ŠMM kviečia dalyvauti profesinio mokymo įstaigų tarybų narių atrankoje

Pertvarkant profesinio mokymo įstaigų valdymą pirmą kartą jose formuojamos tarybos. Kviečiame asociacijas, vienijančias įvairių verslo šakų atstovus, siūlyti kandidatus dalyvauti atrankoje ir prisidėti prie profesinių mokymo įstaigų valdymo. Dokumentus konkrečiai profesinio mokymo įstaigai galima teikti iki sausio 12 d.

 

Profesinio mokymo įstaigos taryba – kolegialus jos valdymo organas. Iš 9 jos narių 4 atrenkami iš socialinių partnerių atstovų. Tapti tarybos nariu gali pretenduoti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys patirties, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų rengimu, ir pan. Tarybos nariu negali būti politikai ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Kitus tarybos narius deleguoja Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), regionų plėtros tarybos ir pati profesinio mokymo įstaiga.

 

Atranka į profesinio mokymo įstaigų tarybas paskelbta Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje adresu www.smm.lt/web/lt/konkursai/atranka-i-profesinio-mokymo-istaigu-tarybas.

2017 m. gruodį Seimui priėmus profesinį mokymą reglamentuojančių įstatymų pataisų paketą, pradėta įgyvendinti profesinio mokymo sistemos pertvarka. Profesinio mokymo įstatyme nustatyta, kad iki 2019 m. sausio 1 d. visos biudžetinės profesinio mokymo įstaigos turi būti pertvarkomos į viešąsias.

 

Pertvarkomas ne tik profesinio mokymo įstaigų valdymas, aktyviau įtraukiant verslui atstovaujančius socialinius partnerius, bet ir atnaujinamas mokymo turinys. Pradėti rengti profesiniai standartai, vien per šį pusmetį išregistruota 1,7 tūkst. nepaklausių profesinio mokymo programų. Pereinama prie šiuolaikinio, lankstaus mokymo turinio – modulinių programų. Tai daroma siekiant, kad profesinis mokymas kuo geriau atlieptų sparčiai besikeičiančius asmenų ir darbo rinkos poreikius.

 

ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.