Mokyklų bibliotekininkės projekto „Lietuva mano širdyje“ dalyvės

Reda Kiselytė
,
Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Rokiškis… Šiais metais jis paskelbtas Lietuvos kultūros sostine. Į kultūros reiškinius žvelgiame atidžiau, daugiau gilinamės, daugiau ieškome, daugiau ir surandame… Einu Taikos gatve… Medžių apsuptyje auga kaštonas. Jaunas, dailus, pasidabinęs netradicinių formų lapais, nepaprastą grožį jam suteikia baltos spalvos žiedynas. Unikalus kaštono žydėjimas… Kodėl apie tai rašau? Šį kartą jo žydėjimą norisi palyginti su asmenybėmis, kurios paliko pėdsaką ne tik Rokiškio krašto, Lietuvos, bet ir pasaulio istorijoje.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekininkės šiais metais vykdo projektą „Lietuva mano širdyje“, skirtą Pasaulio lietuvių metams. Viena iš šio projekto sudėtinių dalių – organizuoti rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų konferenciją „Jų darbai neblėsta“ (apie Rokiškio krašto įžymius žmones išeivijoje).

 

Įnešdamas lietuviškos savasties, konferenciją muzikiniu kūriniu pradėjo šios gimnazijos muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Jam, kaip muzikos specialistui, didelę reikšmę turi netradiciniai tekstai. Mokytojas ir šį kartą atliko kūrinį aukštaitiška tarme pagal Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus narės Gražinos Pitrėnienės žodžius, o abiturientės Akvilė Juodelytė ir Laura Staigytė atliko populiarią dainą „Rudens naktis sustojo“ pagal poetės Janinos Degutytės žodžius. Susirinkusiuosius pasveikino Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė Diana Guzienė, paminėdama, koks svarbus mūsų krašto žymių žmonių darbų indėlis Lietuvos istorijoje. Elektroninius laiškus – linkėjimus – susirinkusiesiems perskaičiau aš, šio straipsnio autorė Reda Kiselytė. Praėjusių mokslo metų gimnazijos absolventas Dovydas Trumpa laiške susirinkusiesiems linkėjo pozityvių pokyčių, šviesos ir išminties, o lyriškoji absolventė Evelina Jasiulionytė tikino, kaip svarbu įsiklausyti į savo širdies balsą. Perskaičiusi šių jaunų žmonių mintis, susimąsčiau, kaip mums svarbu paisyti savo širdies balso. Tik tada darbai taps lengvi, tik tada aplink mus esantys žmonės bus laimingesni.

 

Konferencijoje pranešimą skaitė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio mokiniai. Jonas Trumpa peržiūrėjo skaityklai dovanotas kadenciją baigusio Rokiškio r. savivaldybės mero Antano Vagonio knygas – Lietuvos istorijos instituto išleistus Mykolo Romerio „Dienoraščius“, skaitė pranešimą „Mykolo Romerio darbai, garsinantys Lietuvą“. Rokiškėnai Juozą Keliuotį žino kaip žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktorių, o gimnazistas Paulius Buidovas į kraštiečio J. Keliuočio straipsnius žvelgė muzikanto akimis ir, analizuodamas autoriaus straipsnius, pritaikė muzikos kūrinius. Pranešimas, paįvairintas muzikiniais intarpais, konferencijos dalyviams paliko neišdildomą įspūdį, papildė muzikinėmis spalvomis.

 

Kitą konferencijos dalį sudarė rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų pranešimai. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos bibliotekininkė Violeta Jurevičienė prisiminė prozininkės Marijos Tūbelytės-Kuhlmanienės gyvenimą ir kūrybinę veiklą, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos (Senųjų rūmų) bibliotekininkė Dalia Laucienė išsamų pranešimą apie įžymų vargonininką, dirigentą, pedagogą Rudolfą Lymaną paįvairino skaidrėmis. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos bibliotekininkė Renata Šinkūnienė gilinosi į vyskupo, Jungtinių Amerikos Valstijų visuomenės veikėjo Antano Deksnio asmenybę, jo veiklą, atminimo įamžinimą, o Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bibliotekininkė Jolanta Lašienė ne tik apžvelgė Alės Rūtos (Elenos Viktorijos Nakaitės-Arbačiauskienės-Arbienės) gyvenimo ir kūrybinės veiklos kelią, bet ir paaiškino, kodėl jai brangi ši asmenybė, kodėl norėjo apie tai kalbėti konferencijoje. Paįvairinant pranešimą apie Alę Rūtą, buvo prisimintas jos 100-mečio jubiliejus „Romuvos“ padalinio skaitykloje. Konferencijos dalyviams rodyta filmuota medžiaga (Lietuvos režisierius, teatro aktorius Ferdinandas Jakšys dalijasi prisiminimais apie rašytoją, JAV visuomenės veikėją Alę Rūtą).

 

Džiaugiausi savo rajono kolegių kompetencija ir darbštumu. Gražus kaštonų žydėjimas pavasarį, prasmingi kolegių darbai… Išklausę pranešimų, konferenciją apibendrinome. Renginyje dalyvavo kraštietis dailininkas Arvydas Bagdonas (Lietuvos vyriausiasis Senelis Kalėda). Svečias ne tik pasidalijo įspūdžiais apie viešnagę Australijoje, bet ir sakėsi sužinojęs nemažai informacijos apie Rokiškio krašto žymius žmones. Smagu ir tai, kad buvo gera bendrauti su nuoširdžiu ir atviru menininku, klausytis jo įžvalgų ir pamąstymų. Kadenciją baigęs Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis yra dažnas svečias gimnazijos skaityklos renginiuose. Jis dėkojo bibliotekininkėms už prasmingus darbus, bet kartu ir išsakė mintis, ką reikia daryti, kad kuo daugiau jaunų žmonių ateitų paklausyti pranešimų. A. Vagonis siūlėsi padėti organizatoriams ir skatino susirinkusiuosius tai daryti. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas džiaugėsi, kad rajono mokyklų bibliotekininkės yra stipri jėga ir konferencijoje atskleista daug įdomios kraštotyros informacijos. Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė taip pat iškėlė renginių lankymo problemą ir spėliojo, kiek dalyvių susirinks į naujas viešosios bibliotekos priestato patalpas, į tarptautinį „Poezijos pavasarį“?

 

Rūtos Vilutienės nuotraukos

Konferencija pasibaigė, o Pasaulio lietuvių metai tęsiasi. Dar nuveiksime nemažai prasmingų darbų, tęsime projektą „Lietuva mano širdyje“. Jame dalyvaus gimnazistai, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nariai.

Iš Rokiškio krašto kilusios asmenybės gimtinę savo darbais garsina Lietuvoje ir pasaulyje. Kilnūs darbai, kaip ir tas kaštonų žydėjimas, – mieli akiai, malonūs širdžiai. Šiandien žymių kraštiečių darbus prisiminė Rokiškio r. švietimo įstaigų darbuotojos, gimnazistai ir ištikimiausi lankytojai, kuriems tai yra brangu, kurie tuo gyvena, domisi ir saugo istorinę atmintį. Su šiais žmonėmis gera… Tegu Jūsų visų širdyse niekada nenustoja žydėti kaštonai…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.