Etatinis, arba kiek liko neatsakytų klausimų?

Zina Rimgailienė

Nuo rugsėjo mokytojai atlyginimą gaus pagal naują etatinio darbo užmokesčio sistemą. Etatinio apmokėjimo modeliui įdiegti iš viso skirti 95 mln. eurų. Nors ligšiolinė darbo apmokėjimo tvarka pedagogų netenkino, etatinio apmokėjimo sistema daug džiugesio taip pat nesukelia… Kodėl?

„Švietimo naujienos“ kalbina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorių Aidą Aldakauską.

 

Ar yra pagrindo nerimauti? Ar mokyklų vadovams pakako laiko pasirengti permainoms?

Čia jau tikriausiai klasika – bet kokia žinia apie būsimas naujoves žmonėms sukuria tam tikrą pagrindą nerimauti. Ir jau vien todėl, kad teorijai tapti praktika reikia laiko. Suprantama, kad nemaža pokyčių našta tenka mokyklų vadovams. Tiems, kurie nuo pavasario tikėjo, kad MEDUS bus diegiama, tikrai lengviau negu tiems, kurie pokyčiui nesiruošė iš anksto. Bet kiekvienais metais rugsėjo mėnuo mokyklose būna toks, kad viskas sustoja į savo vietas – toks jis bus ir šiemet.

 

Galbūt galite įvardyti, kokius sunkumus reikės išgyventi artimiausiu metu, kad viskas įeitų į vėžes?

Vadovams teks atsinaujinti darbo apmokėjimo sistemas, mokytojų pareigybių aprašus ir darbo sutartis, savivaldybėms – pasirengti valdymui, švietimo pagalbai ir kitoms mokymo reikmėms užtikrinti perskirstomų lėšų aprašus, o mokytojams – papildomai ateinantiems milijonams suteikti naują prasmę.

 

Ar, Jūsų nuomone, gerai, kad dabar „pamokos galės sudaryti vos 30 proc. viso mokytojo darbo laiko“? Socialiniuose tinkluose diskutuojama, kad taip gali nuvertėti pagrindinis mokytojo darbas – mokymas, pamoka. Kad mokama bus už menkaverčius darbelius…

Taip mąsto tie, kurie kitos (nepamokinės) veiklos nesupranta kaip ugdomosios. Vadovavimas klasei ar metodinei grupei, patyrusio mokytojo dalijimasis su pradedančiuoju (mentorystė) ar projektų rengimas mokyklos veiklai tobulinti, tėvų švietimas ar prevencinių programų koordinavimas ir t. t. yra mokyklos gyvenimo dalis. Ne dėl savęs – dėl mokinio, dėl ugdymo kokybės. Dabar mokytojo paveikslai yra taip pat skirtingi: vienam suteikta tik mokytojo kvalifikacinė kategorija, o kitas, žiūrėk, jau ir ekspertas. MEDUS modelyje taip ir buvo dėliota, kad veiklų pobūdį etatui skirtose valandose būtų galima paskirstyti atsižvelgiant į mokytojo kompetenciją, t. y. kuris turėtų daugiau pamokų, o kuris turėdamas mažiau pamokų vis tik „aukštesnes natas kabintų“.

 

Kas yra tas „pradedančiojo mokytojo“ etatas? Ir ar nuo šio rugsėjo jis jau bus įteisintas mokyklose?

Pradedantysis mokytojas yra tas, kurio pedagoginio darbo stažas iki dvejų metų. Apibrėžimas gana paprastas ir suprantamas, todėl atskirai sąvoka „pradedantysis mokytojas“ įteisinta nebuvo. Taigi, nuo šio rugsėjo į mokytojo pareigas priimti dirbti asmenys, neturintys dvejų metų stažo, bus laikomi pradedančiaisiais.

 

Ministerijos komentaruose teigiama, kad atlyginimo kilimą labiausiai pajaus tie, kurie iki šiol turėjo menką pamokų krūvį, tačiau regionuose kalbama, kad daugiau dirbusiems ir geriau uždirbusiems atlyginimas gali sumažėti? Ar galite išsklaidyti šias dvejones?

Perėjimas nuo tarifinio valandinio atlyginimo prie pareiginės algos (etato) atlygio negali būti priežastis mažinti mokytojams atlyginimą. Jau šiemet mokytojų darbo užmokesčio fondą papildysiantys 17,4 mln. eurų taip pat nesudaro jokių prielaidų uždarbiui mažėti. Bet objektyvios priežastys, t. y. sumažėjęs mokinių skaičius, klasių komplektų skaičius ar pan., savaime kalba apie tai, kad darbo krūvis mažėja.

 

Iki šiol mokytojai dirbo pagal vienodą pareigybės aprašą… O kaip ši situacija bus sprendžiama pradedant taikyti etatinį apmokėjimą? Kas, kada ir kaip turės sukurti naujus pareigybės aprašus? O galbūt tai jau yra padaryta, tik daugelis nežino…

Žinau, kad yra mokytojų, kurie šiandien tikrai neturi net darbo sutarčių, o ką jau ten kalbėti apie pareigybių aprašus. Kaip aiškėja iš to, kas buvo pasakyta anksčiau, mokytojo pareigybių aprašai turės būti skirtingi, atsižvelgiant į vykdomą programą, ugdymo sritį, kvalifikacinę kategoriją ir t. t. Nesu tikras, kas, ką ir kiek žino, bet bus proga susitvarkyti. Čia iš vienos pusės, o iš kitos – susitarti su mokytojas, kaip optimaliai paskirstyti kompetencijas ir siekti aukštos ugdymo kokybės kuriant gerą mokyklą.

 

Dėkojame už mums skirtą laiką ir paaiškinimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

 • Rūtenė

  Sveiki….pajutau savo kailiu, kaip vadovams sudaryta terpė savivaliauti. Pareiškiau nuomonę, kad iš trečios kišenės skirta per mažai valandų, fiziškai negebėsiu atlikti darbų ..su skaičiavimais. Sužinojau, kad jei nenorės, tai visai valandų neskirs. Sužinojau, kad man daro gera ir už tai, kad to nesuprantu, dabar visas valandas turėsiu dirbti tik mokykloje. Sužinojau, kad nesvarbu, ką rašys, turėsiu DIRBTI viską. Ir susipažinau su pareigybėmis…tiesą sakė….nesvarbu, kad laike ,,neįsitenku “

  • Redaktorė

   Jums vertėtų, manome, išsiaiškinti visas aplinkybes. Nuo šio penktadienio vyks konsultacijos elektroniniu paštu etatinis@teisesklinika.lt, bus rengiamos vaizdo konferencijos mokytojams.

   Bet parašyti kurioje mokykloje tai vyksta, Jūs, žinoma, nenorėsite, jeigu jau tokie santykiai?