Nuotolinis ugdymas logopedo darbe

Oksana Urbienė, Jurgita Lendraitienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ logopedės

Nuotolinis ugdymas mums, Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ logopedėms, tapo iššūkiu, kurį pateikė gyvenimas. Pirmieji jausmai, mintys – tai baimė – kaip dabar bus. Palaipsniui viską sudėliojome į savo vietas. Nuotolinis mokymas paprastai skirstomas į sinchroninį (visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja mokyme per atstumą, tačiau tuo pat metu), asinchroninį (mokymo metu pedagogas ir ugdytinis dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu ar kitomis priemonėmis) ir mišrųjį (jo metu kombinuojami abu metodai).

 

Mes pasirinkome asinchroninį mokymo būdą, todėl, kad vaikai ir jų tėveliai nurodytas užduotis galėtų atlikti jiems patogiu laiku, pasirinkdami atliekamų užduočių kiekį. Daugeliui teko gerokai patobulinti darbo IT įgūdžius. Labai sustiprėjo ryšys su tėvais. Vyksta nuolatinės konsultacijos telefonu, gauname grįžtamąjį ryšį – filmuotą medžiagą, nuotraukas, vaikų darbelius, laiškus. Labai džiaugiamės, kad dauguma tėvų noriai padeda vaikams atlikti užduotis.

 

Kokie nuotolinio ugdymo privalumai? Didžiausias nuotolinio ugdymo privalumas – maksimalus tėvų dėmesys vaikams. Džiugina labai didelis tėvų aktyvumas. Dirbant įprastai, tikrai nebuvo tokio didelio domėjimosi vaikų ugdymo klausimais. Smagu matyti, kiek vaikai įdeda darbo ir pastangų atlikdami užduotis. Galime pamatyti ugdytinius iš kitos perspektyvos: žaidžiančius, piešiančius, kuriančius. Tėvai, kurie atsakingai žiūri į vaiko ugdymą, tikrai gali nemažai nuveikti su vaikais. Kokie trūkumai? Mes ne viską galime perduoti, perteikti vaizdu ir žodžiu, trūksta individualaus santykio su vaiku kalbinėms pratyboms. Sprendžiant iš tėvų komentarų, vaikams labai trūksta bendravimo su bendraamžiais ir tiesioginio bendravimo su savo auklėtojais. Sunkiausia, šiuo laikotarpiu, tėveliams, auginantiems kelis vaikus, paskirstyti dėmesį visiems.

 

Šiomis dienomis, mūsų darbo valandos tarsi išnyko. Kaip galime nepadėti, ar nepaaiškinti iškilusių klausimų susirūpinusiai mamai ar tėčiui? Darbas prie kompiuterio kuriant, ieškant užduočių, tobulinant savo įgūdžius tiesiog „ėda“ laiką… Tad jei vis dar yra manančių, kad dabar mokytojams dirbti lengviau, ar, kad jie namuose neturi ko veikti – labai klysta. Manau, visi – pedagogai, tėvai ir vaikai laukia, kada galės sugrįžti prie įprasto gyvenimo ritmo.

 

Nuoširdų ačiū tariame savo įstaigos pedagogams, už nuoširdų darbą šiuo neramiu laikotarpiu, tėveliams, už supratingumą, pedagogų palaikymą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Manome, kad negandoms pasibaigus, kaip darželio bendruomenė, būsime artimesni, atviresni, vieningi. Galime drąsiai skelbti, kad 2020 m. – Mokyklų bendruomenių metai.

 

Būkime sveiki, saugokime savo artimuosius ir save!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.