Pradinių klasių mokytoja: „Direktorius mokykloje nebėra vienintelis lyderis“

XXI a. vykstantys nuolatiniai pokyčiai skatina visuomenę keistis ir laužyti nusistovėjusias taisykles bei normas. Todėl nenuostabu, kad atsiranda poreikis ugdyti naują požiūrį į pasaulį. „Keičiasi ir pati švietimo sistema, mokykla, o vienu svarbiausiu prioritetų tampa švietimo lyderystė“, – sako Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos alumnė, Vilniaus „Pažinimo medžio“ mokyklos pradinių klasių mokytoja Audronė Krivickaitė.

Šiandien lyderystė mokykloje apima ne tik vadovą, bet ir visą bendruomenę – administracijos darbuotojus, mokytojus, mokinius ir net jų tėvus. Švietimo vadybos studijų programos magistrė Audronė Krivickaitė savo baigiamajame darbe „Pradinių klasių mokytojų saviveiksmingumas ir pasidalytoji lyderystė“ pabrėžia, kad šiandien sėkmingam ir kokybiškam ugdymo procesui organizuoti būtinas visos mokyklos bendruomenės sutelktumas ir bendradarbiavimas. Šiandien daugumoje mokyklų lyderis nebėra tik direktorius. Pasak jaunosios tyrėjos, kiekvienas mokytojas yra savo srities specialistas, todėl administracija turi sudaryti jam palankias sąlygas priimti sprendimus, siūlyti savo idėjas ir prisidėti prie mokymosi įstaigos lyderystės.

Kelerius metus Audronė dirba pradinių klasių mokytoja Vilniaus „Pažinimo medžio“ mokykloje. Ji šypsodamasi teigia, kad pamokoje pedagogas nėra lyderis. Mat šiandieninį pamokos procesą kuria ne tik mokytojas, bet ir mokiniai, tėvai. „Pamoka negali apsiriboti darbu nuo skambučio iki skambučio. Mokymosi procesas turi būti dinamiškas. Mūsų mokykloje mokomasi per patyrimą, tad mokiniai daug juda, atlieka eksperimentus, tyrimus. Mokinys pats turi ištirti, atrasti, sužinoti, įgyti žinių, o ne tik gauti informaciją iš mokytojo ar vadovėlio“, – tikina Audronė.

 

Akivaizdu, kad mokytojo figūra svarbi mokymosi procesui, mokinių gyvenimui, mokyklai ir švietimui. Audronė pastebi, kad pirmiausia mokytojas kuria saugią ir laisvą aplinką, kurioje mokiniai gali laisvai reikšti savo mintis, bendrauti tarpusavyje. „Mokytojo įtaka svarbi siekiant, kad klasė taptų vieninga bendruomene, turinčia bendras vertybes ir tikslus“, – teigia pradinių klasių pedagogė.

Atlikusi pradinių klasių mokytojų apklausą Audronė padarė išvadą: jos kolegos įžvelgia savo daromą įtaką mokinių mokymosi gebėjimams. „Gauti duomenys leidžia teigti, kad mokytojai turi stiprius saviveiksmingumo gebėjimus kurti bendradarbiavimo ryšius su mokinių tėvais, kitais mokytojais ir mokyklos administracija. Mokytojai pažymėjo, kad jų įtaka lemia didesnį mokinių tėvų įsitraukimą į savo vaikų ugdymosi procesą, taip pat dirbdami komandoje jie gali pasiekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų“, – sako VDU Švietimo akademijos absolventė Audronė Krivickaitė.

 

Audronė džiaugiasi, kad savo mokykloje turi laisvės inicijuoti pokyčius, gali drąsiai ir atvirai diskutuoti su mokymosi įstaigos administracija, tėvais. O ir pati neatmeta galimybės ateityje žengti tvirtą žingsnį lyderystės link. „Svarbiausia – mokytojui būti atviram ir kiekvieną dieną augti. Tada pasieksi aukščiausių pergalių švietimo srityje“, – kalba mokytoja.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.