„Sušukime „valio!“ šiandieną už pilną vieversėlių sceną!“

Diana Mickevičiūtė

Kovo 30 d. Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje nuskambėjo Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunučių chorų festivalis „Vilniaus vieversėliai“, kurį kasmet organizuoja Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“. Kai kuriems klausytojams pasirodytų, kad įvyko dar viena graži chorų šventė, jei festivalio vedėjai nepaminėtų suklusti privertusio skaičiaus – 25 metai! Taigi, tiek metų šis festivalis suburia choristus, jų tėvelius ir mokytojus į chorinio meno šventę. Ir tuomet nejučia norisi sužinoti, kas nulėmė tokį ilgą festivalio gyvavimą, kodėl jis išlieka įdomus iki šių dienų? Kaip visa tai prasidėjo prieš ketvirtį amžiaus?

 

Festivalio atsiradimas

 

1993 m. rudenį prie Vilniaus m. savivaldybės Švietimo skyriaus susikūrė metodinės tarybos, kurios sujungė formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų meninio ugdymo, technologijų, etninės kultūros mokytojus. Švietimo skyriaus metodininkės Alės Vilutienės iniciatyva buvo parengta ir su mokytojų metodinėmis tarybomis suderinta „Jaunųjų menininkų veiklos programa pasitinkant XXI amžių“. Minėtos programos, patvirtintos Vilniaus m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo Valdemaro Kaupinio, veiklos suplanuotos etapais nuo 1994 m. iki 2000 m. Pirmuosius jaunųjų atlikėjų pasirodymus organizavo atsikūrusios Lietuvos mokytojų – dailės, etninės kultūros, muzikos, šokio, teatro, technologijų – asociacijos. 1994 m. rudenį dėl bendrojo ugdymo, muzikos mokyklų vadovų ir mokytojų didelio triūso ir mokinių entuziazmo prasidėjo įvairių menų maratonas. Vilniaus miesto mokyklų jaunučių chorų festivalis pavadinimu „Vilniaus dainelė“ (aut. Alė Vilutienė, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos Vilniaus skyriaus pirmininkė) gyvavo 1994–1995 m. m. Penkių–šešių kolektyvų pasirodymai vyko keliuose Vilniaus miesto koncertiniuose centruose. O lygiagrečiai, A. Vilutienės paskatinta, 1994 m. Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ ėmėsi organizuoti pirmąjį festivalį, skirtą Vilniaus miesto muzikos mokyklų pradinių klasių mokiniams. Tuometinis „Liepaičių“ mokyklos direktorius prof. Petras Vailionis festivaliui organizuoti sutelkė veiklius, kūrybingus pedagogus, kuriuos galime vadinti šio festivalio kūrėjais ir pradininkais – tai Lina Dumbliauskaitė-Jukonienė, Natalija Krupavičiūtė, Jolita Vaitkevičienė, Alė Vilutienė. Naujasis festivalis netrukus įgijo savo emblemą. „Vilniaus jaunimo menų šventės“ emblemos eskizo autorė – Alina Ožič (13 m.) iš Vilniaus 58-osios vidurinės mokyklos ir dailės mokytojas Pavelas Šiman, o skambų ir iki šių dienų išlikusį pavadinimą „Vilniaus vieversėliai“ 1995 m. pasiūlė „Liepaičių“ mokyklos mokytoja, choro dirigentė ir pirmojo festivalio vedėja Jolita Vaitkevičienė.

 

Vienas pirminių festivalio siekių buvo plėtoti mokinių meninę saviraišką, aktyvinti vaikų chorinį judėjimą, skatinti Vilniaus formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų atlikėjus savo pasiekimus pristatyti kuo platesniam klausytojų ratui. Tai atliepė naujausias ugdymo tendencijas, atspindėjo Tautinės mokyklos ir Lietuvos švietimo koncepcijas: „<…> atskleisti bendrąsias žmogaus vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą, brandinti tautinę bei kultūrinę savimonę“ (Vilnius, 1992 m.), sutapo su didžiuliu meninio ugdymo idėjų pakilimu.

Festivalis šiandien

 

Festivalio koncertuose kasmet dainuoja 400–500 mokinių iš visų Vilniaus miesto muzikos mokyklų. Tik pagalvokite – pirmiesiems festivalio dalyviams dabar jau 32 metai! Ir gali būti, kad jie džiaugiasi savo atžalomis šiame jubiliejiniame „Vilniaus vieversėlių“ festivalyje. Šio renginio reikšmę patvirtina unikali 25 metų veiklos statistika – kiekvienais metais festivalyje nuskamba per 30 kūrinių vaikų chorams, per šiuos metus nuskambėjo per 750 kūrinių, kuriuos klausytojams dovanojo daugiau kaip 10 tūkst. jaunųjų dainorėlių, jiems pritarė įvairių instrumentinių ansamblių atlikėjai, t. y. per 100 mokinių iš Vilniaus miesto muzikos mokyklų. Užaugo kelios muzikos mylėtojų, atlikėjų, kūrybingų asmenybių kartos!

 

Daugelis kolektyvų yra tapę nuolatiniais festivalio dalyviais ir gerbėjais, tai: „Lyros“ muzikos mokyklos choras „Remeza“ (vadovė Saulutė Atminienė), jaunučių chorai iš Karoliniškių (vadovės Židrūna Dervinytė, Gražina Gumuliauskienė, Lilijana Zarankienė), Balio Dvariono (vadovai Natalija Krupavičiūtė, Diana Mikienė, Steponas Mikas, Elvyra Pliopienė), Algirdo (vadovė Ingrita Račkauskienė), Broniaus Jonušo (vadovė Laimutė Kačanauskienė), „Ąžuoliuko“ (vadovės Eglė Čigriejūtė, Renata Kuncienė, Vida Rimaitytė) muzikos mokyklų bei Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos (vadovė Saulė Kriščiūnaitė).

 

Džiaugiamės, kad jaunučių chorų festivalis „Vilniaus vieversėliai“ gyvuoja, yra mylimas ir laukiamas klausytojų ir dalyvių, o mokytojai, chorų vadovai mielai bendrauja ir dalijasi savo kūrybiniais pasiekimais.

Norisi palinkėti festivaliui sėkmingų gyvavimo metų, tikime, kad tebėra aktualūs šviesaus atminimo poetės Almos Karosaitės žodžiai, skirti „Vilniaus vieversėlių“ dešimtmečio sukakčiai:

„Sušukime „valio!“ šiandieną

Už pilną vieversėlių sceną!

Tuo festivalis ir garsus,

Kad jis suvienija visus!“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.