Kauno Panemunės pradinės mokyklos patirtis

Kauno Panemunės pradinės mokyklos bendruomenė kartu su partneriais iš 11 šalių – Estijos, Švedijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Turkijos, Graikijos, Bulgarijos ir Rumunijos – dalyvauja trejų metų trukmės tarptautiniame „Erasmus+“ K2 projekte „Menas ir tradicijos“. „Erasmus+“ partnerystę finansuoja Europos Sąjunga, o projektą administruoja Britų taryba. Šio ilgalaikio projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi gimtosios ir Europos šalių kultūros tradicijomis moderniose aplinkose. Per projektą mokiniai ne tik įvairiomis formomis bendrauja su kitų mokyklų ugdytiniais, bet ir turi galimybę susipažinti su visų 11 šalių tradiciniais šokiais, dainomis, kitomis meno rūšimis, šių dienų gyvenimu.

 

Per projektą mokytojai turi galimybę vykti į susitikimus projekto partnerių šalyse. Susitikus planuojamos tolesnės veiklos, vyksta šokių, muzikos ir kitų meno rūšių mokymai. Išvykose mokytojai ne tik mokosi, planuoja bendras veiklas, bet ir lankosi ugdymo įstaigose, susitinka su mokyklos bendruomenėmis, apžiūri įžymias vietas.

Mokytojos jau turėjo galimybę lankytis Turkijos, Švedijos, Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės švietimo įstaigose. Prieš kelias dienas net keturios mokyklos mokytojos grįžo iš susitikimo Jungtinėje Karalystėje. Mokyklai atstovavo direktorės pavaduotoja ugdymui, ketvirtokų, muzikos ir anglų kalbos mokytojos. Susitikimas vyko Glosterio miesto Widden pradinėje mokykloje, kurioje mokosi mokiniai, kalbantys daugiau nei 40 pasaulio kalbų. Šią ugdymo įstaigą lanko daug pabėgėlių vaikų, kuriems integruotis padeda daugybė socialinių darbuotojų. Nors mokyklos bendruomenė daugiatautė, daugiakalbė, visus susitikimo dalyvius maloniai stebino mokinių draugiškumas, bendruomeniškumas, pagarba mokytojui ir klasės draugui. Per viešnagę visi partnerių šalių atstovai dalyvavo susitikime su bendruomene, įteikė atsivežtas savo mokinių gamintas dovanėles, dekoruotas tradiciniais tautiniais motyvais.

 

Sužinojome, kad vaikai mokyklą pradeda lankyti nuo ketverių metų. Mokyklos moto – F.R.E.E. (F – friendship (draugystė), R – respect (pagarba), E – excellence (meistriškumas), E – equality (lygybė). Kiekvieną mėnesį per mokyklos bendruomenės susitikimą pagerbiami šias vertybes įgyvendinę klasių mokytojų deleguoti mokiniai. Daug dėmesio skiriama pamokų lankomumui. Daugelio klasių lankomumas siekia net 95 proc. Įdomu tai, kad pamokos mokykloje prasideda 8.45 val., o baigiasi 15.15 val. Visas pertraukas tarp pamokų mokiniai leidžia mokyklos kieme žaisdami su klasės draugais. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, vykdo įvairias veiklas, organizuoja renginius. Per partnerių susitikimą Widden mokyklos kieme vyko mugė, kurioje mokiniai, tėveliai, mokytojai pardavinėjo pačių gamintus rankdarbius, kepė mėsainius, iškylavo. Surinktos lėšos bus paaukotos Afrikoje gyvenantiems ir vandens trūkumą jaučiantiems vaikams.

 

Susitikimo dalyviai stebėjo mokinių paruoštus vaidinimus, mokėsi grafičių meno subtilybių, tradicinių liaudies šokių, interpretacinio šokio pagal Hario Poterio istoriją. Būtent Glosterio miesto katedroje buvo nufilmuota keletas filmo apie Harį Poterį dalių. Mokytojos patyrė daug nuostabių įspūdžių, jais pasidalijo su kolegėmis ir jau planuoja įgytą patirtį pritaikyti pamokose. Visas veiklas iki kito projekto partnerių susitikimo mokytojos atliks kartu su savo mokiniais.

 

Projekto dalyvių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.