Kaip iniciatyva „Vilties aitvarai“ virto STEAM projektu

Šiemet, minėdami Gedulo ir vilties dieną, Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties aitvaras“. Tarptautinė komisija, nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, inicijavo Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose ir kitose švietimo institucijose.

 

Susibūrus gausiai entuziastingų Šlienavos mokytojų komandai, gimė graži mintis – pilietinę iniciatyvą „Vilties aitvaras“ įprasminti integruojant kuo daugiau mokomųjų dalykų. Priimtas sprendimas Šlienavos mokykloje vykdyti STEAM (integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) tarpdalykinį projektą „Aitvarai“. Į šią veiklą įsitraukė pradinių klasių, dorinio ugdymo (etikos, tikybos), matematikos, dailės, technologijų mokytojai bei 4b–10 klasių mokinių komandos.

 

Etikos ir tikybos pamokose, „Aitvaras“ aptartas kaip simbolis, „turintis teigiamą prasmę – jis, kaip žmonių svajonės – laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo saugoti neišduodami – savo širdyse.“ Ta proga surengtos diskusijos apie tremtį, lagerius, politinius kalinius, lagerių vargus patyrusius žmones, prisiminta šalies istorija, aptartos trėmimo priežastys ir pamąstymas: „kaip elgčiausi aš, gyvendamas trėmimo grėsmės laikais“.

 

Matematikos pamokose aitvaras buvo aiškinamas rombo figūros kūrimu iš stačiųjų trikampių. Mokiniai galėjo pritaikyti matematikos žinias apie trikampius gamindami  pilietinės iniciatyvos simbolį – aitvarą.

Dailės pamokose aitvaras tapo ne vien geometrinės formos (rombo) dekoravimu, jam suteikta idėjinės – Vilties aitvaro – prasmė, jungiant vizualiuosius simbolius. Mokiniai pritaikė dailės raiškos žinias, komponavo geometrinės formos (rombo) plokštumoje ornamentus, gamtos motyvus ar simbolinius ženklus (tekstą),  piešė aitvarą, ar dekoravo jau pagamintą. Buvo raginami piešti aitvarus, kuriuos galėjo pasidaryti vaikai, gyvendami Sibiro platybėse.

Technologijų pamokose – vaikai mokėsi technologijų, kaip sukurti skraidantį objektą. Darbą atliko kūrybingai projektuodami ir dekoruodami, lavindami inžinerinį mąstymą. Pritaikė konstrukcinių medžiagų savybių išmanymo žinias, įsivertino gebėjimą taikyti jas praktiškai, iš pasirinktų konstrukcinių medžiagų (popieriaus, plastiko, medienos) gamindami erdvinį modelį – aitvarą.

 

O kokia išmonė ir išradingumas atsiskleidė mokinių darbuose! Įvairiaspalviai, su „išminties perlais“ – citatomis, su tremtinių nuotraukomis, šypsenomis, trispalvėmis, traukiniais ir geležinkelio bėgiais, neužmirštuolėmis bei kitais laisvės ir vilties simboliais.

Vilties aitvarai skriejo virš Šlienavos mokyklos stogo, plazdeno žaliojoje klasėje, kabojo sode prie rūpintojėlio bei viltingai džiugino visų širdis mokyklos parke prie savanorių paminklo suoliuko-knygos. Labai simboliška… Juk šioje knygoje užrašyti būtent Šlienavos krašto, mūsų mokyklos mokinių protėvių, žuvusių už Lietuvos laisvę, vardai.

 

Šeštoko rankomis pagamintas aitvaras nuskriejo toliausiai – į Girionis. 6 klasės mokinio Viliaus pagamintas „Vilties aitvaras“ nusileido Kauno rajono Girionių darželyje, papasakoti savo istorijos. Grupės ugdytiniams, auklėtoja Jūratė Sutkuvienė, pasakojo apie Gedulo ir vilties dieną ir šių metų iniciatyvos simbolį – aitvarą. Su mažaisiais skaitė ir aptarė Simono Stanevičiaus pasakėčią „Aitvarai“. Nuostabu, kad pilietinė mokinių iniciatyva, bendradarbiaujant, pasiekė ir pačius mažiausius, galbūt būsimus Šlienavos mokyklos mokinius.

 

Tiek ši pilietinė iniciatyva, tiek iš jos „išplaukęs“ STEAM projektas „Aitvaras“, padėjo prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones. Ši graži akcija ir projektas – glaudus bendradarbiavimas tarp mokinių ir mokytojų, padėjo suvokti, jog mes – visi šio krašto žmonės – turime tapti „Vilties aitvarais“, kad neštume viltį vieni kitiems…

 

Želvita Jankunė, Jurgita Norvilienė, Onutė Gervienė, Laima Gužienė, Jurgita Vingilienė ir Akvilina Kripaitytė

Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojos

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *