Iš Portugalijos – pasisėmę naujų STEAM veiklų organizavimo idėjų

Reda Šteimantienė
,
projekto koordinatorė

Šiaulių Lieporių gimnazija kartu su partneriais iš Turkijos, Portugalijos, Ispanijos ir Rumunijos dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „STEAMulation for students“, kurio tikslas – žinias, įgytas pamokose, taikyti praktiškai. Įdomu tai, kad gamtos mokslų ir matematikos žinios susiejamos su technologijų ir menų dalykais bei pritaikomos kasdienėje veikloje. Tai ne tik stiprina mokymosi motyvaciją, mokymąsi daro paprastesnį, nes išlaikomas glaudus ryšys tarp atskirų mokomųjų dalykų, bet ir padeda ugdyti kūrybišką žmogų, gebantį lengviau prisitaikyti nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Dalyvaudami projekto veiklose ir ieškodami globalių problemų (alternatyvūs energijos šaltiniai, tarša) sprendimo būdų, mokiniai analizuoja įvairias situacijas, siūlo novatoriškus produktus ir galimas išeitis – taip ugdomas kritinis mąstymas ir komunikaciniai gebėjimai, be to, tai padeda ir planuojant karjerą.

 

Pirmasis susitikimas, kuriame dalyvavo du mūsų mokytojai ir mokiniai, vyko Portugalijoje. Mokytojai kartu su pedagogais iš kitų šalių dalijosi patirtimi, dalyvavo pamokose ir patys jas vedė. Aptarę ir apibendrinę veiklas, parsivežė idėjų, kaip taikyti inovatyvius ugdymo metodus ir organizuoti STEAM veiklas gimnazijoje. Gimnazistai pamokose atliko įvairius bandymus, gamtos mokslų ir matematikos žinias taikė buityje, gamindami maistą. Daug darbų teko atlikti ir naudojantis informacinėmis technologijomis, todėl patobulinti ir skaitmeninio raštingumo įgūdžiai.

Kalbinti projekto dalyviai gimnazistai džiaugėsi, kad pirmiausia tai puiki galimybė tobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, be to, iš arti susipažįstama su kitų šalių kultūra, tradicijomis ir, žinoma, susirandama nemažai naujų draugų.

Taigi projekto dalyvių įgyta patirtis bus naudinga vykdant STEAM veiklas gimnazijoje, o praplėstas akiratis tiek mokytoją, tiek mokinį daro globalesnį, kūrybiškesnį.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+“ KA2 programą. Straipsnis atspindi tik autorės požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.