Susitarimui pasiekti – svarbiausia tartis

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, pasidalyti savo patirtimi įvedant etatinį darbo užmokestį paprašėme Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorių, etatinio darbo užmokesčio konsultantą Valentiną Gendvilį. Teiravomės apie patirtį, tariantis su mokytojais dėl krūvių, etatų, užmokesčio, ką jis galėtų patarti kitiems mokyklų vadovams, į ką svarbu atkreipti dėmesį planuojant darbo užmokestį, kokie klausimai mokyklose vis dar kyla ir kaip juos išspręsti?   Nors […]

Skaityti daugiau »

Kad mokinys pamokoje nenuobodžiautų

Mes, mokytojai, privalome mokymą keisti interaktyviu mokymusi, suteikdami kuo daugiau autonomijos mokiniams. Idėja suprantama, bet ją nėra paprasta įgyvendinti praktiškai. Labai aiškias tokio mokymosi direktyvas perteikia atvirkštinio mokymosi (angl. Flipped Classroom) metodika, su kuria išsamiai susipažinti ir ją išbandyti galėjau „Erasmus+“ mokytojų kvalifikacijos kursuose, rengiamuose „EuroPass Teacher Academy“.   Kas yra atvirkštinis mokymasis? Tai vienas naujausių veiksmingo mokymo(si) būdų. Įprastinėje […]

Skaityti daugiau »

Mokyklose, kuriose kalbamasi nuoširdžiai ir atvirai, iškyla mažiau problemų

Susikalbėjimas ir dialogo kultūra mokykloje buvo ta didžioji naujovė, kuri atėjo su etatiniu. Būdama etatinio konsultantė, daug kalbuosi su mokytojais, mokyklų vadovais. Iš mokytojų išgirstu, kad šių metų variantas yra geresnis ir jie labiau patenkinti, kad padidėjo pamokoms pasiruošti, darbams taisyti skirti procentai, tie procentai aiškiau aprašyti, teisingesni. Didesni pasiruošimo procentai išaugino metines valandas tiems mokytojams, kurie mokykloje iš tiesų […]

Skaityti daugiau »

Susitarimo dėl etatinio apmokėjimo žingsniai

Mūsų mokykloje šiemet susitarti dėl etatinio apmokėjimo įgyvendinimo sudėtinga nebuvo, jau turėjome praėjusių metų patirtį. Pasiteisino praktika pradėti nuo susitikimų su atskiromis metodinėmis grupėmis – mažesnėse grupelėse lengviau vyksta pokalbis, galima aptarti visus iškilusius klausimus. Su administracija jau buvome iš anksto apsitarę, ko mums reikės. Taip pat buvome parengę etatinio krūvio paskirstymo paruoštukus, kur reikėtų sudėlioti akcentus. Visoms metodinėms grupėms […]

Skaityti daugiau »

Planuojant biudžetą – dėmesys mokytojų atlyginimams

Planuojant kitų metų biudžetą numatyta daugiau lėšų pedagogams. Nuo 2020 m. sausio 1 d. visiems mokytojams atlyginimai bus skaičiuojami pagal maksimalius pareiginės algos koeficientus, tam numatyta papildomai skirti 2,4 mln. eurų. Dabar taikomos vadinamosios „žirklės“, kai atlyginimas gali būti skaičiuojamas pagal skirtingo dydžio koeficientus, taikant mažesnius, nei nustatyti maksimalūs.   Nuo 2020 m. numatyta skirti papildomai 22,2 mln. eurų ikimokyklinio […]

Skaityti daugiau »

Nuo naujų mokslo metų – papildomos priemonės mokinių pasiekimams gerinti

Svarbiausi švietimo tikslai ateinančiais mokslo metais išlieka tokie patys: mažinti atotrūkį tarp mokinių pasiekimų, gerinti mokytojų darbo sąlygas ir užtikrinti kokybišką ugdymą kiekvienam mokiniui. Apie tai vakar kalbėta Kėdainiuose vykusioje savivaldybių švietimo konferencijoje, kurią organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Konferencijoje aptarta švietimo būklė regionuose, švietimo aktualijos, apsibrėžtos esminės veiklos kryptys siekiant aukštesnės švietimo kokybės, pasirengimas naujiems mokslo metams. „Švietimo […]

Skaityti daugiau »

Mokslo metai: ar žengti toliau pasirinktu keliu?

Šįmet Lietuvoje birželis buvo karštas visomis prasmėmis: orų prognozės fiksavo rekordus, o mokyklose įsisiūbavo prieštaringos nuomonės dėl jau antrus metus pailgintų mokslo metų. Būtent dėl netylančių diskusijų, juntamo pasipriešinimo, keliamų klausimų ir šalies ugdymo institucijose pastebimų iššūkių rugpjūčio 20 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sukvietė savivaldybių švietimo skyrių, profesinių sąjungų atstovus, mokyklų vadovus, mokytojus, mokinių ir tėvų […]

Skaityti daugiau »

Etatinis darbo užmokestis – daugiau stabilumo ir saugumo…

Nors apie pedagogų etatinį darbo užmokestį, jo planavimą kalbama antrus metus, bet su juo susijusių iššūkių vis dar esama. Su kokiomis problemomis susiduriama ir į ką derėtų atkreipti dėmesį mokyklų vadovams, kalbamės su Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriumi Remigijumi MASTEIKA, turinčiu patirties patariant pedagogams, kaip skaičiuoti etatinį darbo apmokėjimą ir išspręsti su juo susijusius iššūkius.   Sakykite, į ką svarbiausia […]

Skaityti daugiau »

Projektas „PLATON“ – STEAM ugdymui

Mokytojai iš Suomijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos liepos 7–12 d. dalyvavome projekto „PLATON“ vasaros mokykloje, kuri vyko Maratono mieste, Graikijoje. Projektas „PLATON“ siūlo atviras ir novatoriškas tarpdalykinio, tyrinėjimu grįsto mokymo metodikas. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas: mokymui, kurio dėmesio centre – mokinys, pavyzdžiui, „Tyrimais pagrįsto gamtos mokslų ugdymo“ (IBSE) metodą, kad mokytojams būtų lengviau ugdyti mokinių matematikos, gamtos mokslų ir […]

Skaityti daugiau »

Išeitis tėvams – ribas plečiantis visos dienos mokyklos modelis

Dažniems tėvams, turintiems mokyklinio amžiaus vaikų, tenka susidurti su problema – kur palikti viduryje dienos pamokas baigiančius pradinukus ar priešmokyklinio amžiaus vaikus. Galbūt šį galvos skausmą tėvams gali padėti išspręsti visos dienos mokykla?.. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, 2018 m. pradėjo kurti […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 4 42