Nuotolinio darbo iššūkis – idėjų paieška

Romualda Budrienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ auklėtoja

Viskas kartu – pavasaris, karantinas, Gandro diena, nuotolinio darbo iššūkiai – mus užklupo netikėtai, kaip perkūnas iš giedro dangaus. Pirmiausia reikėjo pamiršti save, savo padėtį ir nuomonę, kad galėtume pradėti matyti ir suprasti kitus – tėvus, vaikus, aplinkinius, susidūrusius su šia situacija.

Praėjus pirmai nuotolinio darbo savaitei – nusiraminome ir nebemanome, kad tas „problemų kalnas“ – nepakeliamas. Praėjus pirmai nuotolinio darbo savaitei supratome, kad įmanoma sėkmingai dirbti nuotoliniu būdu – sėkmingai bendradarbiaujant su tėvais ir kolegėmis.

Malonu žinoti, kad darbas vyksta ir stebėti, kaip įgyvendinamos idėjos, realizuojami pasiūlymai veiklai. Džiaugiamės, gaudamos atgalinį ryšį, ir tikime, kad viskas įmanoma, tik reikia sutelkti pastangas.

 

Pradėję dirbti nuotoliniu būdu ieškome idėjų, kurios vaikams būtų įdomios, lavintų, nereikalautų specialių priemonių bei apimtų kuo daugiau ugdymosi sričių.

Pirmą nuotolinio ugdymo(si) savaitę vaikai gavo atlikti užduotį: „STEAM veikla – ilgakojis paukštis“. Sukurti ilgakojį paukštį, naudojant įvairių namuose esančių daiktų. Sugalvoti paukščiui pavadinimą (tai gali būti gandras, gervė, flamingas ar išgalvotas paukštis). Išmatuoti jį sąlyginiu matu: sprindžiais, pėdomis ir pan. Išmatuoti centimetrais padeda tėvai. Nuotraukas atsiųsti auklėtojai ir pasidalinti trumpa refleksija (kaip sekėsi, ar patiko užduotis). Rekomendavome, kad vaikas, gavęs užduotį, kurtų savarankiškai. Jei paprašytų pagelbėti, tėvai galėtų prisidėti.

 

Kurdami ilgakojus paukščius, vaikai naudojo žaislus, gamtinę medžiagą, daržoves, drabužius, šluotas, knygas, indus, net tėčių įrankiai pravertė. Tėvai mielai dalijosi nuotraukomis, papasakodami, kad užduotis vaikams patiko ir pavyko, nes leido reikštis fantazijai ir kūrybiškumui. Veikla – ne tik įdomi, ją atliekant, tikslingai lavėja skaičiavimo, matavimo, problemų sprendimo įgūdžiai.

Malonu skaityti mamų rašytas refleksijas, kaip jų vaikams sekėsi atlikti šią, kūrybingumą skatinančią, užduotį. „Mūsų rytas prasidėjo darbingai, Jonas pagamino gandrą. Užduotis labai patiko ir įtraukė. Vaikas dailino, gražino ir tobulino visas detales. Taip ir dangus atsirado, ir kūdra, ir varlė snape. Išmatavome: 260 cm, 14 Jono pėdų ir 23 sprindžius“, – pasakoja veiklos procesą mama.

Kūrybingai įvertinusi užduotį, kita mama atvirauja, kaip su dukra atliko ją – gamindamos šeimai vakarienę: „Kartu su Liepa padarėme 5 sprindžių daržovinį gandrą. Mama nuplovė daržoves, o Liepa sudėliojo iš jų paukštį. Po to, paukštis įskrido į Liepos burnytę…“

Smagu, kai veikti įsitraukia ir jaunesnieji ugdytinių šeimos nariai: „Visų pirma – apsisprendėme, kokį paukštį norime sukurti. Abu su sese norėjo flamingo. Tada vaikai ieškojo kuo daugiau rožinių daiktų, esančių mūsų namuose. Tada, žiūrėdami į flamingo nuotrauką, rastą internete, sudėliojome panašiausią variantą. Emilis sugalvojo flamingui vardą, surašė visus matavimų duomenis. Užduotis patiko!“

 

Gaudamos atgalinį ryšį, suprantame, kad viskas – įmanoma glaudžiai bendradarbiaujant su šeima. „Vienas lauke ne karys“, šie žodžiai dar kartą patvirtina bendrystės svarbą siekiant bendro tikslo – ugdant vaikus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.