Kad sėjamas meilės žodis kristų į gerą širdies „dirvą“

Virginija Rupainienė
,
NVŠ programos „Jaunimo asmenybės ugdymas“ vadovė

Lapkričio 22–24 d. Hermano Šulco „Jaunimo sodyboje“ Kretingos r. organizuotas vaikų ir jaunimo savaitgalis „Gera žemė“, kurio pagrindiniai rėmėjai Lietuvos religinė katalikų šalpa ir Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo parapija. Į savaitgalio veiklas susirinko Žemaičių Naumiesčio gimnazijos auklėtiniai, jaunimas, dalyvaujantis neformaliojo vaikų švietimo programoje „Jaunimo asmenybės ugdymas“, taip pat keletas mokinių iš Švėkšnos ir Šilalės. Projekto programos ir savanorių veiklos organizatorės – jaunimo grupės narės iš IIIg klasės Vitalija Mišinskaitė ir Karolina Repečkaitė.

 

Pagrindinis projekto tikslas buvo padėti vaikams įsigilinti į Evangelijos palyginimą apie Sėjėją, kuris sėja į žmonių širdis Dievo žodį. Kokia mūsų širdies „dirva“? Ar ji pasiruošusi priimti tikėjimo, meilės, pasiaukojimo grūdus, krentančius į širdis? Ar nenustelbia jų abejingumas, išsiblaškymas, tuštybė? Teko įsitikinti, kad nelengva gilintis į save, nelengva bandyti suprasti ir paaiškinti, kas trukdo žiūrėti į savo poelgius rimčiau. Atrodo, kad lengviau gyventi nieko negalvojant, neprisiimant jokios atsakomybės. Jaunimas bandė išsiaiškinti, ką daryti, kad „nesąmonių darymas“ kaip erškėčiai neužgožtų tikrojo džiaugsmo, supratingumo, nuoširdaus bendradarbiavimo.

 

Kad galėtų padėti vaikams gilintis į šiuos klausimus, jaunieji savanoriai pradėjo ruoštis gerokai anksčiau: savanorystės įgūdžių, gebėjimo vadovauti vaikų ir jaunimo grupėms jie mokėsi patys dalyvaudami jaunimo savaitgalio „Stipriau už neapykantą“ veiklose, dalyvaudami mokymuose, kuriuos organizavo vienuolės. Ir šį savaitgalį kartu su jaunimu veikloje dalyvavo s. Vitalija Fedaravičiūtė. Savanoriai organizavo pokalbius grupėse, žaidimus, kūrė biblinio palyginimo inscenizaciją ir muzikinius kūrinius, taip pat organizavo „sėjos darbus“ – sėjo gerą sėklą į gerą žemę. Dabar laukia namų darbas – nors už lango žiema, rūpestingai užauginti pasėtą augalą.

Šeštadienio vakarą sulaukėme nemažai svečių: pirmiausia labai brangaus ir netikėto svečio – sodybos šeimininko, misionieriaus, kun. seleziečio Hermano Šulco. Jis papasakojo vaikams apie gyvenimą Ruandoje. Kaip būti sąžiningu, atsakingu žmogumi ir tikru krikščioniu, mokė katechetas Paulius Auryla iš Viekšnių, įvadą į susitaikymo pamaldas vedė s. Vitalija, susitaikymo pamaldoms ir šv. Mišioms vadovavo Pagėgių parapijos klebonas Kazys Žutautas ir Šilalės parapijos vikaras Vaidas Gadeikis. Džiaugiamės, kad šis projektas pavyko.

 

Kad šis savaitgalis įvyktų, daug pastangų įdėjo visi NVŠ programos „Jaunimo asmenybės ugdymas“ nariai. Nemažą laiko dalį skyrė lėšų paieškai: pynė apyrankes, darė skirtukus ir juos dovanojo, pardavinėjo per Žemaičių Naumiesčio miestelio šventę, patys prisidėjo savo aukomis.

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis ir užtarimu padėjo jaunimui įgyvendinti šį sumanymą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.