Spausdinto žodžio galia: „LKD mėnraščiui „Akiratis“ – 30“

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos išvakarėse Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) vyko respublikinė konferencija „Spausdinto žodžio galia: „LKD mėnraščiui „Akiratis“ – 30“, skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti. Rengėjai – PKNPM ir Lietuvos surdopedagogų asociacija.

Konferencijos dalyvius sveikino PKNPM mokinių šokių grupė „Liepsna“ (vadovė – muzikos ritmikos mokytoja metodininkė Regina Liutkevičienė), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės mažieji (vadovė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Sviderskienė), lietuvių gestų kalbos mokytoja Lijana Čiplienė su septintoke dukra Justina, atlikusios muzikinį sveikinimą lietuvių gestų kalba.

 

Dviejų dešimtmečių kelią su mėnraščiu „Akiratis“ apžvelgė PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė. Ji pabrėžė, kad spausdintas žodis kurtiesiems yra būtinas kaip oras ir vanduo, nes gestų kalba rašomosios formos neturi, o raštingumas labai krinta. Palygino mėnraščio kelią su zebru: tai juodas, tai baltas (t. y. spalvotas), tai plonas, tai storas. Ir visa tai – dėl nestabilaus finansavimo. Po apžvalgos D. Kriščiūnienė įteikė redakcijos direktorei nuo mokyklos bendruomenės padėką ir portretą bei Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo Dainiaus Šipelio padėką. Informavo, kad visiems aktyviems mėnraščio skaitytojams – mokiniams, mokytojams ir mokyklos darbuotojams – direktorės įsakymu yra pareikšta padėka. Palinkėjo ir toliau būti aktyviais skaitovais ir prenumeratoriais, lietuviško žodžio mylėtojais. Visiems 5–10 klasių mokiniams direktorė dovanojo po labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ išleistą Rebekos Unos knygą „Kiemo seklys Tomas ir Valius (kartais)“.

 

Mėnraščio istoriją, prasidėjusią su valstybės atgimimu, priminė LKD mėnraščio „Akiratis“ redakcijos direktorė Genutė Karklienė. Dėkojo visiems mėnraščio prenumeratoriams ir skaitytojams, o aktyviausiam skaitytojui – PKNPM dešimtokui Deividui Raščiui, perskaitančiam kiekvieną mėnraštį nuo pradžios iki pabaigos, įteikė išskirtinę dovaną.

Sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys Povilas Urbšys, LR Seimo nario Bronislovo Matelio padėjėja Gražina Gaušaitė ir Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko pavaduotojas Deividas Labanavičius. Pastarasis redakcijos direktorei įteikė asmeninę padėką nuo Panevėžio miesto Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės Loretos Masiliūnienės. Susirinko daugybė svečių, norėjusių kartu pasidžiaugti ir pasveikinti. Visi jie dėkojo redakcijos direktorei už ilgametį darbą, begalinį kruopštumą, pareigingumą ir atsidavimą mėnraščio leidybai.

 

Mėnraščio „Akiratis“ rubriką „Kultūra“, parengtą Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės Laimutės Gervinskienės, apžvelgė mokytoja Jūratė Virkutienė. Apie mėnraščio „Akiratis“ vaidmenį Lietuvos kurčiųjų gyvenime išsamų pranešimą perskaitė Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ direktoriaus pavaduotoja Joana Vanagienė. Apie mėnraščio sklaidą ir reikalingumą miestui ir Lietuvai jautriai kalbėjo 2018 m. panevėžietis, PKNPM savanoris Gintautas Šimkus. Jis pabrėžė spausdinto žodžio svarbą, įteikė Genutei Karklienei ir Danutei Kriščiūnienei po mokyklos simbolį – stiklinę sraigę. Kurčiųjų periodinius leidinius pasaulio šalyse apžvelgė PKNPM lietuvių gestų kalbos mokytojas ir bibliotekininkas Vilius Glušokas. Be to, dar jis parengė visų mėnraščių „Akiratis“, leidžiamų nuo 1989 m., numerių parodą. Po pranešimo kartu su Panevėžio kurčiųjų kultūros centro iliuzionistu Michailu Chovanskiu džiugino iliuzionistiniais ir žmogaus protu nesuvokiamais triukais.

 

Po konferencijos buvo atidaryta PKNPM lietuvių gestų kalbos mokytojo ir bibliotekininko, Panevėžio kurčiųjų kultūros centro direktoriaus Viliaus Glušoko fotografijos paroda „Kipras – Europos rojus“. Nuotraukos buvo eksponuojamos iš dviejų kelionių po Kiprą, į kurias vyko PKNPM mokytojai ir mokiniai bei kurčiųjų bendruomenės nariai iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio.

Po parodos atidarymo mokyklos muziejuje mokinių laukė staigmena – redakcijos direktorės Genutės Karklienės dovanotas tortas. Mokiniai jį papuošė trisdešimčia žvakučių, simbolizuojančių mėnraščio „Akiratis“ 30-ies metų nueitą kelią. Dar ilgai vyko konferencijos organizatorių ir svečių diskusijos apie spausdinto žodžio galią bei nuoširdus bendravimas, įrodantis, kad negalime skirstyti žmonių į kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenes, o turime jungti į vieną tvirtą, vieni kitus mylinčią ir gerbiančią bendruomenę.

 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.