Konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2“

Danguolė Dargienė
,
Šiaulių l.-d. „Trys nykštukai“ direktorė
Reda Ponelienė
,
Šiaulių l.-d. „Kūlverstukas“ direktorė

Spalio 29 d. Šiaulių lopšeliai-darželiai „Trys nykštukai“ ir „Kūlverstukas“ kartu su partneriu Šiaulių universiteto Edukologijos institutu organizavo respublikinę tęstinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę-praktinę konferenciją „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2“. Konferencijos tikslas – dalytis gerąja patirtimi apie žaidimo svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si). Renginyje dalyvavo daugiau nei 160 pedagogų iš Lietuvos: Šiaulių, Vilniaus, Mažeikių, Joniškio, Alytaus, Panevėžio, Kauno, Telšių, Kuršėnų, Klaipėdos ir kt.

Konferencijoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, Šiaulių universiteto mokslininkai, ugdytinių tėvai pristatė per 20 žodinių / vaizdinių ir per 30 stendinių pranešimų iš įvairiausių probleminių sričių – žaidimas kaip ugdymo(si) metodas, laisvas žaidimas, žaislai ir žaidimai vaiko gyvenime, inovatyvios ugdymo per žaidimą formos, žaidimas kaip vaiko pasiekimų vertinimo metodas, socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is) per žaidimą, žaidimas ir vaiko kūrybiškumas, palankios žaidimui aplinkos.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus patarėjas Rimas Marcinkus, Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktorė Danguolė Dargienė.

 

Tomo Andrijausko nuotraukos 

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentė dr. Erika Masiliauskienė ir dr. Jurgita Lenkauskaitė („Problemų sprendimo gebėjimų ugdymas žaidžiant – prasmingo vaikų ugdymo(si) link“), Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtoja metodininkė Rasa Čepienė ir vyr. auklėtoja Agnė Draučikaitė („Naratyvinis žaidimas – inovatyvus ugdymo(si) metodas“), Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė dr. Reda Ponelienė („Žaislai ir žaidimai vaiko aplinkoje: ugdymas(is) vs pramoga“), Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ ugdytinių tėvai Aušra ir Tomas Leščiauskai („Augame ir kuriame kartu“), lektorius, neformaliojo ugdymo specialistas, VšĮ „Edupius“ įkūrėjas ir vadovas Romanas Šarapovas („Kūrybiškumo ugdymas per žaidimą“).

 

Džiaugiamės, kad antrą kartą vykusi konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, o vaikų ugdymo(si) per žaidimą problematika ir toliau išlieka aktuali.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.