Korona pandemija: vaikai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų (ADS), mokosi namuose

Dr. Maly Danino
,
Nitzan vykdomoji direktorė

Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi sutrikimų ir ADS asociacija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bendradarbiauja bei savo patirtimi su Lietuvos specialistais dalijasi nuo 2015 m. Šį kartą autorė pasiūlė šiuo straipsniu pasidalyti su Lietuvos skaitytojais, pastebėdama, kad šalių, šiandien kovojančių su COVID-19 ir organizuojančių vaikų mokymąsi namuose, tėvai susiduria su panašiomis problemomis.

 

Straipsnio „Korona pandemija: vaikai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų (ADS), mokosi namie“ autorė dr. Maly Danino – ne tik nevyriausybinės organizacijos direktorė, bet ir mokslininkė, tėvų ugdomojo konsultavimo ekspertė, parengusi tėvų ir pedagogų ugdomojo konsultavimo programų, parašiusi daugybę mokslinių straipsnių ir knygų tėvams bei pedagogams („Tėvai ugdytojai“, „Vesk savo vaiką į sėmę“ ir kitų).

 

Brangieji,

šiuo metu vyksta žūtbūtinė kova su virusu COVID-19. Šalies mastu taikant daugybę prevencijos priemonių, kurių tikslas – užkirsti kelią virusui plisti tarp gyventojų – sudėtinga realybė užgula mūsų, suaugusiųjų, ir mūsų vaikų pečius: ugdymas(is) organizuojamas nuotoliniu būdu, gyvenimas apsiriboja namais, nebeliko įprastų pramogų ir pan. Ši sudėtinga tikrovė užvaldo mūsų ir mūsų vaikų jausmus, sukeldama nerimo ir baimės dėl rytojaus, o vaikams, turintiems aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (hiperaktyviems), kuriems tiesiog būtina stabili kasdienė rutina, visa tai dar sunkiau ištverti.

Atsižvelgdama į susiklosčiusios situacijos ypatumus, Jums, tėveliai, parengiau trumpas rekomendacijas, kurios, tikiuosi, padės tvarkytis su kasdieniais sunkumais.

Susitarkime dėl dienotvarkės

 

Vaikams, turintiems aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, stabilios dienotvarkės svarba didesnė nei visiems kitiems vaikams. Kiekvienas dienotvarkės pokytis susijęs su nerimu. Todėl mūsų, tėvų, svarbiausia užduotis ir didžiausias iššūkis – sukurti ir užtikrinti kasdienę ir kuo pastovesnę šeimos dienotvarkę, kurios aktyvūs kūrimo dalyviai būtų ir vaikai.

Visų pirma, patariama nusistatyti kėlimosi laiką, kuris galėtų būti kiek vėlesnis nei įprastai. Galime būti lankstesni nei „normaliomis“ dienomis, labiau atsižvelgti į vaiko amžių. Svarbu užtikrinti ir asmens higienos ritualo paisymą: vaikas turėtų kasdien ryte praustis, valytis dantis, rengtis, pusryčiauti ir pan. Vaikai, kuriems nustatytas ADS, (neišskiriant tų, kuriems taikomas gydymas) visa tai turėtų atlikti, kaip yra įpratę.

 

Tolesnė darbotvarkė priklauso nuo nuotolinio mokymo(si), kurį pasirinko mokykla, organizavimo. Šiuo atveju, jis tampa esmine dienotvarkės ašimi, tačiau jį praturtinant papildomu turiniu, atsižvelgiant į konkretaus vaiko pomėgius ir poreikius. Tai galimybė mokytis kryptingai, bet su malonumu, susikurti „mokyklą namuose“, kur vaikas galėtų mokytis reikalingų ir svarbių kompetencijų: skaityti, rašyti, suprasti įvairaus sunkumo tekstus, rinkti informaciją, analizuoti duomenis, ieškoti tam tikrų problemų sprendimo būdų. Ši neįprasta situacija suteikia mums galimybę vaiko mokymąsi tampriai susieti su jo pomėgių sritimis. Pavyzdžiui, kartu su vaiku galima panagrinėti televizijos žvaigždės, kuria jis žavisi, gyvenimo kelią, aptarti jo mėgiamo literatūros kūrinio ar kompiuterinio žaidimo personažo charakterį arba panagrinėti jo žiūrimo serialo turinį ir pan. Be to, vaikų mokymasis namuose – galimybė Jums, mamos ir tėčiai, „ištraukti iš sandėliuko“ dalykus, kuriais domėjotės jaunystėje, ir drauge su savo vaiku prikelti juos gyventi dar kartą.

Rekomenduojama veikla namuose 

 

Laikas, kai privalu būti namuose – galimybė pasirinkti asmeninį iššūkį, sritį ar dalyką, į kurią vaikai norėtų pasigilinti. Pavyzdžiui: pagerinti bėgimo greitį (jei turite treniruoklį), užmegzti kontaktą su pasirinktu klasės mokiniu ir tapti jo draugu arba drauge mokytis naujos kalbos, kasdien pasikalbėti su seneliais, kad jie nesijaustų vieniši, sutelkti dėmesį į dalyką, kuris vaikui sunkiai sekasi, siekiant proveržio. Naudinga žaisti stalo žaidimus, skatinančius mąstyti, įtraukiant didesnį žaidėjų skaičių, mokytis gaminti sušį ir pan. Rekomenduojama visada numatyti veiklos tikslus: „pabaigoje mes…“, „aš žinosiu, ką reiškia A, B ar C…“.

Kitos rekomenduojamos veiklos namuose skatina judėti, išlieti energiją. Pavyzdžiui, žaidimas „muzikiniai laiptai“, slėpynės, šokiai, skambant tėvų pamėgtam muzikos įrašui arba stebint vaikų mėgstamą vaizdo įrašą „tiesiog šokime“. Svarbu tarp veiklų daryti pertraukas ir kaitalioti jų pobūdį.

Tėvų autoriteto svarba

 

Turime laikytis ne tik naujų kasdienio gyvenimo taisyklių, nustatytų siekiant užkirsti kelią virusui plisti. Labai svarbu palaikyti tėvų autoritetą ir neperžengti „raudonos linijos“ vadinamos smurtu, net jei nori smurtauti vaikas, turintis ADS. Būtina labai aiškiai pasakyti, kad susiklosčiusi neįprasta situacija nereiškia, jog panaikinamos taisyklės. Priešingai. Turime pabrėžti, kad būtinybė laikytis nustatytų taisyklių ypač išauga neįprastais laikais. Taigi, esama elgesio namie taisyklių ir paisyti jų privalo visi šeimos nariai, be jokių išimčių, nepaisant situacijos sudėtingumo.

Būkime budresni medijų atžvilgiu

 

Vaikai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų – jautresni, todėl ženkliai stipriau reaguoja į aplinkos stimulus. Didžiausias informacijos srautas į vaikų protus plūsta naudojantis internetu ir socialiniais tinklais (taip pat ir klaidingos naujienos), stebint televizijos laidas, klausantis radijo ar tėvų pokalbių su kitais suaugusiaisiais. Visa tai veikia vaikų psichiką, todėl gali pasireikšti nerimas ar įvairių baimių. Išorės dirgikliai šiuos vaikus gali taip užvaldyti ir išbalansuoti, kad jiems taps sunku laikytis nustatytos dienotvarkės, kurios pokyčius ir taip privalėjo priimti. Mamoms ir tėčiams svarbu pažinti savo įpročius ir žinoti: kokiais būdais jie naudojasi medijomis, kokiomis temomis namuose kalbamasi dažniausiai, kiek laiko praleidžiama prie ekranų, kai dėmesys sutelkiamas ne į vaikus.

Pexels.com nuotr.

Padėkime vaikams tvarkytis su baimėmis

 

Vaikai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimą (ADS) jautriau nei kiti vaikai reaguoja į viską, kas vyksta aplinkoje, todėl natūralu, kad šiuo ypatingu laikotarpiu, jų nerimas ir baimės dar labiau sustiprėja. Tokie žodžiai kaip „epidemija“, „korona virusas“, „karantinas“ ir pan., kuriuos dažnai kartoja įvairios medijos ir kuriuos girdi vaikai, pastaruosius gąsdina.

Taigi, tėvai turėtų ne tik apsvarstyti, kiek laiko ir kada geriausiai jo skirti televizijos laidoms, kad sektų naujienas, bet ir reaguodami į jas, pasirinktų tinkamus komentarus.

 

Svarbu, kad vaikas jaustųsi saugus, tad reikia paaiškinti, kas yra Korona virusas ir galimas pasekmes apibūdinti vaikui suprantamais žodžiais. Nederėtų skatinti jo nerimo, kaip ir sakyti, kad tai niekai ir bijoti nėra ko. Priešingai, reikėtų vaikui pasakyti, kad natūralu šio viruso bijoti, taip ir turi būti. Vertėtų papasakoti apie tai, kiek daug žmonių, pasveiko, kad prie vaikų jis rečiau „limpa“, paminint, kad sveikatos apsaugos sistema Izraelyje viena pažangiausių pasaulyje, o gydytojai pasirengę kiekvieną žmogų gydyti ir dažniausiai jiems puikiai sekasi – pacientas pasveiksta. Norėdami sumažinti vaiko baimes, tėvai savo jausmais galėtų su juo pasidalyti, prisipažindami, kad kartais irgi ko nors bijo. Galima paskatinti baimę nupiešti, nulipdyti, kitaip išreikšti ir jis to gali imtis savarankiškai arba kartu su tėčiu ir mama. Visa tai padėtų vaikui su savo baime „susidraugauti“.

Sustiprinkime šeimos narių ryšius

 

Šiandienos tikrovėje šeimos susiduria su įvairiausiais papildomais iššūkiais. Verta pastebėti, kad kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, atsiranda galimybė sustiprinti šeimos narių ryšius, laiką dažniau leisti su vaikais. Dabar pasaulio centras koncentruojamas namuose, šeimoje, nes mūsų tikslas – „įsteigti“ namų mokyklą, į namus perkelti įvairias papildomojo ugdymo veiklas, anksčiau vykdavusias kitur.

Visiems šeimos nariams patartina drauge pasitarti ir paaiškinti vaikams, kad visų šeimos narių uždavinys – sukurti malonią namų atmosferą, kiekvienam šeimos nariui padėsiančią ištverti šį nelengvą laiką. Galime kiekvieno vaiko pasiteirauti, kaip jis žada prisidėti prie geros nuotaikos kūrimo. Kokio vaidmens jis imasi? Ko norėtų paprašyti brolio ar sesers, tėvų. Kas galėtų jam palengvinti užduotį?

Toks šeimos pasitarimas būtų puiki proga susitarti, kuris iš vaikų (jei jų šeimoje – ne vienas) padės problemų turinčiam broliui ar sesei. Priminti, ką reiškia ADS, kodėl jam ar jai sunku prisitaikyti prie pakitusių sąlygų, paklausti, kaip šis/ši žada jam padėti.

Būkime sąmoningesni

 

Šis ypatingas laikotarpis – ne atostogos ar savaitgalis, kai dėmesį skiriame poilsiui, pramogoms ar pasirengimui naujai savaitei. Tai, kad mes, tėvai, nedirbame arba dalį laiko dirbame namuose, suteikia mums brangaus laiko „užlopyti“ tam tikras „skyles“, tobulėti kaip individams, kaip tėvams, kaip šeimoms.

Norėdami šį išskirtinį buvimo namuose laiką panaudoti maksimaliai naudingai, pakoreguokime savo nuostatas, elgsenos modelius ir įpročius. Tai nelengva užduotis, kad pavyktų – būtinas naujas pasirengimo lygmuo, būtinas mąstymas „už dėžės“ ribų, bendradarbiavimas su vaikais, siekiant sukurti naujų emocinių jungčių su visais šeimos nariais, tarp vieno šeimos nario su kitu ir tarpusavyje.

Tėvus, kuriems kyla sunkumų tvarkantis pakitusioje realybėje, gali konsultuoti specialistai. Šiandien esama daugybės organizacijų, teikiančių konsultacijas internetu. Ten dirbantys savo sričių žinovai bus laimingi, galėdami pasidalyti žiniomis ir patirtimi bei padėti tėvams sėkmingai susitvarkyti su šia neįprasta užduotimi.

Nitzan karštoji linija

 

Brangūs mamos ir tėčiai, Nitzan rūpite Jūs ir Jūsų vaikai: jei kreipsitės į mus, išklausysime ir pakonsultuosime nuotoliniu būdu. Galite naudotis „atvira pokalbių“ linija, skirta tik mokiniams. Vaikai gali susisiekti su mumis, pateikti jiems aktualių klausimų ar pasidalyti rūpesčiais tiesiogiai su profesionalais, kurių specializacija – darbas su vaikais.

Su mokiniais specialistai bendrauja tik pasikalbėję su jų tėvais, išsiaiškinę visas įmanomas subtilybes, sužinoję, kokių sunkumų vaikas patiria mokykloje ir, tėvams sutikus, kad vaikas būtų konsultuojamas tiesiogiai.

 

Mūsų konsultantai bus laimingi galėdami pasikalbėti su Jūsų vaiku, jį atidžiai išklausyti, nuraminti ir padrąsinti, patarti veiklos ir elgesio, šiuo ypatingu laikotarpiu, klausimais. Mūsų specialistai kupini empatijos, stengiasi stiprinti socialinius ryšius ir skatinti aplinkinių tarpusavio supratimą.

Jei jaučiate, kad Jūsų ar Jūsų vaikų gyvenimą dabartinė padėtis veikia neigiamai, kad  reikalinga jautri emocinė pagalba, prašau susisiekti su mumis. (Vertėjos pastaba: šis kreipimasis galioja tik Izraelio piliečiams).

Viliuosi, kad greitai sugrįšime prie įprastos gyvenimo kasdienybės.

 

 

Tekstą vertė:                                                      

iš hebrajų kalbos į anglų – Tova Gur Arieh,

iš anglų kalbos į lietuvių – Teresa Aidukienė

***

„Straipsnį išverčiau, tikėdama, kad jo turinys ne tik padės tėvams, bet ir paskatins atitinkamas asociacijas, vienijančias pagalbos mokiniui specialistus, atrasti savų veiklos karantino metu būdų ir prisidėti prie mūsų vaikų ugdymosi namuose kokybės“, – sako T. Aidukienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus darbuotoja (vyriausioji specialistė).

 

Dr. Maly Danino, Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi sutrikimų ir ADS, asociacijos (angl. The Israeli Associacion for Children and Adults with Learning Disabilities and ADHD, NITZAN), vykdomoji direktorė.

 

Daugiau apie šios organizacijos veiklą galima sužinoti:

https://eng.nitzan-israel.org.il/home/about-nitzan.aspx
https://www.facebook.com/Coach-Your-Child-to-Success-836946079776566/
https://www.nitzan.online/

 

Vienas mokslininkės straipsnių jau publikuotas „Švietimo naujienose“ – „Mokytojas – ugdytojas. Grąžinkime mokytojų akims spindesį“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.