„Mokytojų akademija“ – naujos sąlygos kolegialiam mokytojų mokymuisi

Kiekvienais metais Radviliškio rajono pedagogų dėmesio sulaukia ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų akademija“ (toliau – MA). Šios programos tikslas – sukurti palankias sąlygas kolegialiam mokytojų mokymuisi, dalijimuisi patirtimi, gerosiomis praktikomis ir sėkmės istorijomis. Programoje „Mokytojų akademija“ iki šiol pedagogai kolegialiai mokėsi šiose grupėse: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių pedagogų grupėje ir įvairių dalykų mokytojų grupėje. Ateiti į MA pedagogus paskatino geri kolegų, kurie jau išklausė programą, atsiliepimai, noras išbandyti kažką naujo, siekis sužinoti apie kolegų taikomus metodus.

 

Visus mokslo metus, kartą per mėnesį, pedagogai susirinkdavo pasidalinti gerąja patirtimi. Užsiėmimų trukmė ir dažnumas daugumą pedagogų tenkino, kaip ir veiklos organizavimas – šilti susitikimai su mokytojais, įdomūs užsiėmimai, geros emocijos. MA dalyvių žodžiais tariant, susitikimai būdavo labai laukiami, nes juose visuomet vyravo teigiama atmosfera, o iš jų dalyviai grįždavo apimti gerų emocijų, kurios tiesiog „užkraudavo“ tolimesniam darbui ir naujovių taikymui praktiškai.

 

Susitikimuose siekta ne tik parodyti naudojamus pamokos organizavimo būdus, bet ir pasisemti naujų idėjų, diskutuoti apie sunkumus ir džiaugsmus darbe, sužinoti, išmokti kažką naujo, nebandyto, nematyto.

 

„Aš Mokytojų akademijoje išmokau taikyti įvairius mokymosi metodus, naudotis informacinių technologijų programėlėmis, sužinojau daug naudingos informacijos apie pamokų vedimą, patyriau labai daug gerų emocijų, sutikau naujų draugų, prisiminiau užmirštus metodus, sutikau puikių žmonių“, – sako MA dalyvė, Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Aistė Potapovienė.

 

Net Covid-19 virusas ir karantinas neužgniaužė pedagogų noro rinktis į nuotolinius užsiėmimus, atvirkščiai – mokytojai noriai keitėsi idėjomis virtualioje aplinkoje, dalijosi patirtimi, kaip jiems sekasi dirbti su įvairiomis, nuotoliniam mokymuisi skirtomis, platformomis.

 

Šiemet dalyviai susitikimuose-pamokose susipažino su labai skirtingais metodais: socialinės dramos, perkėlimo, grupių formavimo pagal skiemenis, „Liežuvio kalendoriaus“, klausimų-atsakymų metodu „Šaudyklė“, animacinių filmų, filmo ir bendrų kito kūrinio detalių, minties paieškos, analizės ir daugeliu kitų. MA dėmesio centre – refleksija. Kiekvieno susitikimo metu dalintasi, kaip sekėsi naujus metodus taikyti pamokose ar veiklų metu.

 

Dalyvavimas programoje suteikė pedagogams daugiau pasitikėjimo savimi. Nors į MA susirenka skirtingų dalykų mokytojai, visada galima rasti tai, ką galima pritaikyti, adaptuoti savo veikloje – ieškoma įdomesnių sprendimo būdų. Radosi motyvacija eiti pirmyn – nebijoti nukrypti į kūrybinę pusę, nebijoti bandyti ar klysti. Kaip sako programos dalyvė, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos pradinių klasių mokytoja Milda Visockienė: „Aš Mokytojų akademijoje išmokau būti drąsesnė, sužinojau naujų metodų, patyriau daug gerų emocijų, suradau bendraminčių, sutikau naujų žmonių“. Jai pritaria Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro ikimokyklinės grupės auklėtoja Gražina Tamulionienė: „Mokytojų akademija – vieta, kurioje sutikau, pažinau rajono pedagogus, išmokau ir panaudojau jų gerąsias patirtis mokant, ugdant auklėtinius. Atradau save ir suvokiau, kad mano pasirinktas kelias – teisingas“.

 

Programos pabaigoje dalyviai rinkosi į metodinę dviejų dienų stovyklą. Joje susisteminta visų užsiėmimų metu išbandyta mokymo(si) medžiaga. Šiemet stovykla vyko Radviliškio r. Šaukoto seniūnijoje, sodyboje prie Gomertos ežero. Dalyvių laukė veiklos grupėmis, jų metu pedagogai ne tik artimiau susipažino tarpusavyje, bet ir mokėsi, kaip tinkamai planuoti veiklas, gilino žinias apie neformalųjį švietimą.

 

Svarbiausia – vieni kitus užkrėtė gera nuotaika. Atlikdami užduotis, spinduliavo teigiamas emocijas ir tapo aišku, kad visa ko pagrindas yra žmogiškasis ryšys, neformalūs pokalbiai, neretai – humoras, kai visi aplink jaučiasi laisvai ir nevaržomai.

 

MA dalyvių vestose pamokose, dirbant grupėmis, teko prisiminti mokykloje įgytas žinias. Teko klausytis ne tik teorijos, bet ir kai ką išbandyti praktiškai – dalyviai prie laužo kepė skautišką duonelę. Net ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams skirti ugdymo metodai pasirodo gali būti sėkmingai taikomi mokykloje. Stovykla iš dalies finansuojama Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.

 

Susitikimai, laikas kartu, mokymasis, keitimasis žiniomis ir informacija ir, svarbiausia, draugiškas tarpusavio santykis ir ryšys jau tapo MA vizitine kortele. Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ir toliau kvies mokytojus dėtis prie bendrų veiklų, dalintis patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti (#KolegosKeičiasiIdėjomis).

 

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus inf.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras