Pagerbtas ilgas lino kelias…

Karolina Lenkaitienė, Biruta Kimlerienė
,
Marijampolės „Žiburėlio“ m-klos daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje daugiafunkciame centre surengta respublikinė darbų paroda „Lino stebuklai“, skirta Lino dienai paminėti.

Renginiu siekta skatinti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą teikiančių įstaigų bei šeimų socialinį bendradarbiavimą. Respublikinėje darbų parodoje buvo eksponuoti 72 darbai iš Marijampolės, Kauno, Alytaus, Jurbarko, Šilalės, Klaipėdos ir Šakių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų.

 

Renginyje pasirodymą parengę vaikai eilėraščiais, dainomis ir rateliais iliustravo ilgą lino kelią nuo jo pasėjimo iki audeklo atsiradimo: sėjimą, augimą, rovimą, mynimą, šukavimą, verpimą, audimą. Ugdytiniai, gerai susipažinę su lino istorija ir gimimu, per tautosakos palikimą suvokė didelę audinio reikšmę protėvių buityje ir kultūroje.

Kalbėdami apie lietuvių senuosius papročius ir tradicijas, ugdome vaikų ir mokinių kūrybinius gebėjimus, saviraišką, plečiame jų žinias. Tai taip pat skatina vaikus pažinti istoriją ir puoselėti meilę ne tik savo gimtajam kraštui, bet ir papročiams bei tradicijomis.

 

Norime tikėti, kad, primindami lino kelią, prisilietėme prie mūsų senolių ir širdyse įžiebėme žiburėlį, kuris apšvies mūsų tradicijas, papročius ir leis tiek mums, tiek vaikams nepamiršti senolių laikmečio dvasios ir ja didžiuotis.

Parodos organizatoriai: Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos daugiafunkcio centro direktorius Egidijus Tulickas, pavaduotoja ugdymui Rūta Marcinkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Karolina Lenkaitienė, Biruta Kimlerienė, Zina Nevierienė, Birutė Kubeldzienė ir meninio ugdymo mokytoja Aldona Bekerienė.

Paroda „Linų stebuklai“ Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Multicentre vyks iki vasario 15 d.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.