„Istorinė atmintis – kelias į bendrystę“

Nuo 1996 m. Kaunas palaiko draugiškus ryšius su Myslibužo miestu. Ketinimų protokolas tarp miestų pasirašytas 2012 m. Miestai sutarė bendradarbiauti švietimo, kultūros, sporto ir turizmo srityse. „Jaunųjų Kauno ambasadorių programos“ tarptautinių mainų Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos projektas „Istorinė atmintis – kelias į bendrystę“ skirtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečiui paminėti. Šis projektas suartins Lietuvos ir Lenkijos valstybes, Kauno ir Myslibužo miestus, bendravardžių mokyklų bendruomenes. Tarpkultūrinis dialogas skatins aktyviai ugdytis pilietiškumą, Lietuvos ir Lenkijos jaunimą įsitraukti į socialiai reikšmingas veiklas, puoselėjant S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą atminimą, pagrįstą istoriniais tautų ryšiais, pagarba, tolerancija ir solidarumu.

 

Spalio 11 d. jaunieji Kauno ambasadoriai aplankė Augustavo, kaip buvusio Lietuvos Suvalkų gubernijos vieno iš centrų, ir Bygoščiaus, dar vadinamo „Lenkijos Venecija“, miestų kultūrinius ir istorinius objektus. Buvo prisiminta bendra Lenkijos ir Lietuvos istorinė praeitis bei Suvalkų gubernijos svarba lietuvių tautiniam atgimimui. Kelionėje 21 jaunąjį ambasadorių lydėjo direktorės pavaduotoja Audronė Baronienė ir istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė.

 

Kitą dieną atvykus į Myslibužo S. Dariaus ir S. Girėno vardo 3-iąjį mokyklų kompleksą šios ugdymo įstaigos ir Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos vadovės Elžbieta Urbaniak ir Nijolė Šimkevičienė pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo tarp mokyklų sutartį. Veiklas Myslibuže ir Pčelnike bei susitikimus su miesto savivalda padėjo koordinuoti Myslibužo S. Dariaus ir S. Girėno vardo 3-iojo mokyklų komplekso direktorės pavaduotojas ugdymui Jaroslavas Rembiašas. Jaunieji Kauno ambasadoriai susitiko su Myslibužo savivaldos atstovais, o nuvykus į lakūnų žūties vietą buvo sutikti Myslibužo burmistro Piotro Sobolevskio, kuris pabrėžė bendradarbiavimo tarp miestų ir lietuvių lakūnų skrydžio svarbą jaunų žmonių svajonių realizacijai. Jaunieji ambasadoriai, lankydamiesi S. Dariaus ir S. Girėno žūties vietoje Pčelnike, prisiminė istorinius šio skrydžio aspektus, tylos minute pagerbė žuvusius lakūnus, apsilankė autentiškoje žemaitiškoje troboje įrengtame Lietuvos lakūnams skirtame muziejuje, kur svečių knygoje paliko atminimo žodžius, toliau bendravo su lenkų jaunimu, mokytojais, miesto atstovais.

 

Spalio 13 d. buvo aplankytos Myslybužo istorinės kultūrinės vietos, o kitą dieną jaunieji Kauno ambasadoriai dalyvavo ekskursijoje po Varšuvos senamiestį ir susibūrę kūrybinėse erdvėse apibendrino ambasadorystės rezultatus bei kūrė ateities bendradarbiavimo vizijas.

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.