Mažeikių lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ įgyvendintas projektas „Auklėtojas – savaitei“

Donata Liauksminaitė, Ieva Erlickienė
,
Mažeikių l.-d. „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Kiekvienas pedagogas siekia, kad jo veiklos būtų įdomios, o ugdymo metodai padėtų ugdytiniams mokytis iš patirties, būti draugiškiems, tolerantiškiems, suteikti pagalbą kitiems t. y. keltų ugdymosi motyvaciją. Atsižvelgdami į vaikų norą pasijusti svarbiems, išgyventi atradimo jausmą, Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ „Smalsučių“ priešmokyklinėje grupėje vykdėme projektą „Auklėtojas – savaitei“. Projekto tikslas – lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi, pagalbos ir atjautos mažesniam kompetencijas. Priešmokyklinukai visą savaitę lankėsi jaunesniojo amžiaus vaikų grupėje „Ežiukai“, kurioje „dirbo“ auklėtojais.

 

Dienos pradžioje vyresnieji mažiesiems organizuodavo „Ryto ratą“. Visi kartu atlikdavo mankštą, kūrybines ir menines užduotis. Kiekvienas priešmokyklinukas turėjo savo „auklėtinius“, kuriems visaip padėdavo: lydėdavo į kitas darželio veiklas, į valgyklą, padėdavo nusiprausti, nusirengti, apsirengti, prieš miegą sekdavo pasakas, lydėdavo į lauką.

Per projektą priešmokyklinukai jautė atsakomybę už mažesniuosius, labiau pažino auklėtojo profesiją, susidraugavo su kitais, stiprėjo pasididžiavimo ir pasitikėjimo savimi jausmas. Kiekvienas „auklėtojas“ jautėsi pagerbtas ir įvertintas, o mažieji mokėsi iš naujųjų draugų. Projektas baigėsi, bet vaikų noras būti auklėtojais išliko. Vaikai vis aplanko mažuosius ir noriai jiems padeda. Rezultatai ir pasiektas tikslas džiugina.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.