Profesoriui Viktorui Radovičiui būtų sukakę 100: pasaulyje žinomų mokinių plejada ir ištikimybė amžinosioms vertybėms

Vera Badjanova
,
teorinių disciplinų mokytoja

2019 m. pabaigoje minėjome iškilaus Lietuvos menininko, smuikininko Viktoro Radovičiaus (1919 11 28 – 1982 07 30) 100-ąsias gimimo metines. Ši graži sukaktis buvo pažymėta keletu reikšmingų renginių, kurie vyko skirtingose vietose, dalyvaujant jo šeimos nariams, mokiniams ir kolegoms.

 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 2019 m. lapkričio 30 ir gruodžio 1 dienomis vyko V-asis Tarptautinis Viktoro Radovičiaus jaunųjų stygininkų konkursas, skirtas 100-osioms menininko gimimo metinėms. Renginio atidaryme dalyvavo profesoriaus anūkas, kompozitorius Vytautas Paukštelis. Kalbėdamas apie senelio gyvenimą ir veiklą, V. Paukštelis pažymėjo, kad Viktoras Radovičius buvo klasikinės smuiko grojimo mokyklos atstovas, meninius principus suformavęs D. Oistracho klasėje. Anot V. Paukštelio, dabartinio greito gyvenimo tempo metu mokymas(is) smuikuoti gali padėti suvokti, kad, siekiant kokybiškų rezultatų bet kurioje veikloje reikalingas kruopštumas.

 

Šio konkurso globėjas, prof. Petras Kunca pasidalijo prisiminimais apie šviesaus atminimo prof. V. Radovičių: „Mokytojas dažnai primindavęs apie garso formavimo reikšmę. Sakydavo, kad, jei smuikininkas turi ką papasakoti savo kuriamu garsu, klausytojai būtinai atsilieps savo dėmesiu jam.“ Profesorius P. Kunca itin jautriai pagriežė savo Mokytojo atminimui skirtą improvizacinio pobūdžio kūrinį „Dedikacija“ (pagal J. S. Bach-Ch. Gounod „Meditaciją (Ave Maria)“ smuikui solo. Konkurso organizacinio komiteto pirmininkas, Naujosios Vilnios MM direktorius prof. Ričardas Sviackevičius pasveikino visus atvykusius į V Tarptautinį jaunųjų stygininkų konkursą, skirtą 100-osioms Viktoro Radovičiaus gimimo metinėms, papasakojo apie šį renginį, padėkojo jo globėjams – prof. Viktoro Radvičiaus šeimai, prof. Petrui Kuncai, kuratorei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Dangirai Goštaltavičiūtei, koordinatorėms Vitalijai Pilkauskienei ir Ingridai Milašiūtei, meno vadovėms Stasei Kuncienei ir Annai Kijevič.

 

Konkurso dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga komisija: Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė, LMTA profesorė Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė (pirmininkė), Čiurlionio kvarteto primarijus, LMTA profesorius Jonas Tankevičius, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos, Naujosios Vilnios MM mokytoja metodininkė Stasė Kuncienė, LMTA lektorius Dainius Puodžiukas, Valstybinės Mogiliovo menų gimnazijos-koledžo mokytoja ekspertė Natallia Piatrovich. Šiame konkurse dalyvavo Lietuvos ir Baltarusijos neformaliojo bei profesinio ugdymo muzikos ir meno mokyklose besimokantys stygininkai. Neformaliojo ugdymo kategorijoje A grupėje pirmą vietą pelnė Viktorija Lazauskaitė (mok. V. Stuglienė). Du antros vietos laureatai – vilniečiai Jonas Vedrickas (mok. T. Kuc) ir Ugnė Gagaitė (mok. J. Alymova). Trečią vietą pelnė Patricija Gyulbudaghyants (mok. S. Mikelskaitė). Jos sesė Katrina Gyulbudaghyants (mok. S. Mikelskaitė), kaip ir Vladimir Sedov (mok. I. Kirzner), Medeina Kutraitė (mok. V. Stuglienė) bei Uršulė Lukošaitytė (mok. I. Kirzner) buvo apdovanota diplomu. Neformaliojo ugdymo kategorijos B grupėje pirmą vietą laimėjo Rokas Diržys (mok. D. Galdikienė). Antros vietos nugalėtojai, kaip ir A grupėje, yra du – Gabrielė Zabulytė (mok. V. Stuglienė) ir Živilė Žiūkaitė (mok. J. Alymova). Trečia vieta atiteko Antanui Arlauskui (mok. G. Rancevas). B grupės diplomantai: Augustina Rimkevičiūtė (mok. I. Banevičiūtė), Mykolas Stirbinskas (mok. I. Grigaitienė), Augustas Bernadickas (mok. L. Šernienė), Sofija Orlovaitė (mok. A. Dainienė), Monika Lisenkova (mok. L. Šernienė), Vakarė Černiauskaitė (mok. R. Gritienė). Vertinimo komisija šio konkurso Neformaliojo ugdymo kategorijoje C grupėje neskyrė pirmosios vietos. Tos pačios kategorijos C grupės antros vietos laimėtojas – violončelininkas Patrik Babič (mok. R. Rutkauskienė), trečios vietos – Justina Korsun (mok. I. Grigaitienė). Diplomantės – Deimantė Juškaitė (mok. I. Kirzner) ir Sylvia Syrnicka (mok. V. Pilkauskienė).

 

V Tarptautinio Viktoro Radovičiaus jaunųjų stygininkų konkurso, skirto 100-osioms gimimo metinėms dalyvių Profesinio ugdymo kategorijos perklausos vyko 2019 m. gruodžio 1 d. Profesinio ugdymo kategorijos A grupėje žiuri neskyrė pirmosios vietos. Antros vietos nugalėtoja – Mariela Solovjova (mok. N. Ovsiukienė). Trečios vietos laureatai – du: Ana Fedorcovaitė (mok. R. Kalnėnaitė) ir Grasilė Granickaitė (mok. N. Ovsiukienė). Diplomantas – Dovydas Kentra (mok. K. Eidukonis). Profesinio ugdymo kategorijos B grupės pirmos vietos nugalėtoja Veronika Šiekštelytė (mok. G. Vitėnaitė), antros vietos – Rugilė Lapkauskatiė (mok. D. Razguvienė). Trečią vietą pelnė dalyvė iš Grodno J. V. Semyniako menų mokyklos nr. 1 Lubow Ivaneka (mok. T. Vashkevich). Tos pačios kategorijos C grupės nugalėtoja, kuriai atiteko pirma vieta ir specialus prof. V. Radovičiaus šeimos įsteigtas piniginis prizas, – Liepa Jurgutavičiūtė (mok. R. Mataitytė). Antros vietos laureatė Beatričė Novikevičiūtė (mok. U. Jauniškytė). Trečios vietos nugalėtojai – du: Nida Barbora Einikytė (mok. A. Kaziukaitienė) ir Aleksej Čibisov (mok. V. Laukaitienė).

 

Profesinio ugdymo kategorijos D grupėje garbinga komisija pripažino po keletą kiekvienos vietos diplomų. Dvi pirmos vietos laureatės – aktyviai koncertuojančios talentingos smuikininkės Saulė Buikaitė (mok. R. Lipinaitytė-Savickienė) ir Ugnė Katinskaitė (mok. R. Mataitytė). Antros vietos laureatės – trys: Monika Sapiegaitė (mok. U. Jagėlaitė-Lipinaitienė), Monika Dargytė (mok. K. Kupšienė) ir Urtė Didžiulytė (mok. S. Domarkienė). Trečios vietos laimėtojai – du: Aleksas Filipenkovas (mok. D. Šešelgienė) ir Gustavas Ignas Betingis (mok. T. Savickas). Diplomantai – Povilas Paukštė (mok. K. Eidukonis), Vaigailė Dainavičiūtė (mok. U. Jauniškytė) bei Ala Fanarikava (mok. N. Piatrovich) iš Valstybinės Mogiliovo menų gimnazijos-koledžo.

 

Vieni svarbiausių V Tarptautinio V.Radovičiaus jaunųjų smuikininkų konkurso, skirto profesoriaus 100-osioms gimimo metinėms, tikslų – ugdyti jaunojo muziko profesionalumą, atskleidžiant prof. V. Radovičiaus pedagoginius principus, papildyti pedagoginį stygininkų repertuarą šiuolaikiniais muzikos kūriniais, sudaryti palankias sąlygas moksleiviams muzikuoti, ugdyti jų meninį skonį, saviraišką – ir šiais metais buvo pasiekti.

 

V. Radovičiaus 100-osioms gimimo metinėms skirtų renginių maratoną perėmė gruodžio 10 dieną Vilniuje salone „Organum“ surengtas vakaras, skirtas Profesoriaus atminimui, kurį vedė jo mokinė muzikologė Živilė Ramoškaitė.

 

Gruodžio 14 ir 15 dienomis LMTA Kongresų rūmų Kamerinėje salėje vyko Styginių instrumentų katedros surengtas stygininkų konkursas, taip pat skirtas smuikininko profesoriaus V. Radovičiaus 100-mečiui. Šiame konkurse dalyvauti kviesti styginių instrumentų (smuiko, alto, violončelės, kontraboso ir arfos) specialybę studijuojantys Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Vertinimo komisiją sudarė buvę prof. V. Radovičiaus auklėtiniai. Pirmininkas – prof. Jurgis Dvarionas, nariai – prof. Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė, prof. Petras Kunca, prof. Algirdas Pocius (Ispanija), prof. Audronė Vainiūnaitė ir Eugenijus Urbonas.

 

LMTA vykusio stygininkų konkurso laureatai ir diplomantai intrigavo nuotaikingais ir techniškais pasirodymais. Konkurso nugalėtoja, pirmosios vietos laureatė – Marija Pranskutė (prof. R. Lipinaitytės kl.). Antrosios vietos laureatės – dvi: Paulina Jankovskytė (prof. I. Armonaitės-Galinienės kl.) ir Laura Staponkutė (prof. R. Lipinaitytės kl.). Trečiosios vietos laimėtojai – trys: Emilija Minkevičiūtė (prof. P. Radzevičiaus kl.), Iveta Janulytė (prof. I. Armonaitės-Galinienės kl.) ir Gediminas Zamulskis (doc. D. Bagursko kl.). Diplomai atiteko altininkams Viktei Rimšaitei (prof. P. Radzevičiaus kl.) ir Martynui Grigui (prof. P. Radzevičiaus kl.), smuikininkei Akvilei Aksinavičiūtei (prof. R. Mataitytės kl.) bei kontrabosininkui Aušvydui Kriščiūnui (doc. D. Bagursko kl.).

 

Gražiam prof. Viktoro Radovičiaus jubiliejui skirtus renginius vainikavo iškilmingas minėjimas, vykęs 2019 m. gruodžio 16 d. LMTA Didžiojoje salėje. Jame dalyvavo prof. V. Radovičiaus klasės ankstesnių metų absolventai bei paminėtų stygininkų konkursų laureatai. Gražiai pasirodė M. Pranskutė bei P. Jankovskytė. Įtaigiai muzikavo taip pat Naujosios Vilnios MM vykusio V Tarptautinio V. Radovičiaus jaunųjų stygininkų konkurso, skirto Profesoriaus 100-osioms gimimo metinėms, Profesinio ugdymo kategorijos C ir D grupių pirmųjų vietų laureatės: S. Buikaitė, U. Katinskaitė ir L. Jurgutavičiūtė. Vakarą vedė prof. Jurgis Dvarionas. Buvo įdomu klausytis prof. V. Radovičiaus auklėtinių šiltų prisiminimų, įdomių įžvalgų ir apibendrinimų.

 

Viktoro Radovičiaus atlikimo meno bei pedagogikos principai aktualūs ir šiandien. Jo asmenybė pasižymėjo reiklumu mokinių profesinių įgūdžių formavimui (intonacija, garso kokybė, ritmas ir kt.), tolerancija, individualiu požiūriu į kiekvieną mokinį, didele erudicija, pažangiausių smuiko mokyklų idėjų diegimu Lietuvoje. V. Radovičiaus klasės absolventai – R. Čekuolis, A. Bankas, J. Dvarionas, D. Gailiūnaitė, U. Jagėlaitė, K. Kristapavičius, P. Kunca, B. Livschitzas, E. Miklaševskaja, N. Namavičienė, A. Pocius, A. Štarkas, A.Vainiūnaitė ir kiti – kūrybingai tęsia jo metodikos principų įgyvendinimą pedagoginėje veikloje, taip pat sėkmingai koncertuoja ne tik kaip solistai, bet ir kaip įvairių ansamblių ar orkestrų nariai. Profesoriaus mokiniai pasklido pasaulyje ir šiuo metu gyvena bei skleidžia savo Mokytojo smuiko klasėje įgytą patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir Izraelyje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. Kanadoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.