Minėjome 135-ąsias prezidento Aleksandro Stulginskio gimimo metines

Rima Varinauskė

Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras paminėjo Valstybės atkūrimo dienos šventę, o vasario 26 d. organizavome netradicines pilietiškumo pamokas, skirtas Prezidento A. Stulginskio 135-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Šią ypatingą dieną mokykloje mokiniai žiūrėjo filmą apie A. Stulginskio gyvenimą, prisiminė Lietuvos simbolius. Varžytuvėse pasitikrino savo žinias apie prezidentą ir to laikotarpio Lietuvos istoriją, vaikščiojo prezidento takais A. Stulginskio parke, kūrė miniatiūras, eilėraščius, piešinius tema „Trisdešimt metų kartu su laisve“. Klasėms buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą pilietiškumo dienoje, pasveikinti varžytuvių nugalėtojai. Mokinių atstovai pagerbė Lietuvos Respublikos prezidento atminimą prie A. Stulginskio paminklo.

 

Mes tikrai galime ir turime didžiuotis prezidento A. Stulginskio darbais. Jis gimė 1885 m. vasario 26 d. dvaro kumečių šeimoje Raseinių apskrities Kaltinėnų valsčiuje ir buvo dvyliktas vaikas šeimoje.

Aleksandras Stulginskis visada pasižymėjo dideliu darbštumu ir pareigingumu. Jis ir valstybiniame gyvenime vadovavosi tomis pačiomis savybėmis, laikydamasis krikščioniškosios demokratijos principų. Jau tada stengėsi atgimstančią Lietuvą įtraukti į Vakarų valstybių gretas. Jam prezidentaujant buvo išleisti visi pagrindiniai Lietuvos įstatymai, suorganizuoti mūsų tautinės kultūros židiniai, padėti ūkinio gyvenimo pagrindai. Per jo valdymo šešerius metus buvo įtvirtinta Lietuvos nepriklausomybė, atgautas Klaipėdos kraštas, atkurta ekonomika, įvykdyta garsioji žemės reforma, įkurtas Lietuvos universitetas, pastatyta daug mokyklų, įvesta stipri to meto valiuta – lietuviškas pinigas litas, priimta Lietuvos valstybės Konstitucija, Jungtinės Tautos pripažino Lietuvos valstybę.

 

Ir kas galėtų patikėti, kad šis tiek daug Lietuvai nusipelnęs žmogus asmeniniame gyvenime buvo nepaprastai kuklus, nemėgo pramogų, pobūvių, buvo mažakalbis, nuveikęs didelius darbus Lietuvos labui. Kazys Grinius, priimdamas iš A. Stulginskio prezidento pareigas, pasakė: „Tamstai prezidentaujant, Lietuvos žemių rinkimas ženkliai pažengė pirmyn, Lietuvos garbė yra pakelta viso pasaulio akyse“.

 

Tad tegul kiekvienam mūsų jo šviesi asmenybė būna sektinu pavyzdžiu. Tereikia tik noro pasiekti ir įgyvendinti savo tikslus ir siekius.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.