Nuo naujų mokslo metų – papildomos priemonės mokinių pasiekimams gerinti

Svarbiausi švietimo tikslai ateinančiais mokslo metais išlieka tokie patys: mažinti atotrūkį tarp mokinių pasiekimų, gerinti mokytojų darbo sąlygas ir užtikrinti kokybišką ugdymą kiekvienam mokiniui. Apie tai vakar kalbėta Kėdainiuose vykusioje savivaldybių švietimo konferencijoje, kurią organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Konferencijoje aptarta švietimo būklė regionuose, švietimo aktualijos, apsibrėžtos esminės veiklos kryptys siekiant aukštesnės švietimo kokybės, pasirengimas naujiems mokslo metams.

„Švietimo sistema nuolat susiduria su iššūkiais, kuriuos galime įveikti ne pavieniui, o kartu. Kiekviena savivaldybė, organizuodama mokyklų veiklą savo teritorijoje, gali labai daug: atsakingai tvarkyti mokyklų tinklą, planuoti mokytojų kaitą, mokyklų išteklius. Nors mažėja atotrūkis tarp didmiesčio ir kaimo 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų, tarp skirtingų tipų mokyklų aukščiausių ir žemiausių mokinių rezultatų, vaikams iš socialiai nepalankios aplinkos vis dar yra sunku pasiekti tokių rezultatų, kaip jų bendraamžiams“, – kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Nuo rudens pradeda veikti papildoma priemonė, skirta mokinių pasiekimams gerinti ir jų atotrūkiui skirtingose šalies mokyklose mažinti. 51 mokyklai, kur mokinių pasiekimai žemesni nei šalies vidurkis, bus teikiama ekspertinė, konsultacinė ir metodinė pagalba.

„Turime padėti mokykloms nuosekliomis ir joms tinkančiomis priemonėmis įgyvendinti šiuolaikines švietimo praktikas. Kokybės krepšelis ir ekspertinę pagalbą nuo šio rudens teiksiantys konsultantai užtikrins tęstinį ir koncentruotą dėmesį daugiau nei 200 mokyklų, o drauge – ir geresnę švietimo kokybę mokiniams“, – sakė ministras Algirdas Monkevičius.

 

Savivaldybės savarankiškai atrinko mokyklas, kurioms per projektą talkins švietimo konsultantai. Iš viso šiose mokyklose mokosi per 10 tūkst. 1–10 klasių mokinių. Dauguma jų patenka į rizikos grupę pasiekti menkesnius nei šalies vidurkis mokymosi pasiekimus.

Mokyklose konsultantai padės vadovams ir mokytojams įsivardinti stiprintinas veiklos sritis, rengs mokymus konkrečiai ugdymo įstaigai aktualiomis temomis. Taip pat padės su mokyklų komandomis išsigrynintose veiklos srityse pritaikyti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo tobulinimo modelius.

 

Priemonė iš dalies papildys taip pat šiais mokslo metais prasidedančias kokybės krepšelio veiklas, bet nedubliuos jų, bus diegiama kitose mokyklose. Tikslinės lėšos ugdymo kokybei gerinti – kokybės krepšelis – skirtos daugiausiai 5–8 klasių mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Kokybės krepšelio lėšos skiriamos ugdymo aplinkai ir priemonėms, mokyklos veiklai tobulinti, mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai pagerinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai, mokytojų kvalifikacijai, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti ir pan.

Projekte dalyvauja 180 mokyklų. Iki 2022 m. iš viso kokybės krepšeliui numatyta per 20 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų.

 

Į švietimo konferenciją Kėdainiuose atvyko daugiau kaip 400 dalyvių: Seimo nariai, pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, Vyriausybės atstovai, mokinių, tėvų, mokytojų, profesinių sąjungų ir kitų asociacijų nariai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių vadovai, švietimo ekonomikos specialistai, mokslininkai, savivaldybių merai, tarybų nariai, administracijų direktoriai ar jų pavaduotojai.

 

Vaido Karlono nuotraukos

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.