausiai bijo vaikai, ir supažindino su tuo, kokios būna baimės pasekmės. I. Daubarienė, antrus metus vadovaujanti švietimo įstaigai, pasidalijo mintimis, kaip stengiasi padėti pedagogams vertinti save, kaip visi drauge kuria ugdymo strategiją, besiremiančią istorine atmintimi ir tapatybės puoselėjimu. „Jei aš pilnas akmenų ir pats save vos panešu, tai ką veiksiu su vaikais?“ – retoriškai klausė lektorė.

 

Po kavos pertraukėlės renginio dalyviai susipažino su stendiniais pranešimais, stebėjo Ingos Budginienės atvirą pamoką, tėveliai dalyvavo užsiėmime, pageidaujantys pasivaikščiojo po mokyklą. Renginys sukėlė daug gerų emocijų ir priminė seną tiesą – kaip jaučiamės mes patys, taip jaučiasi ir mūsų ugdytiniai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.