Gimnazijos mokytojų lyderystė

Audronė Buzienė
,
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus g-jos direktorė

Nuo 2018 m. rugsėjo esame 9-tos kartos projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ mokykla. Dalyvaudami šiame projekte įsipareigojome gimnazijos pokyčiui, kurio tikslas – 40 procentų mokymosi paradigmos pamokų nuo 2021 metų. Pokyčio projektas „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ (toliau tekste – pokyčio projektas) sutelkė mokytojus bendradarbiavimui planuojant, stebint, analizuojant vienas kito pamokas. 2018 m. rudenį pamokas stebėjome nekeldami konkrečių tikslų. Tai buvo laikas, kai reikėjo išdrįsti labiau pasitikėti kolegomis. Labai greitai atsirado poreikis keisti tuo metu naudotą pamokų stebėsenos protokolą, nes pasidarė aišku, kad jis orientuotas į mokymą. Šiuo metu esame susitarę ir naudojamės pamokų stebėsenos lapu, kuriame pagrindinis dėmesys sutelktas į mokymosi uždavinį, veiklas pamokoje ir jų tikslingumą, dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, mokymosi aplinką, mokytis padedantį vertinimą. Susitarėme dėl geros pamokos požymių gimnazijoje (pamokos uždavinys; susitarimų laikymasis; mokymosi dominavimas; pagarbus ir šiltas abipusis mokytojų ir mokinių bendravimas; formuojamojo vertinimo taikymas; pamokos rezultato aptarimas su mokiniais). Didžioji dalis gimnazijos pedagogų į šį susitarimą žiūri atsakingai.

 

Nuo 2019 m. rugsėjo 15 mokytojų grupė toliau gilina pamokų planavimo, stebėsenos, analizės įgūdžius, šias veiklas vykdydami mažose kolegų grupėse (triadose). Vasario 27 d. susitikome su gimnazijos pokyčio projekto konsultante, Mokyklų tobulinimo centro vadove Marina Vildžiūniene. Susitikimo dalyviai aptarė pokyčio projekto situaciją. Buvo išsakyta mintis, kad mokytojų bendradarbiavimas tokia forma (pamokų planavimas drauge, vėliau – stebėjimas, aptarimas), kokia yra šiuo metu, galėtų tęstis ir pasibaigus projektui. Turėti kritišką draugą, kuriuo pasitiki ir kaip žmogumi, ir kaip profesionalu, yra sėkmė, ypač jeigu žinai, kad esi pasiryžęs pokyčiams savo praktikoje (pamokose).

 

Klausimai, į kuriuos dar neturime atsakymo: kiek tvarūs esami pokyčiai, kalbant apie mokytojų profesinę bendrystę, kaip pamatuoti pokyčius pamokos lygmeniu, kiek tai, ką drauge darome, turi įtakos mokinių pasiekimams? Gegužės mėnesį gimnazijos bendruomenė (mokytojai, mokiniai, mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) turės galimybę dalyvauti tyrime „Įtraukiojo ugdymo situacija mokykloje (II matavimas)“. Tikimės, kad tyrimo duomenys padės rasti atsakymus.

 

Yra dalykų, kurie jau dabar yra akivaizdūs. Dalyvavimas projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ ir pokyčio inicijavimas gimnazijoje leido labiau atsiskleisti mokytojų lyderystei.

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.