Spalis – tarptautinis mokyklos bibliotekų mėnuo „Romuvos“ progimnazijoje

Ala Norvilienė
,
bibliotekos vedėja

Tarptautinė mokyklų bibliotekininkų asociacija kartu su įsibėgėjusiu rudeniu vėl kvietė pažymėti spalį – tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį. Šių metų tema „Junkimės. Svajokime. Keiskimės. Nes tik būdami vieningi ir išlaisvinę vaizduotę galime pasitikti pokyčius savyje ir aplinkui save“.

 

Šiemet Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekoje spalio mėnesį ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujai atėjusiems mokiniams. Pirmiausia su biblioteka susipažino mūsų mažiausieji – priešmokyklinukai. Mokinukai išsiaiškino, kas yra bibliotekoje, kuo biblioteka skiriasi nuo skaityklos. Sužinojo, kad knygos skiriasi savo forma, dydžiu, tematika, iliustracijomis, jos skirtos įvairaus amžiaus skaitytojams. Mokėsi, kaip reikia skaityti knygas, kad jos ilgai būtų gražios ir tvarkingos. Aptarė, kada knygos verkia, o kada džiaugiasi. Susikūrė knygos skirtuką – pasakos personažą, kuriuo labai džiaugėsi.

 

Visiems pirmokams vestos informacinės valandėlės „Susipažinkime, aš – BIBLIOTEKA“, per jas mokiniai aptarė elgesio taisykles bibliotekoje ir skaitykloje, išsiaiškino, kokia tvarka sudėtos knygos, kaip jas susirasti, susipažino, kokie yra informacijos šaltiniai. Prieš gaudami skaitytojo bilietą, pirmokai turėjo įrodyti, kad jau pasiruošę tapti bibliotekos skaitytojais. Reikėjo sudėti iš išsibarsčiusių raidžių žodžius ir išlaikyti pasakų iššūkį. Aptarinėdami pasaką „Auksinė žuvelė“ visi pasidalijo savo norais ir svajonėmis, kurias galėtų išpildyti auksinė žuvelė. Išklausius visų svajonių, prieita prie išvados, kad kiekvieno norai gali išsipildyti, tik reikia pasistengti pačiam.

Spalį bibliotekoje lankėsi visi penktų klasių mokiniai, naujokai susipažino su mūsų bibliotekos knygos pasiėmimo, grąžinimo tvarka, išsiaiškino, ką galima bibliotekoje nuveikti laisvu nuo pamokų metu. Visi dalyvavo informacinėse valandėlėse „Mokyklos biblioteka bei elektroninės mokymosi aplinkos“, per kurias daug dėmesio skirta mokinių informaciniams įgūdžiams ugdyti. Penktokai susipažino su elektronine „Vyturio“ biblioteka, kokia literatūra joje skelbiama, susikūrė savo prieigas. Kalbėta apie popierinę, elektroninę ir garsinę knygas, kuo jos skiriasi ir kokį vaidmenį atlieka mokinių gyvenime. Penktokai pasidalijo mintimis, ar šiais laikais reikalingos knygos.

 

Organizuojamų renginių progimnazijos bibliotekoje tikslas – ne tik ugdyti mokinių informacinius ir skaitymo įgūdžius, bet ir skatinti, kurti glaudų mokinių ir bibliotekos bendradarbiavimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.