Istorijos pamokos netradicinėje aplinkoje

Gegužės 15 d. dalis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokinių kartu su istorijos mokytoju Linu Hariu Petrausku ir socialine pedagoge Rasa Rusovičiūte vyko į Klaipėdą. Šios išvykos tikslas – savo akimis pamatyti ir susipažinti su Antrojo pasaulinio karo laikų gynybiniais įtvirtinimais prie Baltijos jūros „Memel Nord“, aplankyti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietę-bunkerį.

 

Apsilankę „Memel Nord“ mokiniai nusikėlė 70 metų atgal: savo akimis pamatė torpedų liekanas, surūdijusias granatas, sviedinius, minas, šautuvus ir bombų skeveldras. Išmėgino savo jėgas per 30 sekundžių perduoti vienas kitam apie 15 kg sveriantį Antrojo pasaulinio karo laikų vokišką artilerijos sviedinį be sprogdiklio, pajuto tikro priešlėktuvinio pabūklo (FLAK 40) sprogimo stiprumą, sukeliamas vibracijas ir garsą.

 

Vėliau generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietėje-bunkeryje mokiniai susipažino su Lietuvos partizanų gyvenimu ir svarbiausiais įvykiais, vykusiais 1951–1953 m. Šimkaičių miškuose. Juose yra ir daugiau bunkerių, kurie istoriškai yra ne ką mažiau svarbūs. Viename iš bunkerių, nuo vadavietės nutolusiame apie 400–500 metrų, 1948 m. šv. Kalėdas praleido Lietuvos laisvės kovotojai, partizanai Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Aleksandras Grybinas-Faustas. Kitas bunkeris buvo atsarginė generolo Jono Žemaičio-Vytauto slėptuvė, deja, persikelti į ją partizanas nespėjo. Generolas J. Žemaitis, sovietams panaudojus migdančiąsias dujas, šiame bunkeryje buvo paimtas gyvas, išvežtas tardymui į Maskvą ir ten 1954 m. lapkričio 26 d. Butyrkų kalėjime sušaudytas. Iki šiol nėra žinoma, kur palaidotas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, generolas Jonas Žemaitis-Vytautas. Išgirdę Jono Milerio, buvusio istorijos mokytojo iš Šimkaičių kaimo, pasakojimą, visi mokiniai panoro nusileisti į 1,8 m aukščio ir 2 su 3 m pločio bunkerį. Šiam norui neatsispyrė ir lydintys pedagogai.

 

Istorijos pamokos gyvai leidžia mokiniams prisiliesti prie istorijos, neleidžia užmiršti, kas buvome, dėl ko kovojome ir kas esame šiandien.

 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.