„Liepaičių“ mokyklos patirtis sudomino muzikos mokytojus

Margarita Bereščanskaja
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ švenčia 25 metų veiklos sukaktį. 2018 m. spalio 15 d. Vilniaus kongresų rūmuose skambėjo jubiliejinio koncerto dainos. Vasario 21–22 d. Vilniaus knygų mugėje mokykla pristatė Inos Dagytės-Mituzienės knygą „Dainuokim: Tegul skambės Liepaičių dovana tėvynei liepų ir visų tėvynei“. Mokyklos merginų choras pristatė savo naujausią kompaktinę plokštelę ir dalyvavo koncertinėje mugės programoje.

 

Pasaulyje atlikti tyrimai atskleidė, kad pedagogams reikia suteikti nuolatinę galimybę vienam iš kito mokytis, konsultuotis ir gauti paramą. Mokykloje yra skatinamos įvairios mokytojų profesinio bendradarbiavimo formos. „Liepaičių“ mokykla turi nemažą muzikos mokyklų mokytojų metodinės patirties sklaidos renginių organizavimo patirtį. Bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru, kilo mintis sukviesti ne tik muzikos, bet ir bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojus, suteikti jiems galimybę susipažinti su „Liepaičių“ mokyklos ugdymo proceso organizavimo ypatumais, chorinio ugdymo metodika, instrumentinio muzikavimo galimybėmis, chorinio solfedžio ir balso lavinimo mokymo naujovėmis.

 

Balandžio 12 d. sukvietėme šalies muzikos mokytojus į metodinę dieną „FŠPU chorinio dainavimo mokyklų veiklos galimybės ir iššūkiai. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 25-erių veiklos metų patirties sklaida“. Sulaukėme daugiau nei 50 renginio klausytojų iš 25 šalies muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų. Metodinės dienos dalyviai išklausė direktorės Editos Jaraminienės vadybinį mokyklos veiklos pristatymą, kuris atskleidė žingsnius, vedančius bendruomenę link mokyklos vizijos įgyvendinimo, sužinojo „Liepaičių“ tradicijų stiprybės paslaptis.

Vienuolika atvirų pamokų, kurias vedė 7 mokytojos metodininkės ir 4 mokytojos ekspertės, dalyvaujant įvairių klasių „Liepaičių“ choristėms, pianistėms, fleitininkėms, smuikininkėms ir dainininkėms, atskleidė, kaip vyksta kasdienis darbas klasėse. Mokytojai dosniai dalijosi savo darbo metodais, ilgametės patirties įžvalgomis ir sparčiai kintančio laikmečio įkvėptomis mokinių ugdymo naujovėmis.

 

Pasiteisino sumanymas renginį organizuoti darbo dieną ir su mokinėmis pademonstruoti praktines-kūrybines veiklas, atliepti renginio dalyvių lūkesčius, konsultuoti čia ir dabar. Klausytojų puikus ir labai geras metodinės dienos įvertinimas nudžiugino mus ir dėl to, kad pajutome, jog turime daug bendraminčių pedagogų, kuriems svarbus mūsų šalies vaikų muzikinis ugdymas ir Lietuvos muzikinės kultūros puoselėjimas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.