IT stovykla vaikams – mažame Lietuvos kaimelyje

Aušra Židžiūnienė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

„Šiuolaikinių technologijų amžiuje skaitmeninės žinios tampa ne užgaida, o būtinybe. Tačiau, daugelio ekspertų nuomone, Europos švietimo ir mokymo sistemose šios žinios nėra visapusiškai ugdomos“, – sakė asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ projektų vadovė Laura GRINEVIČIŪTĖ, su kuria kalbėjomės apie jau trečius metus rengiamą informacinių technologijų stovyklą Kurtuvėnuose.

 

Kodėl vaikai savo vasaros atostogoms renkasi Jūsų stovyklą? Kokius esminius stovyklos privalumus išskirtumėte?

Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ yra projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK)“ dalis jau treti metai ir organizuoja vasaros stovyklas vaikams nuo 10 iki 14 metų Kurtuvėnuose, Šiaulių r. Kiekvienais metais sulaukiame ne tik naujų stovyklautojų, bet sugrįžta ir tie vaikai, kurie dalyvavo pirmaisiais ar antraisiais stovyklos metais. Pavyzdžiui, ką tik baigėsi pirmasis stovyklos srautas. Jame iš 45 dalyvių net 15 stovykloje dalyvavo antrą ir trečią kartą. Kitą sekmadienį prasidės antrasis stovyklos srautas, kuriame vėl sulauksime į stovyklą grįžtančių vaikų iš visos Lietuvos.

 

Džiaugiamės, kad jau trečius metus iš eilės organizuojame technologijų pakraipos stovyklą ne dideliame mieste, o mažame Lietuvos kaimelyje, Kurtuvėnuose. Daugeliui atrodo, kad galbūt technologijų stovykla turėtų būti įgyvendinama dideliame mieste, kur sukurta tam tinkama infrastruktūra t. y. kompiuterių klasės, plačiajuostis internetas ir pan. Tačiau šia stovykla norime parodyti, kad technologijų stovyklą įmanoma sėkmingai organizuoti ir mažame kaimelyje. Turime atskirą gerų kompiuterių klasę ir spartų interneto ryšį.

 

Nors vasarą geriau išjungti kompiuterius ir mėgautis kitomis pramogomis, suprantame, kad vaikams tai sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Todėl stovyklos programoje gausu ne tik įvairios IT veiklos, bet ir darbo komandose, projektų įgyvendinimo dalyvaujant įvairiose edukacinėse, sportinėse, pramoginėse veiklose.

Stovyklos privalumai: kasmet atnaujinamas programos turinys, saugi ir graži stovyklos aplinka, patikimi ir savo darbui atsidavę vadovai, turintys pedagoginį išsilavinimą.

 

Koks Jūsų tikslas rengiant kasmetes stovyklas? Kokios veiklos Jūsų stovykloje įgyvendinamos ir kurios iš jų vaikams patinka labiausiai?

Programos „Vaikų laisvalaikis: socialinių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymui“ tikslas – organizuojant vasaros stovyklą „IT dirbtuvės siaučia Kurtuvėnuose III“, sudaryti sąlygas Lietuvos vaikams (10–14 metų) turiningai leisti laisvalaikį gamtos apsuptyje, įgyvendinti informacinių technologijų projektus ir, naudojant aktyvius neformaliojo ugdymo metodus, mokyti juos dirbti bendradarbiaujant, ugdyti lyderio savybes, skatinti atvirumą ir iniciatyvą, sudaryti sąlygas jaunam žmogui atskleisti savo asmenybę.

 

Šiais metais stovyklos programą „Vaikų laisvalaikis: socialinių, emocinių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymui“ sudaro trys veiklos sritys: komandinis darbas, techninė kūryba ir IT projektų įgyvendinimas, taikant įvairią techninę bei programinę įrangą.

Programoje daug dėmesio skiriama susirinkusių dalyvių socialinių įgūdžių ugdymui grupėje. Koncentruojamasi į grupės vidinius procesus ir komandos formavimosi veiklas. Savęs pažinimas, atsakomybės prisiėmimas, gebėjimas dirbti komandoje – ilgai trunkantys procesai, kuriems reikia realių galimybių, situacijų dalyvauti sprendžiant kokį nors klausimą ar problemą.

Kurdami IT projektus programos dalyviai skatinami domėtis ir pažinti aplinką, kurioje jie gyvena, t. y. Kurtuvėnų miestelį, įsikūrusį Kurtuvėnų nacionaliniame parke. Miestelis turi ypatingą istoriją ir gamtą. Vaikai dalyvauja įvairiose edukacinėse veiklose, žygiuose, skirtuose Kurtuvėnų nacionalinio parko vietovei pažinti.

 

Dalyviai, susipažinę su tikrais aplinkos objektais Kurtuvėnuose, juos bando perkelti į virtualią erdvę, dirbdami su „Minecraft“ edukacine aplinka. Daugelis vaikų yra susižavėję „Minecraft“ žaidimu. Ši aistra ir yra panaudota siekiant ugdyti vaikų inžinerinį, kritinį ir loginį mąstymą. Vaikai kuria pasaulius su atsinaujinančiais energetiniais šaltiniais, vizualizuoja ir integruoja įvairius Kurtuvėnuose ir jo apylinkėse esančius realios erdvės objektus į virtualų pasaulį. Veiklai optimizuoti naudojamas „Code Builder“ įrankis, kuriuo galima programuoti tam tikrus elementus.

Šiais metais susibūrusi komanda „Batonai“ „Minecraft“ virtualioje realybėje pristatė atnaujintą stovyklavietę, t. y. Kurtuvėnų daugiafunkcį centrą, o „Ocean’7“ – perstatė Kurtuvėnų barokinę bažnyčią. Sukurtus darbus vaikai parodė ne tik savo tėveliams, bet ir mokyklos vadovui, klebonui.

 

Greta komandinio darbo ir gamtos / vietovės pažinimo veiklų yra ugdomas kūrybiškas informacinių technologijų taikymas ir techninė kūryba. Siekiant sudominti vaikus technine kūryba naudojami „Little Bits“ elektroniniai blokai. Intuityvus konstruktorius leidžia greitai ir nesudėtingai sukurti modernius elektroninius gaminius. Vaikai, panaudodami papildomas priemones (kartoną ir įvairias kanceliarines prekes), integruodami „Little Bits“ elektroninius blokus, kuria tikrus projektus (šiais metais kūrė mašiną, žadintuvą, mikrobangų krosnelę, bombą). Į svečius buvo pakviesti Kauno technologijos universiteto dėstytojai, jie pristatė savo kurtas virtualias realybes, kurias vaikai galėjo išbandyti. Taip pat vaikai mokomi skraidinti droną.

 

Įvairūs IT įrankiai (planšetiniai, stacionarūs kompiuteriai, išmanieji telefonai, dronai) naudojami IT veikloms įgyvendinti.

Šalia IT veiklų vaikams organizuojami ir kiti užsiėmimai. Šiais metais vaikai gamina aitvarus, tekstiliniais dažais piešia ant savo palaidinių, maudosi ežere, lanko žirgyną, žaidžia lauko ir vidaus komandos formavimo žaidimus, patys organizuoja renginius (krikštynos, talentų vakaras, TV programos, stovyklos veiklų pristatymas tėveliams).

Visos veiklos yra įgyvendinamos projektinio darbo principu grupėse. Vaikai numato savo veiklos tikslą, įgyvendinimo laiką, priemones, pasiskirsto vaidmenimis ir atsakomybėmis tarp komandos narių. Tokiu būdu ugdomi komandinio darbo įgūdžiai, sprendžiamos iškylančios problemos, dalijamasi vaidmenimis ir pan. Ypatingas dėmesys skiriamas įgyvendintoms veikloms pristatyti ir pasiektiems rezultatams įsivertinti.

 

Kaip stovykloje kovojate su neigiamais reiškiniais: patyčiomis, žalingais įpročiais ir pan.?

Stovyklautojai stovyklos pradžioje patys susikuria taisykles ir stengiasi jų laikytis. Pastebėjome, kad vaikams patyčių ar muštynių reiškiniai ypač svarbūs ir aktualūs. Todėl čia didžiulė atsakomybė tenka stovyklos vadovams. Jie per stovyklą nuolat stebi vaikus, jų elgesį, emocijas ir, esant būtinybei, kartu su vaikais sprendžia kilusias problemas, stengiasi užkirsti kelią galimoms patyčioms ir muštynėms.

 

Skelbiate, kad šiemet sugrįžtate su dar daugiau veiklų ir naujovių. Kas šiemet nauja, ko nebuvo praėjusiais metais? Kodėl apskritai ieškojote naujų sprendimų?

Europos Komisijos atliktame tyrime nustatyta, kad 60 proc. mokyklinio amžiaus vaikų netaiko modernių technologijų per pamokas. Dar daugiau, nepaisant augančio IT specialistų poreikio darbo rinkoje, pastaraisiais metais sumažėjo abiturientų, besirenkančių kompiuterinių technologijų studijas.

 

Priežastys, kurios lemia žemą mokyklinio amžiaus vaikų susidomėjimą IKT ir jų taikymu mokymo bei mokymosi procese, yra įvairios. Visų pirma, trūksta novatoriško ir patrauklaus turinio, paremto kompetentingu IKT taikymu. Antra, naujajai „Z“ kartai reikalinga įvairesnė mokymosi erdvė, motyvacija, lankstumas. Trečia, merginas nuo kompiuterių mokslų atbaido susiformavęs stereotipas, kad šis mokslas skirtas vyrams arba „moksliukams“, gyvenantiems savo fantazijų pasaulyje.

 

Todėl asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT), žinodama esamas problemas, siūlo alternatyvas, vasaros stovyklos yra vienas iš būdų, kuriuo galima sudominti vaikus informacinėmis technologijomis bei jų taikymu, kuriant įvairius projektus, įgyvendinant veiklas. Kiekvienais metais VIPT asociacija investuoja į naujovių paiešką ir naujų technologijų panaudojimą vaikų ugdymo procese. Šiais metais dalyvaudami Londone vykusioje pasaulinėje technologijų parodoje „Bett“ parsivežėme keletą idėjų. Viena jų – vaikų mokymas programuoti „Minecraft“ edukacinėje aplinkoje („Minecraft Education Edition“). Taip, tarsi žaisdami, ugdome vaikų kūrybiškumą, loginį mąstymą, skaitmeninius įgūdžius.

 

Kaip manote, kodėl vaikams reikalingos vasaros stovyklos? Ką reiškia vaikui, kaip asmenybei, dalį vasaros atostogų praleisti stovykloje?

Vasaros stovyklos visada buvo puikus būdas prasmingai praleisti vasaros atostogas. Ypač pastaraisiais metais pastebime didėjantį stovyklų skaičių Lietuvoje ir augantį jų poreikį – tai išties džiugina. Atsižvelgiant į stovyklos veiklos kryptį (IT, sportinė, sveikos gyvensenos, menų, užsienio kalbų ir t. t.), ugdomos vaiko bendrosios ir dalykinės, socialinės ir emocinės kompetencijos. Vaikai realizuoja saviraiškos poreikį, bendrauja su bendraamžiais, susiranda naujų draugų, mezgasi ilgalaikiai ryšiai su tų pačių pomėgių ir panašių gebėjimų vaikais. Per pažintines ir edukacines veiklas įgyja naujų žinių, pramoginės veiklos jiems suteikia gerų emocijų. Išlieka disciplina, kurios privalu laikytis, mokomasi susigyventi su kitais, prisitaikyti, integruotis, gebėti dirbti komandoje, rasti išeitį iš situacijų ir kt. Visi stovykloje įgyti patyrimai, įgūdžiai jiems padeda augti ir tobulėti.

 

Kaip atrodo diena stovykloje?

Dienos mūsų stovykloje – labai įvairios, bet kiekviena iš jų turi savo konkrečią dienotvarkę ir yra kruopščiai suplanuota iš anksto. Rytas prasideda mankšta ir stovyklautojų šokiu. Pavalgę pusryčius, vaikai dalyvauja IT dirbtuvėse ir edukacinėse veiklose. Po pietų tęsiamas darbas IT dirbtuvėse arba organizuojamos išvykos, žygiai. Po vakarienės vaikai pramogauja, žaidžia, žiūri filmus.

 

Kas tampa stovyklos vadovais? Kokie reikalavimai jiems keliami?

VIPT asociacija turi subūrusi patikimų stovyklos vadovų komandą, kurią sudaro savo srities specialistai (soc. pedagogai, informacinių technologijų mokytojai ir kiti pedagogai). Didžioji jų dalis kasmet dirba stovykloje. Pagrindinis reikalavimas stovyklos vadovui – mylėti savo darbą ir vaikus. Stovykloje turime ir savanorių.

 

Su kokiais iššūkiais tenka susidurti per stovyklos pamainas?

Pagrindiniai iššūkiai: užtikrinti vaikų saugumą, pritaikyti programą įvairiam stovyklautojų amžiui, sukurti gerą ir draugišką atmosferą stovykloje.

 

Dėkoju už pokalbį.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.