Konkursas-paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje gruodį skambant smuiko melodijai, klausant mokyklos direktorės Jūratės Lazdauskienės, Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebono Mariaus Venskaus, Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų kunigo Mindaugo Dikšaičio sveikinimo žodžių buvo atidarytas respublikinis moksleivių integruotas technologijų ir dorinio ugdymo konkursas-paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“, kurio tema „Mano angelas sargas“. Tai antrus metus organizuojamas konkursas, skatinantis mokinių meninę ir dvasinę saviraišką. Pirmus metus konkurse (tema „Prakartėlės“) dalyvavo 145 mokiniai. Antrą kartą vykstantis konkursas taip pat sudomino mokytojus ir mokinius iš visos Lietuvos. Į konkursą savo kūrybinius darbus pristatė 430 mokinių, juos ruošė 86 mokytojai iš 64 mokyklų ir 18 rajonų.

 

Visą mėnesį edukacines mokyklos erdves puošė gausybė įvairiomis technikomis atliktų darbų. Tai medžio drožyba, metalo plastika, lino raižinys, stiklo graviūra, papjė mašė, gipso, molio, modelino skulptūros, nėrimas, mezgimas, vilnos vėlimas, siuvimas, siuvinėjimas, šilko grafika, karpinys, tapyba, aplikacija, grafika, koliažas.

Uždarymas ir laureatų apdovanojimai vyko sausio 6-ąją. Vertinimo komisija, matydama taip išradingai ir kruopščiai atliktus darbus, įvertino ne tik pagrindinius konkurso laureatus, kurie buvo suskirstyti į 6 grupes, bet ir skyrė savo nominacijų bei dovanų. Organizatoriai nutarė skirti papildomą grupę ir vertinimo komisijos narį iš Visuomenės sveikatos biuro, kad įvertintų mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ir regos negalią, darbus. Šiems mokiniams padėkos raštus ir atminimo dovanėles skyrė ir įteikė biuro direktorė Daiva Genienė.

 

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė Vilma Vaičekauskienė konkurso laureatams įteikė diplomus ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos technologijų ir dailės mokytojos Jūratės Černeckytės pagamintus keramikinius prizus.

Savo apdovanojimus jauniesiems kūrėjams skyrė ir kiti komisijos nariai: Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus ir Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Dikšaitis.

 

Progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė pasidžiaugė prasmingu renginiu ir jo pabaigoje įteikė padėkas bei prizus jai labiausiai patikusių darbų autoriams, kuriuos lydėjo žodžiai: „Dėkoju už tai, kad piešdami savo Angelą sargą leidote man sužinoti apie jus tai, ko niekada nebūčiau sužinojusi.“

Viliamės, kad konkurso dalyviai turėjo galimybę atskleisti savo kūrybiškumą ir individualius gebėjimus. Visiems tariame nuoširdų ačiū už bendrystę.

Konkurso organizatorės – technologijų mokytoja Audra Paulauskienė ir katalikų tikybos mokytoja Alina Gailiuvienė.

 

Laureatai

 

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.