Kūno kultūra darželyje – svarbu!

Vilija Gerasimovičienė
,
Vilniaus l.-d. „Pušaitė“ auklėtoja metodininkė

Lietuvoje pagrindiniais vaikų fizinio aktyvumo ugdytojais yra pripažįstami kūno kultūros mokytojai. Bendrojo ugdymo mokyklose kūno kultūros mokytojai įgyvendina kūno kultūros programas, kuriomis siekia įtvirtinti fizinio aktyvumo įgūdžius, sveikos gyvensenos įpročius, formuoti nuostatą sąmoningai rūpintis savo sveikata. Nuo pat ankstyvojo amžiaus vaikus daugumoje darželių taip pat ugdo kūno kultūros pedagogai, kurių Lietuvoje vis daugėja, jų būtinybė vis labiau pabrėžiama. Jie taip pat vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, sveikatos stiprinimo ir saugojimo programas. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias metas ugdytis kūno kultūros, sveikos gyvensenos vertybinėms nuostatoms.

 

Įgyvendinant Sporto įstatymo pokyčius numatyta ikimokyklinio amžiaus vaikams skirti nebe vieną, o dvi fizinio aktyvumo valandas. Žadama, kad mokyklose mokiniai vietoje dviejų kūno kultūros pamokų per savaitę turės tris.

O lapkričio 13 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (LTOK) vykę geriausių mūsų šalies kūno kultūros mokytojų apdovanojimai patvirtina, kaip tai svarbu. Šiais metais konkursas išskirtinis, nes įvertintas ir pedagogų darbas darželiuose. Pagal atskirą kategoriją pirmą kartą išrinktos ir apdovanotos ikimokyklinio ugdymo įstaigose kūno kultūros užsiėmimus vedančios pedagogės. Atsižvelgta į pedagogų aktyvumą organizuojant renginius, inovatyvių metodų taikymą ugdant mažuosius, darbą su ugdymo įstaigų bendruomenėmis. Laureates sveikino Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) prezidentė Audronė Vizbarienė.

Geriausiomis 2018 m. Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdytojomis paskelbtos:

  • Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ auklėtoja metodininkė Vilija Gerasimovičienė.
  • Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytoja Ugnė Avižienytė.
  • Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ kūno kultūros mokytoja metodininkė Daiva Rusteikienė.
  • Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ papildomo ugdymo pedagogė Neringa Godliauskienė.
  • Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio kūno kultūros mokytoja metodininkė Inga Bielevičienė.

 

Sauliaus Čirbos nuotraukos

RIUKKPA prezidentė A. Vizbarienė nuoširdžiai džiaugėsi LTOK iniciatyva atsigręžti į ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros ugdytojus. Anot jos, labai gaila, kad šie pedagogai vis dar neturi bendro pavadinimo šalyje (darželiuose galima sutikti neformaliojo ugdymo mokytojų, judesio korekcijos mokytojų, plaukimo instruktorių, auklėtojų kūno kultūrai ir t. t.), diskusijų vis dar kelia darbo apmokėjimo tvarka ir neapibrėžtos pareigybės, bet niekas nepaneigs jų indėlio į ikimokyklinukų fizinio aktyvumo skatinimą ir visapusišką fizinį ugdymą. „Vertinant konkurse dalyvavusius mokytojus stebino parengtų metodinių priemonių gausa, gerosios patirties sklaida šalies bei pasaulio renginiuose ir, aišku, tiesioginis darbas su vaikais: savitos metodikos, vertinimo sistemos, gausybė fizinį aktyvumą skatinančių renginių. Susistemintas kolegų darbas dar kartą parodė, koks svarbus ir reikalingas yra kūno kultūros pedagogas, talkinantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, kuriantis ir įgyvendinantis ikimokyklinio ugdymo įstaigų programas bei atliekantis begalę kitų darbų, užtikrinančių šių institucijų paslaugų kokybę“, – teigė asociacijos vadovė ir išreiškė viltį, kad po šių rinkimų bus galima sėsti prie derybų stalo su atsakingais Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais ir aptarti visos šalies (ne tik didžiųjų Lietuvos miestų, kuriuose įsteigti kūno kultūros pedagogų etatai) ikimokyklinukų fizinio aktyvumo užtikrinimo modelį.

 

Darželinukai kiekvienais metais vis aktyvesni, reiklesni, reikalauja novatoriškų žaidimų, kuo įvairesnių sporto priemonių taikymo ir jų pačių inicijuotų veiklų. Pagrindinis tikslas dirbant ir su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais – skatinti fizinį aktyvumą pagal kiekvieno individualias galimybes tam, kad vaikai sėkmingai prisitaikytų, atskleistų savo fizinių galių patirtį, kūrybiškumą, siektų savaiminio tikslingo judėjimo, ugdytųsi kompleksines fizines ypatybes, paremtas džiaugsmingomis emocijomis.

Dalyvavimas RIUKKPA ir LTOK organizuojamame viename didžiausių projektų „Lietuvos mažųjų žaidynės“ motyvuoja sutelkti jėgas bendram tikslui dirbant geriausioje komandoje. Tai gelbėja pritraukiant naujus socialinius partnerius, kai ieškoma galimybių atsinaujinti sporto inventorių, prižiūrėti lauko sporto aikšteles.

 

Nuo šių metų vasario Vilniaus miesto savivaldybė skyrė fizinio lavinimo pedagogų etatus darželiuose, tad kūno kultūros užsiėmimų situacija ir sąlygos gerėja, vis daugiau įstaigų gali džiaugtis kūno kultūros specialistais. Tie esami ir būsimi kūno kultūros pedagogai, kurie vadovausis šiuolaikine ugdymo filosofija, sieks darnesnės ugdytinių, pedagogų sąveikos, skatindami fizinį aktyvumą ir saviraišką praturtinančią patirtį nuo darželio, neužmirš ir gyvenimo patikrintų pedagoginių tiesų: mokantis galvoti kaip pedagogui, mokantis žinoti kaip pedagogui, mokantis jausti kaip pedagogui, mokantis veikti kaip pedagogui.

 

Konkursą devintą kartą organizavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.