Kitaip paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

„Kur nėra teisingumo, nėra ir laisvės, o kur nėra laisvės, ten nėra ir teisingumo.“ (Johanas Gotfrydas Zoimė)

 

Kovo 9 d. Išlaužo pagrindinėje mokykloje vyko projektinė diena. Mes, mokyklos bendruomenės nariai, kartu su seniūnijos darbuotojais dalyvavome „Teisingumo žibintų parade“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

 

Projektinės dienos veiklos prasidėjo nuo aštuntos ryto. Visų klasių mokiniai kartu su auklėtojais baigė iliustruoti ir aptarti plakatus iš anksto pasirinkta tema, susijusia su mokinių teisėmis ir pareigomis. Per klasių valandėles ugdytiniai jau buvo diskutavę apie vaikų teises ir pareigas, išdėstytas Vaikų teisių konvencijoje. Pavyzdžiui, visi mokiniai turi teisę į mokslą, bet ir pareigą stropiai mokytis, visi turi teisę į gydymą, bet ir pareigą saugoti savo bei kitų sveikatą, visi turi teisę būti mylimi šeimoje, bet ir pareigą padėti šeimos nariams ir pan.

 

Sutartu laiku visi mokytojai, priešmokyklinukai, 1–10 klasių mokiniai ir keletas seniūnijos bei Išlaužo kaimo bendruomenės atstovų susirinko į aikštelę priešais mokyklą. Parado dalyviai vilkėjo Teisingumo marškinėlius, kuriuos patys sukūrė. Užrašas ant marškinėlių patvirtina, kad mūsų bendruomenės nariai yra prieš nelygybę (plačiąja prasme), rasizmą, trokšta taikos tarp valstybių visame pasaulyje. O svarbiausia – žino savo teises bei pareigas ir stengiasi jų laikytis. Ant marškinėlių pavaizduotos svarstyklės, kur „lengvas“ teisingumas (plunksna) sveria daugiau nei sunkesnis neteisybės obuolys. Teisingumo marškinėlių simbolika – mokinių idėjos – rodo, kad pritardami šioms mintims prisidedame prie savo valstybės kūrimo. Pradinukai rankose nešėsi Teisingumo žibintėlius, nes „ir šviesa, ir tiesa“, anot Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“, valstybėje – neatskiriami dalykai.

Parado dalyviai, įamžinę nepaprastą akimirką nuotraukoje, nešini plakatais, trispalvėmis vėliavėlėmis, balionais, pajudėjo Mokyklos, Maironio, Draugystės, Žvejų ir Vytauto Gurevičiaus gatvėmis. Žygiavome mojuodami trijų spalvų balionais, klausydami pačių gražiausių Marijono Mikutavičiaus, Povilo Meškėlos, grupės „Thundertale“ ir kitų dainų apie Lietuvą. Buvome susikaupę ir pakiliai nusiteikę, nes jautėme, kad esame didelė jėga, kuri išreiškia savo valią, pasisako už teisingumą mūsų valstybėje, savo teises ir pareigas, o svarbiausia – už savo šalies laisvę. Parado dalyvius stebėjo Išlaužo gyventojai, o Žvejų gatvėje vienos šeimos nariai išėjo mūsų pasveikinti su Lietuvos trispalve. Supratome, kad turime daugybę mus palaikančių žmonių.

 

Sugrįžę į mokyklos kiemą neskubėjome skirstytis. Kiekvienos klasės atstovai uždegė ir paleido į dangų įvairiaspalvius žibintus kaip patvirtinimą, kad teisingumas – teisinės valstybės pagrindas, kurį kuriame ir mes, nedidelės kaimo mokyklos bendruomenė.

 

Išlaužo pagrindinės mokyklos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.