Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija pakvietė bendraminčius diskutuoti apie vertybių ugdymą mokant užsienio kalbos

Kristina Urbonienė
,
Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja, LAKMA Valdybos narė

Pastaruoju metu vis dažniau kalbame apie socialinį emocinį ugdymą ir mokinių gebėjimą dirbti kartu su kitais, jų norą priklausyti bendruomenei ir prisiimti atsakomybę. Kiekvienas žmogus yra vertybė. Mokytojui toks yra kiekvienas mokinys. Anglų kalbos mokytojai pripažįsta, kad pamokose neužtenka tik mokyti savo dalyko, ir džiaugiasi tuo, kad gali integruoti įvairių kitų mokomųjų dalykų turinį ir savo pamokose ugdyti toleranciją, bendravimo ir bendradarbiavimo, kritinio mąstymo gebėjimus, saviraišką bei empatiją. Juk ir tyrimai rodo, kad emocinis intelektas yra daug svarbesnis vaiko sėkmei už kognityvinį intelektą, kuris matuojamas IQ. Ugdant socialinį emocinį intelektą, stiprėja teigiamos mokinių nuostatos, gerėja ir akademiniai pasiekimai.

 

Kaip tinkamai ir veiksmingai ugdyti vertybes, mokytojai diskutavo tarptautinėje konferencijoje, kurią spalio 18–19 d. organizavo Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA, www.lakmaonline.lt) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademija (https://svietimas.vdu.lt). Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 130 mokytojų iš Baltarusijos, Graikijos, Lenkijos, Tailando, Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos.

Plenariniuose konferencijos posėdžiuose savo įžvalgomis apie vertybių ugdymą mokant anglų kalbos dalijosi šios srities ekspertai, knygų autoriai, konsultantai: Nikas Peachey (Britų taryba), Grzegorzas Spiewakas („Macmillan“), Agnieszka Hybel-Szymanska („Pearson“), Mona Siksek („National Geographic Learning“), Adamas Mastandrea (JAV ambasada Lietuvoje), Eglė Petronienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), Živilė Lazauskienė (US-LT Alumnų asociacija).

 

Tarptautinių konferencijų lektorius, „Peachy Publications“ leidyklos vadovas, apdovanojimus pelniusių vadovėlių autorius ir skaitmeninių priemonių kūrėjas N. Peachey plenariniame pranešime teigė, kad anglų kalbos mokytojai šiuo metu turėtų labiau taikyti holistinį metodą, kuris padėtų ugdyti mokinius ir kaip individualias asmenybes, ir kaip piliečius. Pranešėjas pabrėžė kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, vertybių, gebėjimų ir įgūdžių darną ugdymo procese kaip svarbius faktorius, turinčius įtakos žmogui realizuojant save.

Anglų kalbos dėstytojas, konsultantas, projektų vadovas dr. G. Spiewakas atkreipė dalyvių dėmesį į kalbą kaip žmonių nuostatas ir vertybes atspindintį reiškinį. Anglų kalba, būdama tarptautinio bendravimo priemonė, ypač greitai koduoja socialinio ir kultūrinio gyvenimo kaitą. Mokytojai turėtų supažindinti mokinius su tuo, kaip plėtojasi kalba, ir paaiškinti jos kaitos priežastis.

 

„Pearson“ leidyklos lektorė Agnieszka Hybel-Szymanska pabrėžė socialinio emocinio ugdymo svarbą ir neišvengiamybę šių dienų mokykloje. Pranešėja pateikė praktinių pavyzdžių, kaip sėkmingai ugdyti socialinę emocinę kompetenciją, mokant anglų kalbos ir rengiant mokinius gyvenimui. Jai pritarė „National Geographic Learning“ leidyklos lektorė, mokytoja ir dėstytoja Mona Siksek ir pateikė praktinių veiklų pavyzdžių, kurie skatintų ir motyvuotų mokinius tapti atsakingais piliečiais, bendruomenės nariais. JAV ambasados pranešėjas dr. A. Mastandrea palaikė koleges, kalbėdamas apie vertybinių nuostatų formavimu paremtą ugdymo turinio kūrimą ir įgyvendinimą, tolerancija grįstą mikroklimatą klasėse, klasės elgesio kultūrą, pozityvumą ir saugią aplinką įvairių socialinės atskirties grupių mokiniams.

VDU Švietimo akademijos dėstytoja, LAKMA prezidentė Eglė Petronienė pasidalijo savo patirtimi, organizuojant vertybinio ugdymo tarptautines stovyklas paaugliams Lietuvoje. Bendradarbiaujant LAKMA asociacijai ir JAV ambasadai Vilniuje, jau penkerius metus įvairių šalių mokyklų komandos savaitę praleidžia kartu, atlikdamos ugdomąsias veiklas kultūrinės įvairovės, tolerancijos, žmonių teisių, savanorystės, pilietiškumo ir kitomis temomis. Stovykloje mokiniai bendrauja anglų kalba ir mokosi vieni kitų kalbos, istorijos ir kultūros. Stovyklos programos veiklos yra puikūs pavyzdžiai, kaip mokantis užsienio kalbos ugdomos ir asmeninės vertybės.

ASSIST (angl. American Secondary Schools for International Students and Teachers) programos koordinatorė Lietuvoje Živilė Lazauskienė pristatė JAV ne pelno organizacijos programą, kuri suteikia galimybes puikiai besimokantiems Lietuvos mokiniams vienerius metus studijuoti geriausiose JAV mokyklose ir įgyti tarpkultūrinės patirties. Studijų stipendija suteikia mokiniams išskirtines galimybes tobulėti, mokytis priimti svarbius sprendimus, kurie turi įtakos ne tik pačiam asmeniui, bet ir visuomenei bei pasauliui.

 

Konferencijos dalyviams organizatoriai pasiūlė net 36 pranešimus, praktinius seminarus, stendinius pranešimus, per kuriuos kalbos mokytojai, studentai ir dėstytojai dalijosi gerąja patirtimi. Pranešėjai pabrėžė anglų kalbos kaip įrankio svarbą vertybių ugdymui bendrojo ugdymo procese, dalijosi įžvalgomis apie besikeičiančią ugdymo(si) aplinką, reikalavimus, XXI a. kompetencijas, daugiakultūrę aplinką, kurioje pati kalba taip pat labai keičiasi. Būtent nauji iššūkiai skatina ugdytojus ieškoti naujų mokymo formų ir metodų, kuriuos būtų galima sėkmingai taikyti mokant tolerancijos, empatijos, bendradarbiavimo, sąmoningumo ir ugdant kritinio mąstymo gebėjimus. Konferencijos pranešėjai ne tik dalijosi įvairių veiklų, tokių kaip projektai, stovyklos ir seminarai, patirtimi, bet ir pakvietė praktiškai išbandyti įvairias santykių kūrimo bei vertybių ugdymo metodikas ir veiklas. Pranešėjų lūpose ne kartą skambėjo žodžiai: „Treniruokime ne tik protą, bet ir klausykimės širdies, to mokykime savo darželinukus, mokinius ir studentus“. Tai pamatiniai dalykai, kurie padeda mokiniams stiprėti kaip asmenybėms. Svarbiausia, kad mokytume ugdytinius įsiklausyti į savo paties troškimus neužmirštant šalia esančio, padėtume jam tikėti savimi, savo unikaliais gebėjimais ir primintume, kad, turint stiprų ir aiškų santykį su savimi, atsiranda galimybė kurti ryšius su aplinkiniais, telkti komandą ir bendradarbiaujant spręsti bendruomenės problemas.

 

LAKMA ir VDU Švietimo akademija dėkoja dalyviams, pranešėjams, partneriams ir rėmėjams – Britų tarybai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, JAV ambasadai Lietuvoje, knygynams ir leidykloms „Macmillan Education“, „Rotas“, „Pearson“, „Krisostomus“, „National Geographic Learning“, „Šviesa“, „Early Stage“ ir Baltijos šalių egzaminų tarybai BEB (angl. Baltic Examination Board) – už bendradarbiavimą ir paramą organizuojant konferenciją. Dalijimasis gerąja patirtimi mokytojams yra neatsiejama darbo dalis. Bendraudami ir palaikydami vieni kitus, kuriame stiprią profesinę bendruomenę ir sėkmingai padedame augti savo mokiniams.

Konferencijos medžiagą galima rasti LAKMA interneto svetainėje www.lakmaonline.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.