Pradėtas nacionalinis verslumo ugdymas!

Birželio 4 d. į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją rinkosi įvairių sektorių atstovai. Visi jie čia atėjo dėl mūsų šalies vaikų ir jaunimo, kaip verslios visuomenės dalies, ugdymo. Tądien ministerijoje pasirašytas memorandumas dėl Nacionalinio verslumo ugdymo tinklo steigimo Lietuvoje. Susitarime, kurį pasirašė švietimo, mokslo ir sporto ministras, ekonomikos ir inovacijų viceministras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, „Lietuvos Junior Achievement“, verslo, universitetų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, įsipareigojama sudaryti prielaidas kiekvienam mokiniui įgyti praktinės bent 100 valandų verslumo patirties mokinių mokomosiose bendrovėse, suteikti galimybę kiekvienam mokiniui įkurti savo mokomąją bendrovę, pripažinti ją kaip sudėtinę ugdymo dalį, padėti tvirtesnius verslumo ir finansinio raštingumo pagrindus mokykloje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius svarstė, kokios asmeninės savybės reikalingos ateities žmogui. Jis pastebėjo, kad šiandien itin svarbu atskleisti į gerovę nukreiptą žmogiškąjį potencialą. „Visai neseniai „Junior Achievement“ mokinių komandos Simono Daukanto aikštėje pristatė unikalias savo sukurtas idėjas. „Junior Achievement“ partnerystė – be galo svarbi. Tai yra kelias į mūsų šalies, Europos ir pasaulio tvarų klestėjimą. Tai – jaunų žmonių auginimas, padedantis ugdyti intelektą ir gebėjimus, nukreiptus į rezultatus, – „Junior Achievement“ veikla pasidžiaugė ministras. – Memorandumas, prie kurio prisideda tiek daug organizacijų, suteiks įkvėpimo bendriems darbams, bendriems rezultatams. Labai svarbu, kad mokykloje mokinys įgytų verslumo pagrindus, nes veiklos našumas, darbo kokybė, kritinis mąstymas, kūrybiškumas – būtini visose srityse ir visoms profesijoms. O svarbiausia tai, kad verslus požiūris yra žmogaus gerovės garantas.“

 

„Šiandien čia esame dėl vieno bendro tikslo, kad kiekvienas mūsų šalies vaikas galėtų įgyti praktinės verslumo patirties mokykloje. Šiandien su mumis dėl šios priežasties yra ir keletas svarbių žmonių – tai „Europos Junior Achievement“ vyriausiasis tyrėjas Jarle’as Tømmerbakke’as ir pasaulinio lygmens verslumo ekspertas Larry’is Farrell’is. Tačiau mums vienas svarbiausių renginio elementų – tai verslumo ugdymo tinklo įkūrimas Lietuvoje, kad visi kartu galėtume užtikrinti kiekvieno vaiko verslumo patyrimą praktiniame gyvenime“, – sakė „Lietuvos Junior Achievement“ CEO direktorė Andželika Rusteikienė.

„Junior Achievement“ vadovė neabejoja, kad tai – istorinis įvykis, kai bendrai misijai susivienija verslo, visuomenės, valstybės institucijų atstovai. „Tyrimai rodo, kad net 78 proc. Lietuvos gyventojų norėtų kurti savo verslą, bet retas imasi šios rizikos, nes trūksta žinių, kaip tai daryti, trūksta įgūdžių ir dažnai drąsos. Kuo anksčiau supažindinsime jaunuolius su iniciatyvumu ir galimybe kurti patiems, tuo greičiau jie įpras rizikuoti ir kurti ne tik verslus, bet ir kitas asmenines iniciatyvas, būti aktyviais, įsitraukusiais darbuotojais esamose organizacijose“, – sakė ji.

 

„Lietuvos Junior Achievement“ valdybos pirmininkas Vladas Lašas dėkojo už itin svarbų susitikimą ir tarptautinį susivienijimą dėl jaunosios kartos švietimo. Jis taip pat pristatė knygą, kuri tik ką išvydo dienos šviesą ir lietuvių kalba – tai autorės Estheros Wojcicki patarimų knyga „Kaip užauginti žmones, kuriems sekasi“, siūlanti esmines gaires, kaip ugdyti, mokyti, vadovauti žmonėms, kad jų rezultatai būtų geriausi.

„Dirbdami kartu mes galime padaryti daug gerų dalykų, tad ir verslumo ugdymo pradžia mokykloje yra be galo svarbi“, – sakė V. Lašas.

 

Šiandien, prieš pasirašant memorandumą, ministerijoje J. Tømmerbakke’as, „Junior Achievement Europa“ atstovas, pristatė 27 pastarųjų mėnesių Europoje atliktą tyrimą apie verslumo ugdymo poveikį mokiniams, mokyklos bendruomenei ir visuomenei.

Pranešėjas kalbėjo apie tai, kodėl Vyriausybei verta investuoti į verslumo ugdymą? Pasak jo, ICEE moksliniai ir kiti tyrimai rodo, kad verslumo ugdymas turi teigiamą poveikį ne tik reikiamoms verslumo, bet ir kūrybiškumo, komandinio darbo, savarankiškumo, atkaklumo, problemų sprendimo, vadovavimo kompetencijoms ugdyti(s). Be to, pastebėta, kad mokiniai, įgiję verslumo pagrindus, greičiau ir kokybiškiau susidoroja su jiems skirtomis užduotimis ir pagerina kitų mokomųjų dalykų rezultatus mokykloje.

Pranešėjas taip pat pateikė ir tyrime dalyvavusių mokytojų pastebėjimus. Jie teigia, kad dalyvaujant verslumo ugdymo procese pagerėjo santykiai su mokiniais – ugdytiniai tapo atviresni, neformalesni, jaučiamas glaudesnis ryšys, vieni kitus labiau supranta.

 

Bene svarbiausia žinia, kuri buvo atskleista tyrime ir kurią pabrėžė pranešėjas, kad programos veikla neturi jokio neigiamo poveikio bendrojo ugdymo procesui, netgi priešingai – pagerina mokyklos veiklos rezultatus.

Anot jo, vienas dažniausiai girdimų rūpesčių, kad verslumo ugdymas mokykloje gali „pavogti“ laiką nuo kitų svarbių mokomųjų dalykų. „Nei kokybiniuose, nei kiekybiniuose tyrimuose neradome jokių nuorodų, kad būtų galima pagrįsti šį susirūpinimą“, – sakė jis.

Kaip dar vieną itin svarbų programos įgyvendinimo komponentą pranešėjas minėjo kokybišką mokytojų rengimą ir teigiamą mokyklos vadovų požiūrį.

 

Pranešimą apie verslų požiūrį skaitė „Junior Achievement Worldwide“ programų kūrėjas, tyrėjas, knygų autorius L. Farrell’is. Šio autoriaus knyga „Verslus požiūris“ Lietuvoje bus išleista rudenį. Pranešėjas pristatė savo 30 metų verslo srityje patirtį, kalbėjo apie prie valstybės ekonomikos ir klestėjimo itin prisidedantį valstybės politikos požiūrį – tai ekonominės strategijos turėjimas, pagalba smulkioms įmonėms ir pagarba verslui. Jis taip pat pristatė verslui kurtis ir gyvuoti reikalingas sąlygas. Pasak pranešėjo tam yra reikalingi trys sandai: verslui palanki kultūra, žinios ir pinigai.

 

Renatos Česnavičienės nuotraukos

***

Susirinkusieji dėkojo pranešėjams už puikias įžvalgas, už galimybę susipažinti, išgirsti ir suprasti, kad nuo mažų dienų auginamos verslumo idėjos, suteikti verslumo pagrindai dar mokykloje gali sukurti itin didelę pridėtinę vertę ne tik kiekvienam jaunam žmogui asmeniškai, bet ir valstybės mastu.

 

„Švietimo naujienos“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.