Ką pasirinkti: investuoti pinigus į ugdymą ar sienas?

Gegužės 20–25 d. Vilniaus „Genio“ progimnazijoje per mokytojų kvalifikacijos tobulinimo stažuotę „Į vaiko asmenybės ūgtį orientuotos mokyklos principai“ stažuotojams buvo sudaryta galimybė stebėti ugdymo procesą ir susipažinti su visos dienos mokyklos modelio praktiniu įgyvendinimu. Vilniaus „Genio“ progimnazijos visos dienos mokyklos modelis savitas tuo, kad čia visą dieną su mokiniais dirba pagrindinis mokytojas ir mokytojo asistentas. Pasak stažuotojų, mokykla yra puikus pavyzdys, kaip svarbu investuoti pinigus ne į gražias sienas, o į ugdymą.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Stankevičienė pasakojo: „Per stažuotę teko apsilankyti visuose mokyklos skyriuose ir pastebėti, kad kiekvienas jų turi savo „veidą“ ir stipriąsias puses. Centro skyriuje galima pasidžiaugti naujai įrengtomis klasėmis, Blindžių skyriuje – didžiuliu kiemu, Miglos skyriuje – poilsio ir žaidimų erdvėmis. Nors ugdymo aplinkos ir sąlygos – skirtingos, bet kiekviename skyriuje galėjome pamatyti įdomių veiklų, susipažinti su savo darbą ir vaikus mylinčiais pedagogais. Aišku, dinamiškesnis ugdymo procesas vyko klasėse, kuriose dirbo mokytojai su savo asistentais. Ypač šauniai du mokytojai bendradarbiavo kūrybinėse dirbtuvėse „Fab Lab“, parodydami formaliojo ir neformaliojo ugdymo integravimo galimybes. Du pedagogai vienoje klasėje – tai akivaizdus privalumas, išskiriantis Vilniaus „Genio“ progimnaziją iš kitų Lietuvos valstybinių mokyklų.“

 

„Manau, kad dviejų mokytojų darbas pamokoje – Lietuvos švietimo ateitis. Gaila, kad mūsų valstybė dar nepajėgi visiškai finansuoti tokio tipo visos dienos mokyklos modelio. Mokinių tėvams tenka mokėti už paslaugas, kurių nefinansuoja valstybė, bet tai sėkminga tėvelių investicija į vaiko ugdymo(si) sėkmę“, – teigė Panevėžio „Aušros“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Daiva Jankauskienė.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Stankevičienė pastebėjo: „Kitas Vilniaus „Genio“ progimnazijos išskirtinis bruožas – ypatingas dėmesys specialiųjų poreikių vaikams. Akivaizdu, kad pagalbos specialistai, globojantys šiuos mokinius, padeda jiems gerai jaustis pamokose ir pagal galimybes pasiekti pačių geriausių rezultatų. Pritaikyta ugdymosi aplinka ir profesionali komanda sukuria didžiulę pridėtinę vertę.“

 

„Į Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas nusprendėme įsitraukti dar 2016 m. Tada ir kilo mintis parodyti kitoms Lietuvos mokykloms, kaip jaučiasi ir mokosi vaikas klasėje, kai su juo dirba du mokytojai visą dieną. Kiekviena mokykla yra gera vis kitaip, todėl labai sveikintina idėja sudaryti galimybes mokytojams ir mokykloms mokytis vieniems iš kitų“, – pasidžiaugė Vilniaus „Genio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Naujalytė-Žiauberienė.

 

Vilniaus „Genio“ progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.