Patyriminė ekspedicija „Ir aš galiu pažinti ir atrasti“

Sniegina Raubaitė
,
Šiaulių Didždvario g-jos geografijos mokytoja
Danguolė Vaičekauskienė
,
biologijos mokytoja

Jau ketvirtus metus Šiaulių Didždvario gimnazijos istorijos ir geografijos, o šiemet ir biologijos mokytojai mokslo metų pabaigoje organizuoja patyrimines mokinių ekspedicijas Šiaulių apskrities miesteliuose. Ekspedicijos „Ir aš galiu pažinti ir atrasti“ jau vyko Žagarėje, Užventyje, Papilėje. Šiemet keturių dienų ekspedicija vyko Kelmės rajone, Tytuvėnuose. Per ją grupė 9–11 klasių mokinių susipažino su miestelio ir jo apylinkių gamta bei istorija, surengė žygius į Šiluvą, Jono Žemaičio-Vytauto bunkerį, pažintiniu taku keliavo aplink Gilio ežerą, dalyvavo naktiniame žygyje. Aplankę Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centrą, ekspedicijos dalyviai atliko tarpdalykines kūrybines užduotis.

 

Mokymuisi gamtoje būdingas ypatingas vaizdumas – čia pat augalai, gyvūnai, skirtingi kraštovaizdžiai, reljefo formos. Be gamtinių biologijos ir geografijos užduočių, mokiniai, dirbdami grupėmis, atliko socialines apklausas, rinko istorinę informaciją, ją analizavo, lygino ir apibendrino. Veiklos buvo vykdomos įvairiose edukacinėse aplinkose: Majako apžvalgos bokšte, Gilio ir Bridvaišio ežero pakrantėse, Tytuvėnų regioniniame parke, Šiluvos piligrimų centre, Akmenų rūžos pažintiniame take.

Integruota, patyriminė veikla yra naudinga ne tik informacijos požiūriu, bet ir ugdo kūrybiškumą, lavina bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius. Per ekspediciją mokiniai mokėsi kritiškai mąstyti ir spręsti gyvenimiškas problemas. Ši veikla suteikė daugiau saviraiškos galimybių, plėtojo kūrybinę galią, skatino mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą,

 

Šių metų ekspedicijoje reikėjo įveikti ne tik nemenkus atstumus, bet ir vasarišką kaitrą. Ežerai ir siesta padėjo viską ištverti. Ekspedicijos veiklos patobulino mokinių dalykinę ir asmenines kompetencijas, mokė atsakingumo ir tolerancijos. Įgytą patirtį mokiniai gebės pritaikyti realiame gyvenime.

Ekspediciją organizavome ir vykdėme mes, Didždvario gimnazijos biologijos mokytoja Danguolė Vaičekauskienė, geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė, ir istorijos mokytojai Paulius Baranauskas bei Valda Kizevičiūtė. Prie ekspedicijos sėkmės prisidėjo Tytuvėnų gimnazijos bendruomenė, buvęs Tytuvėnų gimnazijos istorijos mokytojas Robertas Mosėjus ir Šiluvos klebonas Erastas Murauskas.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.