Įsitraukimo į nuotolinio ugdymo procesą fiksavimas Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Birutė Klimašauskienė
,
Salduvės progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

Kovo pabaigoje prasidėjęs nuotolinio ugdymo procesas atnešė ne tik iššūkių, bet ir pavojų, kad virtualiame ugdymo procese galime pasimesti patys ir „pamesti“ vaikus, kuriems kyla sunkumų mokantis neįprastu būdu, netikėtai tapusiu kiekvieno mokinio ir mokytojo realybe.

 

Šiaulių Salduvės progimnazijoje jau ruošdamiesi nuotolinio ugdymo procesui pradėjome mąstyti, kaip užtikrinti, kad į nuotolinio ugdymo procesą įsitrauktų visi mokyklos mokiniai, pradedant priešmokyklinukais ir baigiant vyriausiais, aštuntokais. Išradinėti dviračio nereikėjo: jau daugelį metų mokykloje sėkmingai taikome Vaiko individualios pažangos (VIP) stebėjimo sistemą, kuri įgalina matyti kiekvieno vaiko individualią pažangą ir, remiantis duomenimis, priimti sprendimus mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Norėdami užtikrinti nuotolinio ugdymo prieinamumą kiekvienam mokiniui, įvertinę ženkliai padidėjusias mokytojų apkrovas ir siekdami išvengti beprasmio lentelių pildymo, vieną iš paprasčiausių sistemos instrumentų – individualios pažangos fiksavimą bendrintame „Google Docs“ dokumente (žr. pav.) – pritaikėme nuotolinio ugdymo kontekstui. Mokytojų bendruomenėje susitarėme, kad kiekvieną penktadienį iki 13 val. mokytojai įvertins kiekvieno mokinio įsitraukimą į nuotolinio ugdymo procesą skalėje nuo 0 iki 3 (reikšmės: 0 – nesususiekta, 1 – informacija pateikta be atsako, 2 – mokinys (mokinio tėvai) bando komunikuoti, 3 – sklandi komunikacija) ir, remiantis tos savaitės duomenimis, bus priimami sprendimai dėl pagalbos priemonių. Susitarėme ir dėl to, kad kiekvieną penktadienį mokytojams įvertinus mokinių įsitraukimą, darbą perims Vaiko gerovės komisija, kuri išanalizuos, aptars vertinimo duomenis ir priims sprendimus dėl pagalbos priemonių konkretiems mokiniams. Vadovaujantis šia informacija ir atsižvelgiant į situacijos sudėtingumą, mokiniams, kurių ugdymosi situacija kelia nerimą, bus skiriami kuratoriai, kurių funkcija – keletą kartų per savaitę susisiekti su mokiniu siekiant palaikyti mokinių socializacijos procesą, išsiaiškinti sunkumus, su kuriais susiduriama, pagalbos poreikį, arba, kai situacija sudėtingesnė, konsultantai, kurie, dirbdami su mokiniu, patiriančiu didesnių mokymosi sunkumų, pagal jo tvarkaraštį, padės jam komunikuoti su dalykų mokytojais, planuotis savo mokymosi veiklas ir atlikti užduotis.

Džiaugiamės, kad iš pat pradžių nusprendę matyti kiekvieną vaiką ir ėmę teikti pagalbą visiems, kuriems jos reikia, šiandien mokykloje, kurioje mokosi 584 mokiniai, turime tik 3 proc. mokinių, kuriems kyla didesnių mokymosi sunkumų ir kuriems reikalinga mūsų specialistų pagalba. Remdamiesi duomenims galime drąsiai teigti, jog mokydamasis nuotoliniu būdu kiekvienas progimnazijos mokinys daro individualią pažangą.

Šiaulių Salduvės prog-ja. Rimanto Lazdyno nuotr. (wikimedia.org)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.