Rajono mokinių konferencija

Aušra Lukšaitė-Lapinskienė
,
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Joniškio rajono (kaip ir visos šalies) įstaigose organizuojami Lietuvių kalbos dienų renginiai. Jais siekiama didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje.

 

Rajono ugdymo įstaigos organizavo nemažai įvairių kalbai skirtų renginių (viktorinų, konkursų ir kt.). Kovo 9 d. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje vyko baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys – rajono mokinių konferencija „Garsūs Žiemgalos žmonės. Mūsų krašto praeitis ir dabartis“. Pranešimus konferencijai parengė 24 mokiniai iš įvairių rajono mokyklų. Aktyviausi renginio dalyviai – M. Slančiausko progimnazijos ir Žagarės gimnazijos auklėtiniai. Konferencijos dalyviai pasakojo apie žinomus mūsų krašto žmones: rašytojus, dailininkus, mokslininkus, dainininkus ir kt. Konferenciją atidarė M. Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Zigmantienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas.

 

Mokinių konferencijoje pagrindinį pranešimą skaitė Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininkas Darius Vičas. Jis papasakojo apie Steigiamojo Seimo narį, gydytoją, politinį kalinį Klemensą Vaitekūną. M. Slančiausko progimnazijos 5 klasės mokinės Brigita Stankaitytė ir Paola Valytė pristatė stendinį pranešimą apie Joniškio garbės pilietę, poetę Onutę Mikalauskienę, tos pačios mokyklos šeštokė Brigita Budreckaitė pasakojo apie Žiemgalos krašto poetą Joną Ivanauską. Septintokės Aurėja Ambroževičiūtė ir Ema Nazaraitė priminė rašytojo Jono Avyžiaus gyvenimo ir kūrybos faktus. 8a klasės auklėtinės Džedlinga Daškevičiūtė ir Ema Vaineikytė skaitė pranešimą apie Mato Slančiausko nuopelnus mūsų krašto kultūrai. Mokinėms pasirengti padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alina Jonaitienė ir Rima Dominaitė.

 

Žagarės gimnazijos mokiniai skaitė pranešimus apie šio krašto šviesuolius: šeštokės Urtė Navickaitė ir Elena Gelažiūtė pasakojo apie rašytoją Marių Katiliškį, septintokės Gabrielė Mitrikaitė ir Kamilė Augustauskaitė – apie poetą, savanorį Juozą Žlabį-Žengę. Septintokė Adelina Maižiutė kalbėjo apie savo senelio tautodailininko Vinco Maižiaus darbus ir jų tąsą. Vienintelis pranešėjas vaikinas Lukas Mikoliūnas, Žagarės gimnazijos 8 klasės mokinys, supažindino su Žagarės krašto šviesuolių Romualdos ir Vytauto Vaitkų veikla. Tos pačios mokyklos gimnazistės Kamilė Valytė ir Ema Veikalaitė pasakojo apie Vaclovą Daunorą. Mokinius dalyvauti konferencijoje paskatino geografijos mokytoja Alma Kančelskienė, istorijos mokytojos Jūratė Mitrikienė bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilija Arlauskienė.

 

Kriukų pagrindinės mokyklos auklėtinė Gintarė Venskutė supažindino su mokslininko Teodoro Grotuso, o Silvija Anilionytė – su Vinco Čepinskio nuopelnais (mokytojos Rita Ivaškevičienė ir Irena Kenzgailienė). Gasčiūnų pagrindinės mokyklos septintokės Kotryna Kensminaitė ir Orinta Avižiūtė pristatė dailininko Vinco Jasaičio asmenybės ir kūrybos bruožus. Pranešimą parengti padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Giedrė Gustienė.

 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos septintokė Meida Čagutė pasakojo apie Joniškį garsinančią menininkę Jolitą Vaitkutę (mokytoja Vilma Kumpikevičiūtė), aštuntokės Justė Lapinskaitė – apie rašytoją Jolitą Skablauskaitę, Eva Kislauskaitė ir Neda Baravikovaitė – apie partizaną Konstantiną Liuberskį-Žvainį ir laikraštį „Partizanų šūvių aidas“. Mergaites konsultavo istorijos mokytoja Daiva Lukienė.

Konferencijoje pranešimus skaitę mokiniai apdovanoti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkomis, kiekvienam įteikta po grožinės literatūros knygą. Mokytojoms įteiktos Joniškio rajono švietimo centro ir Krepšinio muziejaus įkūrėjo Leono Karaliūno atminimo dovanos.

 

Per konferenciją taip pat apdovanoti rajono mokinių rašinio konkurso „Laiškas gimtajai kalbai“ nugalėtojai. Renginys organizuotas Joniškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės iniciatyva. Konkurso nugalėtojomis tapo „Aušros“ gimnazijos mokinė Gabija Gaidjurgytė ir M. Slančiausko progimnazijos septintokė Juta Adomaitytė. II ir III vietos atiteko „Aušros“ gimnazijos gimnazistėms Gustei Kublickaitei ir Rimantei Stankūnaitei.

 

Rajono mokinių konferenciją organizavo M. Slančiausko progimnazija, Joniškio rajono švietimo centras bei Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Lietuvių kalbos dienų renginiais siekiama atkreipti dėmesį į gimtosios kalbos svarbą, aktualizuoti kalbai ir kultūrai svarbių istorinių asmenybių veiklą. Džiugina dalyvių gausa, mokinių domėjimasis savo krašto istorija, mūsų kraštą garsinančiomis išskirtinėmis asmenybėmis ir jų veikla.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.