Nežinojimas – geras postūmis pažinti…

Aušra Židžiūnienė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Po 7-erių metų ir vėl susitinkame su Lietuvos mokytojų dalykininkų asociacijomis. Ir visa tai ne šiaip sau… Kviečiame asociacijų vadovus(-es) pokalbio tam, kad sužinotume, kaip jiems sekasi atstovauti šalies mokytojams, kokių naujovių įvyko per nemenką laiko tarpą, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria, ar padeda stiprėti ir augti mūsų jauniesiems mokytojams ir kaip jos, mokytojų dalykininkų asociacijos, dalyvauja, kurdamos šiandienos švietimą… Taigi, daugybė klausimų atveria erdves įdomių pokalbių ciklui. Kviečiame vieniems iš kitų semtis patirties ir vieniems su kitais dalytis išskirtinėmis idėjomis.

 

Pirmieji pakalbinti – Lietuvos chemijos mokytojų asociacija. Itin aktyvi, veikli, įdomi, nenuilstanti… Asociacijos vadovė Daiva LEBEDNIKAITĖ, dirbanti net tada, kai daugelis atostogauja, su „Švietimo naujienomis“ asociacijos kasdiene veikla dalijosi paskutinįjį vasaros mėnesį…

 

Kaip Lietuvos chemijos mokytojų asociacija veikia šiandien – po 7-erių metų?

Lietuvos chemijos mokytojų asociacija buvo įkurta ir įregistruota prieš 23 metus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje. Asociacijos nariais tada tapo apie 90 pačių aktyviausių Lietuvos chemijos mokytojų. Šiais metais mūsų jau yra 231 narys ir 16 garbės narių – skaičius vis didėja. Džiugina tai, kad stoja vis jaunesni chemikai. Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja analizuojant teikiamus Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro (UPC) dokumentus, dalyvauja diskusijose. 2015 m., 2016 m. asociacija laimėjo UPC švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektus. Per projektą „Užduočių rinkinys su vertinimo instrukcija ir metodinėmis rekomendacijomis – užduočių bankas“ buvo paruošta 14 struktūruotų užduočių, o per projektą „Tiriamųjų darbų aplankalas“ – 6 tiriamieji darbai (https://sodas.ugdome.lt/). Šiomis metodinėmis medžiagomis gali naudotis visi chemijos mokytojai. Tokios asociacijos narių veiklos leidžia mokytojams dalytis gerąja patirtimi ir padėti kolegoms siekti geresnių rezultatų. Asociacijos taryba, suvokdama, kad būtina sudaryti galimybę kiekvienam nariui išreikšti save, organizavo mokytojų seminarus, kūrybines dirbtuves įvairiuose Lietuvos miestuose ir taip skatino narių bendruomeniškumą, ragino įsitraukti rengiant metodines medžiagas: 2015 m. spalį – „Užduočių rinkinys su vertinimo instrukcija ir metodinėmis rekomendacijomis – užduočių bankas“ (Šauliai); 2015 m. gruodį – „Užduočių rinkinys su vertinimo instrukcija ir metodinėmis rekomendacijomis – užduočių bankas“ (Vilnius); 2016 m. sausį – „Užduočių rinkinys su vertinimo instrukcija ir metodinėmis rekomendacijomis – užduočių bankas“ (Klaipėda); 2016 m. kovą – „Užduočių rinkinys su vertinimo instrukcija ir metodinėmis rekomendacijomis – užduočių bankas“ (Alytus); 2016 m. balandį – „Užduočių rinkinys su vertinimo instrukcija ir metodinėmis rekomendacijomis – užduočių bankas“ (Kaunas); 2016 m. lapkritį – „Tiriamoji mokinių veikla ugdymo procese“ (Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas); 2017 m. sausį – „Tiriamoji mokinių veikla ugdymo procese“ (Šaulių Didždvario gimnazija); 2017 m. balandį – „Šiuolaikinė laboratorija, cheminės medžiagos mokykloje“ (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija).

 

Palaikome tvarius ryšius su Latvijos, Estijos chemijos mokytojų asociacijomis ir kasmet dalyvaujame Baltijos šalių mokytojų seminaruose: 2015 m. spalio 1–3 d. vyko seminaras Vilniuje, drauge šventėme ir savo 20-metį. Mokytojus supažindinome su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomu „Jaunojo tyrėjo“ („Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“, II etapas) projektu, pristatėme Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, vykome į chemijos įmones „Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir „Retal Lithuania“, organizavome netradicinę pamoką – edukacinę išvyką „Ekskursija po Vilnių chemiko žvilgsniu“. 2016 m. lapkričio 22–23 d. mūsų asociacijos delegacija vyko į Baltijos šalių mokytojų seminarą Latvijoje (Daugpilis), 2017 m. spalio 26–28 d. – į Estiją (Pernu), o šiais metais rugpjūčio 20–21 d. organizavome seminarą Šauliuose tam, kad supažindintume kolegas iš Latvijos ir Estijos su Šiaurės Lietuvos chemijos pramone, švietimo pasiekimais.

 

Labai džiaugiamės produktyviu bendradarbiavimu su Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija. Jų dėka 2017 m. rugpjūčio 22–23 d. pavyko pirmą kartą chemijos mokytojams organizuoti išvyką į Lietuvos chemijos įmones. Norinčiųjų buvo labai daug, tačiau netradicinėje pamokoje „Edukacinė išvyka – Lietuvos chemijos pramonės įmonės“ (Šauliai–Naujoji Akmenė–Mažeikiai–Klaipėda) galėjo dalyvauti tik 25 chemijos mokytojai iš visos Lietuvos. Mokytojų žodžiais tariant, tai buvo šimtmečio išvyka, kai galėjai pamatyti įmones iš arti, užmegzti ryšius ir planuotis keliones su mokiniais. Dėkojame aplankytų įmonių (naftos perdirbimo „Orlen Lietuva“, AB „Akmenės cementas“, Karpėnų klinčių karjero, Klaipėdos jūros krovinių kompanijos (KLASCO), PET granulių gamyklų UAB „Orion Global PET“ ir „NEO group“) vadovams, kurie noriai mus priėmė ir pasidalijo mintimis, kokių kompetencijų mokinių jie laukia savo įmonėse.

 

2016 m. asociacija išleido elektroninį leidinį „Lietuvos chemijos mokytojų asociacijai 20 metų“, kuriame paskelbta 15 mokytojų straipsnių (žr. www.lchma.emokykla.lt/images/stories/dokumentai/lchma_20.pdf).

Skatindama asociacijos narių asmeninį profesinį tobulėjimą, bendrąsias kompetencijas ir lyderystės poreikį ugdymo procese, įvertindama chemijos mokytojų indelį į Lietuvos švietimą, 2017 m. asociacija rinko chemijos Metų mokytoją. Iš 10 kandidatų išrinktos: Virginija Barbaravičiūtė, Virginija Savickaitė, Audronė Kuliešienė.

 

Kokia Chemijos mokytojų asociacijos reikšmė Lietuvos mokykloms?

Asociacija daug laiko skiria mokytojų savišvietai, kompetencijoms tobulinti, pagalbai dirbant su mokiniais. Tai, manau, mokyklai padeda siekti vis geresnių rezultatų.

 

Praūžė abiturientų egzaminų sesija, vyko stojimai. Kaip vertinate chemijos egzaminą, jo laikymo rezultatus? Ar šioje srityje matote problemų, iššūkių, jei taip – tai kokie jie?

Chemijos egzaminą paprastai renkasi motyvuoti mokiniai. Todėl rezultatai nestebina. Šių metų egzaminą laikiusių kandidatų pasiekimų lygiai (informacija iš NEC):

Pasiekimų lygis Chemijos VBE
Nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio (1–15 balų) 1,52 %
Patenkinamas pasiekimų lygis (16–35 balų) 20,00 %
Pagrindinis pasiekimų lygis (36–85 balų) 63,10 %
Aukštesnysis pasiekimų lygis (86–99 balai) 14,30 %
100 balų 1,08 %

Problema gali būti tik viena – tinkama mokslo metų ilginimo ir vertinimo sesijos dermė.

 

Pastebimas kasmet vis augantis norinčiųjų studijuoti mediciną skaičius. Ar gamtos mokslai (chemija, biologija ir kt.) tapo įdomesni šalies mokiniams, ar čia veikia kiti faktoriai? Kaip manote?

Manyčiau, savo karjerą planuoja pats mokinys. Jam padeda tėvai, mokytojai. Nemažai čia gali prisidėti mokytojo autoritetas ir ekonomika. Tad kas visa tai daugiau ar mažiau nulemia, išties gali pasakyti tik stojantieji. Noriu tikėti, kad gamtos mokslai populiarėja, nes dirba inovatyvūs, iniciatyvūs, smalsūs mokytojai.

Rengdami naujas ugdymo programas, specialistai turėtų suderinti tematikas taip, kad vienu metu mokinys mokytųsi tą patį objektą per skirtingų dalykų pamokas.

 

Vyksta ugdymo turinio kaita, kiek ir kaip Jūsų vadovaujama asociacija prie to prisideda? Ar tiesiogiai dalyvaujate ugdymo turinio atnaujinimo procese?

Kaip ir minėjau, mes neatsisakome dalyvauti diskusijose, analizuoti dokumentus ir teikti pasiūlymus. Tą ir darome. Pavyzdžiui, mūsų iniciatyva Ugdymo plėtotės centro specialistai parengė metodines rekomendacijas apie cheminių medžiagų naudojimą bendrojo ugdymo mokykloje, jose yra ir rekomenduojamų cheminių reagentų sąrašai pagal visas bendrojo ugdymo pakopas. Metodinės rekomendacijos skelbiamos ugdymo turinio informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ (https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/7750).

 

Kokias įvardytumėte esmines ugdymo turinio problemas?

Reali mokomųjų dalykų turinio integracija ugdymo procese, t. y. rengdami naujas ugdymo programas, specialistai turėtų suderinti tematikas taip, kad vienu metu mokinys mokytųsi tą patį objektą per skirtingų dalykų pamokas.

 

Bendraujate su daugybe Lietuvos chemijos mokytojų, dalijatės patirtimi… Kaip vertinate įtraukiojo ugdymo situaciją Lietuvos mokyklose?

Manau, kad mokytojui pagalbos niekad nėra per daug, ypač dirbant su įvairių gabumų, gebėjimų mokiniais. Nepakanka paruošti dokumentus, aptarti veiksmų planą. Reikia nuolatinės proceso stebėsenos ir laiku suteiktos pagalbos mokytojui. Šiuo metu yra per mažai…

Mokytojo profesijos kompetencijų tobulinimas dabar paliktas pačiam mokytojui. Viena vertus, gerai, kad mokytojai gali rinktis seminarus, bet kas užtikrina jų kokybę? Chemijos mokytojai labai pasigenda dalykinių seminarų.

 

Kokia Jūsų nuomonė apie etatinį mokytojų darbo užmokestį? Kaip manote, ar tai padės pakelti mokytojo prestižą mūsų šalyje?

Etatinis mokytojų darbo užmokestis savo pliusus ir minusus parodys ateityje. Bet su mokytojo prestižu jo nesiečiau. Mokytojas turi gauti tokią algą, kad jį skatintų nuolat siekti kuo geresnių savo mokinių rezultatų. Statistika rodo, kad mokytojų vis trūks. O kodėl trūks?.. Atsakymuose, matyt, ir slypi prestižo kėlimo būdai.

 

Vis dažniau pasigirsta, kad Lietuvoje sudėtinga situacija regima ir su mokytojų kvalifikacijos kėlimu. Kaip Jūs vertinate šią situaciją? Kokių norėtumėte kvalifikacijos kėlimo programų?

Mokytojo profesijos kompetencijų tobulinimas dabar paliktas pačiam mokytojui. Viena vertus, gerai, kad mokytojai gali rinktis seminarus, bet kas užtikrina jų kokybę? Chemijos mokytojai labai pasigenda dalykinių seminarų. Esame dėkingi Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dėstytojams, kurie noriai dalijasi savo žiniomis. Tik tai organizuojame mes, asociacija.

Skatinčiau mokytojus, norinčius baigti tarnystę, vietoj savęs palikti tinkamą pamainą. Pradedantiems mokytojams – nepamiršti, kad nežinojimas yra geras postūmis pažinti. Dirbantiems mokytojams – tikėti savo idėjomis ir jas įgyvendinti. Mokiniams – nebijoti mokymosi iššūkių, o jų tėvams – labiau pasitikėti mokytojais. Valdžios žmonėms – padėti mokykloms ir dažniau sakyti ačiū.

 

Šiandieniniai mokiniai itin aktyvūs, nori eksperimentuoti, ieškoti, o koks yra chemijos mokytojas? Ar jis atranda tinkamų metodų, kad chemiją paverstų patrauklia ne tik gabiausiems? Iš kur semiasi patirties ir energijos?

Kaip kiekvienas žmogus skirtingas, taip ir chemijos mokytojai yra skirtingi. Tačiau aš žaviuosi jų fanatiškumu savo mokomajam dalykui. Veikla asociacijoje yra savanoriška ir buvimas joje tai daugiau bendravimas ir bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, kasmet Jonavos Senamiesčio gimnazijoje vyksta respublikinis dr. Bronislovo Lubio vardo chemijos konkursas I–II gimnazijų klasių mokiniams. Užduotis rengia Lietuvos chemijos mokytojai be jokio atlygio. Arba katino Molio laboratorija Šauliuose – tai nepaprastai smagi, įdomi pažintinė programa vaikams. Ją organizuoja chemijos mokytoja Virginija Savickaitė, kuri tiki, kad chemiją reikėtų pažinti nuo mažumės. Chemijos mokytojos Janės Liutkienės iniciatyva vykdomi pasaulinio lygio eksperimentai Alytuje. Ir tokių pavyzdžių ne vienas, chemijos mokytojų pavardžių būtų galima surašyti begalę. Tik mokiniams ir jų tėvams palinkėčiau gerus žodžius mokytojams sakyti ne tik Mokytojų dienos proga.

 

Kokį Lietuvos švietimą regite po 10 metų? Kaip manote, kas iš tiesų pasikeis?

Skatinčiau mokytojus, norinčius baigti tarnystę, vietoj savęs palikti tinkamą pamainą. Pradedantiems mokytojams – nepamiršti, kad nežinojimas yra geras postūmis pažinti. Dirbantiems mokytojams – tikėti savo idėjomis ir jas įgyvendinti. Mokiniams – nebijoti mokymosi iššūkių, o jų tėvams – labiau pasitikėti mokytojais. Valdžios žmonėms – padėti mokykloms ir dažniau sakyti ačiū.

Jei mums drauge pavyks visa tai padaryti, tada ir bus tie rezultatai, kurie aprašyti švietimo dokumentuose…

 

Dėkoju už pokalbį, linkėdama pokyčių sulaukti visiems…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.