Mokykla moko žvelgti į ateitį

Aldona Kruševičiūtė
,
Kretingos Marijono Daujoto prog-jos mokytoja

Vaikai – ypatinga visuomenės dalis. Jie tai, kas suaugusiesiems yra abejonių kelianti naujovė, priima kaip neišvengiamą esamybę, nes viskas, su kuo jiems tenka susidurti, būna pirmą kartą. Žmogui bręstant, tų „pirmąkart“ mažėja. O kol jų daug, vaikas, susipažindamas su pasauliu, viską priima kaip būtiną gyvenimo dalį. Dabartinius pradinukus į mokyklą atvedę tėveliai ir seneliai sako: „Atrodo, kad gimė su telefonu rankose“… Suprantama, visuomenėje vykstantys pokyčiai neišvengiamai ateina į šeimą, pasiekia vaiką, o mokykla turi prisitaikyti.

Visgi mokyklos tikslas – kurti nuoseklią mokymo(si) struktūrą ir strategiją, tad progimnazijos administracija, subūrusi iniciatyvių pradinių klasių mokytojų grupę, parengė gaires ir įsitraukė į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuotą projektą „Informatika pradiniame ugdyme“.

 

Galvodama apie tai, kad mokymasis turi būti įtraukus, Kretingos Marijono Daujoto progimnazija jau seniai ėmė ruošti tokiam mokymui būtiną materialinę bazę: pirmoji rajone įrengė 3D klasę, kurioje galima mokytis visų dalykų, atlikti chemijos ar fizikos bandymus, nes kabinetas turi ir kilnojamą laboratoriją, ir planšetinius kompiuterius, ir visas kitas inovatyviam mokymui reikalingas priemones, yra nupirkta nemažai išmaniųjų lentų. Siekdamas, kad mokiniai būtų mokomi moderniai, mokytojų kolektyvas nesyk išklausė įvairių seminarų, pedagogai ir patys, dalydamiesi gerąja patirtimi, vedė užsiėmimus apie informacinių technologijų tikslingą taikymą pamokose. Visgi mokyklos tikslas – kurti nuoseklią mokymo(si) struktūrą ir strategiją, tad progimnazijos administracija, subūrusi iniciatyvių pradinių klasių mokytojų grupę, parengė gaires ir įsitraukė į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuotą projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Džiaugiamės, kad Marijono Daujoto progimnazija yra vienintelė Kretingos rajone, kuri dalyvauja šiame projekte. Projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvauja Nijolė Meškauskienė (1 klasės mokytoja), Violeta Petrauskienė (2 klasės mokytoja), Asta Šličienė (3 klasės mokytoja), Paulius Mikaločius (4 klasės mokytojas), tad komanda, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Raimundos Viskontienės, dėmesingai stebi, kaip informatika veikia pradinukų mokymosi motyvaciją, ugdymo integravimo procesą visame pradinio ugdymo bloke. Dalyvaudama šiame projekte, progimnazija gavo 15 nešiojamųjų kompiuterių, kuriuos pradinukai naudoja per pamokas.

Su pirmokais dirbanti mokytoja Nijolė Meškauskienė liudija, kad informatikos pamokos vaikų labai mėgstamos ir padeda visiems suvokti mokymosi medžiagą. Pirmokai turi daug dėmesio skirti raidynui, garsams, žodžių sandarai pažinti, jiems reikia pradėti pažintį ir su skaičių pasauliu. „Blue-Bot“ edukacinius robotus pirmokų mokytoja taiko skirdama individualias užduotis ir suburdama grupę konkrečiai veiklai. Vaikai žaidžia ant skaidrių languotų kilimėlių, kurių kišenėse esantys paveiksliukai leidžia sąmoningai spręsti, kur keliaus jų Bitutė. Pirmokai programuoja žingsnius ir stebi, ar Bitutė pasiekia jų numatytą tikslą, analizuoja klaidas, jei tokių pasitaiko. Žinoma, būna, kad ne viskas pasiseka, bet mokiniai, dirbdami grupėmis, padeda vieni kitiems, o tada džiaugsmo emocijos liudija, kad tikslas pasiektas. Mokiniai turi priimti logiškus sprendimus, kur ir kaip reikia kreipti Bitutę, kad ji nukeliautų prie reikalingos raidės, kad sudėliotų reikalingą žodį. Jie stebi, ar nėra Bitutės kelyje klaidų. Tad žaisdami pasiekia daugiau, nei vien tik žiūrėdami į baltą popieriaus lapą. Mokytoja džiaugiasi savo ugdytinių pasiekimais: „Mūsų progimnazijos pirmokai susipažįsta su kompiuterio veikimo pagrindais, atlieka įdomias ir smagias užduotis net nesiliesdami prie kompiuterio. Pavyzdžiui, atlikdami užduotį „Spalvinimas skaičiais“ vaikai išsiaiškino, kad kompiuterio ekranas yra tarsi tinklelis, sudarytas iš mažų taškelių, vadinamų pikseliais. Mokiniai išmoko koduoti paveikslus skaičiais ir per dailės pamokas tinklelyje piešė įvairius piešinius.

Nuo pradinukų neatsilieka ir antrokai. Jų pamokose taip pat nuosekliai pasitelkiama informatika. Kas yra dvejetainiai skaičiai, antrokai patys išsiaiškino, ruošdamiesi skaičiais koduoti paveikslus. Maža to, naudodami programą „Pic Collage“, antrokai jau susipažino su skaitmeninio atviruko kūrimo principais.

Per užsiėmimą „Grafinis spalvinimas“ mokiniai spalvino žemėlapius ir skaičiavo, kiek reikia spalvų kaimyninėms šalims skirtingai pažymėti.“ Nėra abejonės, kad dalykinės pamokos, paįvairinamos informatikos teikiamais privalumais, leidžia mokiniams greičiau ir išsamiau suprasti medžiagą, kurią mokosi, pasiekti aiškiai išsikeltus tikslus. Pirmokės Lėjos mama džiaugiasi: „Labai gerai, kad pamokose naudojamos šiuolaikinės technologijos. Tai puiki motyvavimo priemonė. Kurdami vaikai išmoksta labai daug: komandinio darbo, loginio mąstymo… Planšetiniai kompiuteriai, interaktyviosios lentos, robotukai – visa tai, kas reikalinga alfa kartos vaikui.“

 

Nuo pradinukų neatsilieka ir antrokai. Jų pamokose taip pat nuosekliai pasitelkiama informatika. Kas yra dvejetainiai skaičiai, antrokai patys išsiaiškino, ruošdamiesi skaičiais koduoti paveikslus. Maža to, naudodami programą „Pic Collage“, antrokai jau susipažino su skaitmeninio atviruko kūrimo principais. Mažieji programuotojai žino, kur ir kaip geriausia laikyti didelius informacijos kiekius, jie net mokėsi siųsti slaptas žinutes. Suvokę programavimo elementariuosius dėsnius, antrokai net kūno kultūros pamokose atpažįsta tinklinio rikiavimo privalumus. „Blue-Bot“ edukaciniai robotai – jau būtini ir mėgstami antrokų pamokų palydovai, nes jie padeda spręsti edukacines problemas, pagrįstas mokomojo turinio kontekstu. Toks mokymosi būdas žaismingas, vaizdus ir patrauklus. Mokytoja Violeta Petrauskienė džiaugiasi, kad modernios veiklos labai patinka mokiniams ir padeda į ugdymo turinį žvelgti šiuolaikiškai. Didžiausia nauda yra ta, kad informatika, integruota į dalykų dėstymą, plečia mokinių akiratį, ugdo savarankiškumą ir kelia savivertę – jie jaučiasi esą ateities vaikai, kuriems reiks atsakingai kurti išmanųjį pasaulį.

Autorės nuotraukos

Progimnazijos bendruomenė didžiuojasi, kad pradinėse klasėse vykdoma informacinių technologijų ugdymo programa, kuri yra integruojama į kitus mokomuosius dalykus, todėl sudarytos puikiausios sąlygos mokiniams mokytis informacinių technologijų kabinete, išmaniojoje klasėje, skaitykloje.

Su trečiokais dirbanti mokytoja Asta Šličienė entuziastingai pritaria savo kolegėms: „Programuoti smagu! Programuoti kūrybiška! Programavimas skatina mąstymą ir komandinį darbą, moko trečiokus spręsti problemas čia ir dabar.“ Mokytoja neslepia, kad mokiniai aiškiai suvokia, jog ne kompiuteris yra svarbiausias, prie kompiuterinių darbų reikia eiti etapais, todėl pradžioje sukaupia informaciją, numato tikslus, žaisdami ieško sprendimo būdų, išbandomų ir baltame popieriaus lape, ir pasitelkiant išmaniąją lentą. Kai drauge nusprendžiama, kad viskas gerai pasirengta, prasideda programavimas. Mokytoja tvirtina, kad programavimas yra integruojamas į įvairių dalykų pamokas. Trečiokai mokosi suprasti, kaip kompiuteris duomenis paverčia informacija (paveiksliukais, skaičiais, raidėmis), kurią suvokia žmogus. Mokiniai susipažįsta, kaip veikia kompiuteriai, kad gaunama informacija būtų apdorojama sparčiau. Jau nesyk išbandė specialią užduotį – tinklinį rikiavimą. Trečiokai mokosi užrašyti informaciją, ką kompiuteris turi daryti, t. y. mokosi elementariųjų programavimo žingsnių. Mokytis padeda ne tik kompiuteriniai žaidimai planšetiniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, bet ir programuojami robotukai „BlueBot“, švelniai vadinami Bitutėmis. Mokiniai nesyk yra atvirai prisipažinę, kad toks mokymosi būdas jiems labai patinka, užduotis atlikti yra įdomu, o mokytoja džiaugiasi, kad pradinukai, dirbdami komandomis ar poromis, mokosi sutarimo, bendradarbiavimo ir nejaučia įtampos, jei kas nors nepavyksta taip, kaip norisi.

 

Progimnazijos bendruomenė didžiuojasi, kad pradinėse klasėse vykdoma informacinių technologijų ugdymo programa, kuri yra integruojama į kitus mokomuosius dalykus, todėl sudarytos puikiausios sąlygos mokiniams mokytis informacinių technologijų kabinete, išmaniojoje klasėje, skaitykloje. Nuo pirmosios klasės mūsų progimnazijos mokiniai skatinami saugiai naudotis interneto galimybėmis, jie yra mokomi kompiuterinio raštingumo. Per pamokas ir popamokinės veiklos metu nuolat ugdomas mokinių gebėjimas naudoti informacines ir komunikacines technologijas mokymosi, pažinimo, komunikavimo tikslams pasiekti, kūrybinei veiklai paįvairinti. Įgytus gebėjimus mokiniai panaudoja vykdydami projektus, atlikdami tiriamuosius, kūrybinius darbus. „Gabių mokinių akademijos“ veikloje progimnazijos 2–4 klasių mokiniai rengia pristatymus „MS PowerPoint“, „MS Paint“, „Windows Movie Maker“ ir kitomis programomis. Mokiniai aktyviai dalyvauja informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“, yra VšĮ Informacijos technologijų mokymo centro organizuojamo respublikinio piešinių konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ dalyviai ir nugalėtojai, Nataljos Kazakovos kompiuterių mokyklos organizuojamo respublikinio konkurso „Žiemos fantazija“ dalyviai ir nugalėtojai. Džiaugiamės, kad 4c klasės mokinė Aistė Gedžiūtė šiemet užėmė 3 vietą respublikiniame piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Ketvirtokai aktyviai žaidžia edukacinį žaidimą „Scottie Go!“, per pamokas noriai naudoja „Bebro“ žaidimo korteles, planšetinius kompiuterius.

 

Dabartiniai skaitmeninės kartos vaikai yra atradėjai ir vartotojai. Jie realistiškai žvelgia į pasaulį. Nors kartais, kaip rodo tyrimai, jie atrodo vėjavaikiški ir nerūpestingi, nors yra individualistai ir mokosi sau, savo asmeniniams poreikiams, jie yra aktyvūs. Šiuolaikinius vaikus kasdien pasiekia didelis, intensyvus naujos informacijos srautas, o informatikos integravimas į visų dalykų mokymo programą padeda tą informaciją valdyti, tikslingai kreipti saviugdos ir savikūros linkme. Žinoma, kad šiuolaikinio mokinio mokymosi motyvacijai išlaikyti yra svarbios ne tik vidinės, bet ir išorinės paskatos. Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“ padeda realizuoti ir vienas, ir kitas, be to, jis suburia progimnazijos bendruomenę naujiems tikslams: stebėdami pradinių klasių kolegų gerąją patirtį, dalykinėje sistemoje dirbantys mokytojai jau turi pasiūlymų, kaip projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veiklą tęsti vyresnėse (5–8) klasėse. Nei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nei Ugdymo plėtotės centras dar nesiūlo tokių projektų, tačiau Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokytojai, įvertindami informacinių technologijų naudą, taiko naujausius metodus savo pamokose ir sieks, kad projektas „Informatika pradiniame ugdyme“ išaugtų į projektą „Informatika pagrindiniame ugdyme“. Kad tas siekis būtų įgyvendintas, jau klojami tvirti pamatai: informacinių technologijų būrelyje „Micro:bit ir aplikacijų kūrimas“ 5–8 klasių mokiniai „Micro:bit“ kompiuteriukais kuria programėles, atlieka projektus, naudodami įvairius „Micro:bit“ jutiklius (kompaso, temperatūros, judesio ir kt.), mokosi kurti „Android“ programas.

 

Smagu, kad tokią progimnazijos kryptį labai palaiko tėvai: ne vienas pastebėjo, kad „Android“ programos veikia šiuolaikinį gyvenimą, ir pasidžiaugė, jog būrelyje įgyti gebėjimai jų vaikams pravers ir ateityje. Kiekvienas mokinys gali rinktis jo polinkius ir poreikius atitinkančią kryptį – 7–8 klasių mokiniams sudarytos sąlygos lankyti informacinių technologijų modulius: „Kompiuterinė grafika“ ir „Kompiuterinės leidybos pradmenys“. Informatikos mokytojai Rasa Švilpienė ir Mindaugas Razma šypsosi: „Vaikų, kurie domisi informacinėmis technologijomis, gretos tik auga. Informacinių technologijų modulį „3D grafika ir animacija pateikčių rengyklėje“ noriai renkasi 5–6 klasių mokiniai.“ Užsiėmimuose jie susipažįsta su įvairesnėmis programos naudojimo galimybėmis, kūrybiškai taiko rengdami projektus ir pristatymus. Įgyti gebėjimai praverčia įvairių dalykų pamokose, nes pateiktis padeda mokiniui vaizdingiau pristatyti nagrinėjamą klausimą, o progimnazijos vienas iš strateginių tikslų – integruoti dėstomuosius dalykus, nes integravimo metodas akivaizdžiausiai vaikui perteikia svarbiausią informaciją – pasaulis yra vienas ir viskas jame susieta, tereikia panorėti rasti tas sąsajas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.