Nuotolinis mokymas(is): Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos sėkmės istorija

Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
,
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atsiradus būtinybei per dvi mokinių neplanuotų atostogų savaites mokykloms pasirengti nuotoliniam mokymui, daugelis Lietuvos ugdymo įstaigų susidūrė su rimtais iššūkiais. Pasibaigus pirmajai nuotolinio mokymo(si) savaitei Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos bendruomenė jau gali su palengvėjimu teigti, kad iššūkį pavyko įveikti labai sėkmingai.

Kaip pasirengėme nuotoliniam mokymui ir kur slypi mūsų sėkmės priežastys?

 

Pirmas svarbus dalykas, palengvinęs ruošimąsi tas, kad visi Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokytojai jau antrus metus naudojasi „Microsoft Office 365“; aktyvios paskyros sukurtos ir daliai gimnazistų. Gimnazijos direktorė Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė, pirmos mokinių atostogų savaitės pradžioje, pasiūlė nuotoliniam mokymui(si) naudoti vieną iš platformų, esančių „Microsoft Office 365“ – „Microsoft Teams“, kuri apima nuolatinius pokalbius darbo vietoje, vaizdo susitikimus, failų saugojimą ir daugybę funkcijų, tinkančių dalintis informacija ir bendradarbiauti nuotoliniu būdu.

Šis pasirinkimas gimnazijos mokytojus išgelbėjo nuo informacinio chaoso, lavina užplūdusio mokyklas ir mokytojus, vos paskelbus būtinybę pasirengti nuotoliniam mokymui. Pasirinkus „Microsoft Teams“, nereikėjo gilintis ir analizuoti daugybės kitų galimų mokymo įrankių, nes „Microsoft Teams“ platforma suteikia pakankamai galimybių.

 

Kitas žingsnis – operatyviai sukurti „Microsoft Office 365“ paskyras gimnazistams, dar nesinaudojusiems šia sistema. Užduotis patikėta gimnazijos techninių (IT) mokymo priemonių specialistei. Tuo metu informacinių technologijų mokytoja ir socialinė pedagogė parengė trumpą mokomąją medžiagą mokytojams apie darbą „Microsoft Teams“: platformos struktūrą, grupių kūrimo, tvarkaraščio sudarymo principus, kitas funkcijas. Instrukcija, kaip prisijungti ir naudotis mokymo(si) platforma, elektroniniu dienynu išsiųsta ir visiems gimnazistams.

Pirmasis mokytojų nuotolinis susitikimas įvyko pirmos mokinių atostogų savaitės pradžioje ir tapo kiekvienos dienos tradicija, nes mokytis naudotis „Microsoft Teams“ mokytojai tegalėjo nuotoliniu būdu, o išmokti ir taikyti praktiškai teko per tikrai trumpą laiką.

 

Dar viena svarbi užduotis, kurią operatyviai atliko klasių vadovai, bendradarbiaudami su socialine pedagoge – apklausti gimnazistus ir ištirti jų namuose turimas technines galimybes: nors naudotis „Microsoft Teams“ pakanka išmaniojo telefono su interneto ryšiu, ši platforma patogesnė, kai ja dirbama kompiuteriu; taip pat reikalingas mikrofonas ir ausinės, kad mokinys galėtų visaverčiai dalyvauti virtualioje pamokoje.

Paaiškėjus, kad reikiamų priemonių neturi tik nedidelė dalis gimnazistų, jas karantino laikotarpiu paskolino gimnazija. Taip išspręsta techninė pasiruošimo nuotoliniam mokymui dalis.

 

Ruošiantis nuotoliniam mokymui, dažnai diskutuota dėl virtualių pamokų tvarkaraščių. Mūsų gimnazijoje, po diskusijų, nutarta tvarkaraščio nekeisti. Mokytojai sukūrė savo mokomųjų klasių ir srautų komandas, į jas įtraukdami tų klasių ar srautų gimnazistus, ir vadovaudamiesi pamokų tvarkaraščiu „Microsoft Teams“ kalendoriuje sukūrė kas savaitę pasikartosiančius virtualius susitikimus-pamokas tiksliai tuo laiku, kai vyksta įprastos pamokos.

 

„Microsoft Teams“ platforma suteikia daug galimybių įkelti mokomąją medžiagą, nuorodas, konkrečios pamokos užduotis, kurias mato visi tos komandos – klasės nariai; atliktas užduotis mokiniai lengvai įkelia į konkrečios pamokos segtuvą, kad mokytojas galėtų matyti ir įvertinti darbą. Įvertinimai vėliau gali būti surašomi į elektroninį dienyną. Tiesioginė mokytojo ir mokinių konferencija netrunka visą pamokos laiką. Sutarėme, kad gimnazistai privalo prisijungti prie savo pamokos grupės pamokos pradžioje, tuomet, su mokytoju aptarę pamokos darbus ir gavę visą reikiamą informaciją – dirba savarankiškai. Tačiau visos pamokos metu mokytojas – pasiekiamas, kad esant reikalui galėtų pakonsultuoti ar atsakyti į kilusius klausimus.

 

Pirmosiomis dienomis, nuotolinio mokymo(si) procesas pavyko sklandžiai, o pasirinkta platforma pasirodė esanti atspari padidėjusiam lankytojų aktyvumui. Pakankamai paprastą ir logišką jos struktūrą greitai perprato mokytojai ir gimnazistai.

Svarbus dalykas, dėl kurio susitarė mokytojai – mokinių prisijungimų kontrolė. Į specialią lentelę „Microsoft Forms“, matomą tik mokytojams ir klasių vadovams, po kiekvienos pamokos, dalykų mokytojai įveda duomenis dėl prie pamokos neprisijungusių moksleivių. Pateiktus duomenis peržiūri klasių vadovai ir socialinė pedagogė. Ji tą pačią dieną susisiekia su prie virtualių pamokų nesijungiančiais mokiniais ir išsiaiškina nedalyvavimo priežastis. Žinoma, tai atima šiek tiek papildomo laiko, tačiau efektyvu sprendžiant kartais kylančias technines kliūtis, kurių natūraliai atsiranda taikant naują mokymo būdą, o mažiau atsakingiems mokiniams duodamas aiškus signalas, kad dalyvavimas pamokose nuotoliniu būdu – toks pat privalomas, kaip ir įprastų pamokų lankymas.

 

Su mokytojais diskutuojame dėl optimalaus užduočių kiekio, nes pirmoji savaitė parodė, kad mokiniai jaučiasi labai apkrauti – kiek žinome, ši problema keliama ir kitose mokyklose, ir ją teks išspręsti. Pagrindinė priežastis, greičiausiai, ta, kad nuotolinis mokymas ir mokymasis – naujovė ir iššūkis mokytojams bei mokiniams, todėl pirmosiomis dienomis sudėtinga numatyti realias mokytojų ir mokinių galimybes.

 

Vis dėlto, apibendrindami pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, jaučiame, kad mums tikrai pavyko, o toliau seksis dar geriau. Mūsų sėkmę nulėmė patikimos mokymo platformos pasirinkimas, ja dirba visi mokytojai – tokiu būdu apsaugojome gimnazistus nuo chaoso, kuris būtų kilęs, jeigu mokytojai būtų rinkęsi skirtingus mokymo įrankius, ypač neatspariuosius didesniam vartotojų aktyvumui.

Kiti svarbūs dalykai, leidę laiku pasiruošti ir sėkmingai pradėti nuotolinį mokymą – santykinai aukštas mokytojų informacinis raštingumas, efektyvi gimnazijos administracijos vadyba ir užduočių paskirstymas – bendradarbiaujant administracijai, specialistams, dalykų mokytojams ir klasių vadovams – operatyviai ištirtas techninis mokinių pasiruošimas, laiku suteikta pagalba, parengta mokomoji medžiaga, informuoti gimnazistai bei tėvai, sukurtos mokinių grupės ir atlikti kiti parengiamieji darbai, leidę jau pirmąją nuotolinio mokymo(si) dieną pradėti turint aiškią, mokiniams ir mokytojams suprantamą, sistemą.

Žinoma, kiekvieną dieną tenka išspręsti vis naujų, nenumatytų klausimų, kuriuos kasdien aptariame dienos refleksijai skirtuose trumpuose susitikimuose „Microsoft Teams“ mokytojų grupėje, tačiau sunkiausias parengiamasis darbas – atliktas ir nuotolinis mokymas(is) vyksta sklandžiai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.