Istorijos pamoka gyvai

2018-ieji paskelbti Lietuvos partizanų vado, kovotojo už nepriklausomybę, rezistento, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Norėjome paminėti šias metines ir sudaryti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro II gimnazijos klasės mokiniams galimybę istorijos mokytis ne iš vadovėlių, o bendraujant ir klausantis gyvo liudininko prisiminimų. Tad mes, istorijos mokytojas Linas Petrauskas ir klasės vadovė, socialinė pedagogė Rasa Rusovičiūtė, organizavome netradicinę istorijos pamoką „Partizanų keliais“, kuri vyko gegužės 16 d. Alytaus mieste.

 

Pamoka prasidėjo garsioje A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje, kur mus šiltai pasitiko direktorius Virginijus Skroblas. Tai viena seniausių Alytaus švietimo įstaigų, kurioje A. Ramanauskas-Vanagas jaunystėje mokėsi, o vėliau ir mokytojavo. Per ekskursiją po mokyklą, klausydamiesi direktoriaus pasakojimų, mokiniai susipažino su šios ugdymo įstaigos praeitimi, įspūdinga muziejaus kolekcija, pamatė klases ir stebėjo chemijos pamoką.

 

Vėliau pamoka tęsėsi Alytaus kraštotyros muziejuje, kur mokiniai geriau pažino šio krašto praeitį, prisilietė prie istorijos. Pasiūlytas įdomus ir netradicinis edukacinis užsiėmimas mokiniams leido ne tik klausytis istorijų, bet ir tapti istoriniais personažais: knygnešiu, kariškiu, policininku. Aplankytos muziejaus ekspozicijos nuo Alytaus krašto istorijos ištakų (geležies amžiaus) iki šių dienų, daugiau dėmesio skirta ekspozicijai apie partizaninį pasipriešinimą.

 

Paskutinis ir pats svarbiausias šios netradicinės pamokos tikslas – apsilankymas Dainavos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietėje, atstatytame bunkeryje, pas paskutinį gyvą likusį 93 metų partizaną, A. Ramanausko-Vanago bendražygį, politinį kalinį Juozą Jakavonį-Tigrą, jo tėvų sodyboje, Kasčiūnų kaime. Gyvas istorijos liudininko pasakojimas gniaužė kvapą: būtent čia 1945 m. ant aukšto Merkio upės skardžio buvo iškastas maždaug 3,2 ir 2,6 m pločio ir 1,8 m aukščio bunkeris, kuriame buvo suplanuotas Merkinės puolimas, parengtos pasižymėjusių partizanų apdovanojimo taisyklės, spausdinamas „Laisvės varpas“, įvairūs atsišaukimai ir kreipimasis į gyventojus. Čia garsus partizanų vadas A. Ramanauskas-Vanagas aprašė išgyvenimus, kuriuos žmogus jaučia atsidūręs prie mirties.

Ši netradicinė pamoka „Partizanų keliais“, aplankytos vietos, nepamirštamos akimirkos ir pasakojimai iš žmogaus legendos nepaliko abejingo nė vieno mokinio.

 

Linas Petrauskas

Istorijos mokytojas

Rasa Rusovičiūtė

Socialinė pedagogė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.