STEAM veiklos Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“

Rima Skrinskienė
,
mokytoja metodininkė

Šiandien daug kalbama apie novatorių kartos ugdymą. Naujos, pažangios tarpdisciplininės metodikos elementų pamažu atsiranda ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Problemų sprendimu, tyrinėjimais, eksperimentais, kritiniu mąstymu grįstas STEAM idėjas (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menas, matematika) nutarėme išbandyti priešmokyklinio ugdymo grupėje „Gudručiai“. Tradicinę veiklą grupėje keičiame į eksperimentų ir tyrimų laboratorijas bei perkeliame į lauko erdves.

 

Kiekvieną savaitę grupėje svečiuojasi Pykšt ir Pokšt. Tai veikėjai iš Astos Urbonės ir Lauros Bajoriūnės eksperimentų knygelių „Pykšt ir Pokšt eksperimentai“. Su veikėjais iš eksperimentų knygos iš anksto pasiruošiama bandymui, pakalbama, kokios bus reikalingos priemonės, jomis pasirūpinama iš anksto. Svečiuodamiesi grupėje veikėjai pristato bandymą, jo eigą. Pykšt (berniukas) ir Pokšt (mergaitė) bendrauja su grupės vaikais, jiems komentuoja savo veiksmus, atsako į ugdytiniams iškilusius klausimus. Pasibaigus diskusijai, vyksta aptarimas, padaromos išvados.

Lapkričio 11–15 d. mūsų įstaigoje vyko visuotinės veiksmo savaitės renginiai. Šią savaitę veikėjai Pykšt ir Pokšt pakvietė visas grupes dalyvauti „Kūrybinės STEAM savaitės“ renginiuose. Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai buvo pakviesti pasidomėti gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika.

 

Pirmadienį ugdytiniai, padedami pedagogų, gilinosi į vandens savybes. Atliko įvairius bandymus, eksperimentus su vandeniu. Pilstydami, lašindami vandenį į skirtingos talpos indus, atliko įvairius skaičiavimus. Antradienį vyko lyginimo, įvairių objektų matavimo darbai. Gautus rezultatus ugdytiniai bandė pavaizduoti diagramomis. Trečiadienį kūrė, konstravo, lipdė. Naudodamiesi surinkta gamtine medžiaga, kūrė muzikos instrumentus. Ketvirtadienį kviesta konstruoti statinius, objektus iš lego detalių. O penktadienį vaikai žaidė loginius stalo žaidimus. Ši savaitė sukvietė visas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes nuosekliai įgyvendinti STEAM idėjas kasdienėje ugdymosi praktikoje.

 

Savaitę trukusioje pažinimo kelionėje mažieji atliko jiems suprantamus, smagius mokslinius tyrimus, atrado daug naujų ir netikėtų dalykų. Užduodami vaikams probleminius klausimus, pedagogai stengėsi kiekvienam ugdytiniui sudaryti sąlygas suprasti savo pojūčius, išreikšti iniciatyvumą, drąsą, išbandyti visai naujus dalykus. Per eksperimentus, matematinius skaičiavimus vaikai ugdėsi kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.